NBS-seminarer på Teams våren 2022

Seminarene tar for seg forskjellige tema innenfor jordbrukspolitikk og organisasjonsarbeid.  Etter en innledning om kveldens tema, åpnes det for spørsmål og debatt. 

Lokallag og andre som ønsker å arrangere studiering på ett eller flere tema, kan benytte studieplan nr 413 i Studieforbundet Natur og miljø

Seminarplan for vårhalvåret 2022:
Denne seminarrekka er støttet av Troms og Finnmark fylkeskommune.

 
Dato Tema Innleder Møtelenke

20. januar
kl 20-21.30

Drømmen om Østerrike: 
Hva er overførbart til norske forhold? 


Birger Bull,
NBS

Klikk her for å delta i møtet


17. februar
kl 20-21.30


50% sjølforsyning:
Hva betyr det i praksis?

Ole Nikolai Skulberg,
Nortura Totalmarked

 

17. mars 
kl 20-21.30

Tema kommer    

22. april
kl 20-21.30

Tap til rovvilt:
Hvordan dokumentere tap?
Ann Guro Hansen,
Rovviltutvalget i NBS
 


19. mai
kl 20-21.30


Jordbruksforhandlingene:
Hva ble resultatet?


Kjersti Hoff,
leder NBS

 


16. juni
kl 20-21.30


Første år som gårdbruker:
Administrative krinkelkroker

 

 

 

 

 Presentasjoner fra avholdte seminarer:

/share/mime/48/pdf.png Ku og klima
(a-male-kua-pa-klima-nbs-seminar-18.-november-2021-.pdf, 12MB)

/share/mime/48/pdf.png Budsjettnemnda og grunnlagstallene for jordbruksforhandlingene
(budsjettnemnda-for-jordbruket-nbs-seminar-21.-oktober-2021-.pdf, 930kB)

/share/mime/48/pdf.png WTO og jordbrukstilskudd
(wto-og-jordbrukstilskudd-nbs-seminar-16.-september-2021-.pdf, 4MB)

/share/mime/48/pdf.png Tollvernet
(tollvernet-nbs-seminar-26.-august-2021-.pdf, 2MB)

/share/mime/48/pdf.png Korn og kraftfôr
(korn-og-kornpolitikk-nbs-seminar-15.-april-2021-.pdf, 1MB)

/share/mime/48/pdf.png Økonomien i saueholdet
(smafeutvalgets-innspill-til-landsstyret-nbs-seminar-18.-mars-2021-.pdf, 4MB)

/share/mime/48/pdf.png Melkekvoter
(melkekvoter-nbs-seminar-18.-februar-2021-.pdf, 1001kB)

Velg ditt fylkeslag

Jordbruksforhandlingene 2022

Les mer om jordbruksoppgjøret og last ned studieheftet til årets forhandlinger.

Jordbruksforhandlingene 2022 - les hele saken

/share/mime/48/pdf.png Studiehefte 2022
(studiehefte-jf2022.v2.pdf, 3MB)

Kontakt med sekretariat

Tlf sentralbord: 22 00 59 10

E-post:
medlem@smabrukarlaget.no  post@smabrukarlaget.no

 

/share/mime/48/pdf.png Årsmelding 2020-21
(arsmelding-2020-2021-korrekt-lav-opplosning.pdf, 3MB)

/share/mime/48/pdf.png Årsmelding 2019-20
(arsmelding-2019-2020-siste.pdf, 2MB)

Artikler fra siste utgave av medlemsbladet

Bonde og Småbruker logo

/share/mime/48/pdf.png Bonde og Småbruker utgivelsesplan 2021
(bs_medieplan_2021.pdf, 304kB)

/share/mime/48/pdf.png Utgivelsesplan Bonde og Småbruker 2022
(bs_medieplan_2022.pdf, 145kB)

/share/mime/48/pdf.png Bonde og Småbruker nr.8/21
(bonde-og-smabruker-nr.8-lav-opplosning.pdf, 16MB)

  Norsk Bonde- og Småbrukarlag
  Akersgata 41, 0158 Oslo

  Telefon sentralbord: 22 00 59 10
  E-post: post@smabrukarlaget.no

  Organisasjonsnummer: 970167943

  Kontonummer: 8101.05.36928

  Vippsnummer: 55 89 91

  Utviklet av Imaker as