DET BLIR IKKE FYSISK LANDSMØTE 2020

STYRET HAR FATTET FØLGENDE VEDTAK:
Økende usikkerhet rundt nye koronatiltak fram mot landsmøtet og risikoen ved å samle mange representanter fra ei samfunnskritisk viktig næring på en plass gjør at landsmøtet 2020 må gjennomføres som et Teamsmøte lørdag 31. oktober.

Styremøtet gjennomføres torsdag 29. oktober og representantskapsmøtet gjennomføres fredag 30. oktober.

DET BLIR IKKE FYSISK LANDSMØTE 2020 - les hele saken

Det er ikke klokt å redusere norsk sjølforsyning for en handelsavtale med Storbritannia

En åpning for større kvoter etter Storbrittanias uttreden av EU vil gå ut over norsk jordbruk, matindustri, sysselsetting og verdiskaping i hele landet, og ikke minst vår evne til å håndtere fremtidige matkriser. Dette er ikke akseptabelt og regjeringen må skjønne hva de gambler med, mener Kjersti Hoff, leder i Norsk Bonde- og Småbrukarlag.

Det er ikke klokt å redusere norsk sjølforsyning for en handelsavtale med Storbritannia - les hele saken

Beitebruk og hyttebygging på agendaen

Onsdag og torsdag denne uka var styret og deler av sekretariatet på Vinstra for styremøte og befaring i områder med konflikter mellom beitebruk og hyttebygging/hyttebruk.

Beitebruk og hyttebygging på agendaen - les hele saken

Ny forsikringsavtale med større ungdomsfordeler

1. juli inngikk Norsk Bonde- og Småbrukarlag og Gjensidige ny forsikringsavtale. Medlemsrabattene på ulike forsikringer er videreført på samme nivå som før, og ungdomsfordelene er styrket.

Ny forsikringsavtale med større ungdomsfordeler - les hele saken

Olaf Godli slutter som generalsekretær

Etter 17 år i stillingen slutter Olaf Godli (65) som generalsekretær i Norsk Bonde- og Småbrukarlag ved årsskiftet 2020/21.

 

Olaf Godli slutter som generalsekretær - les hele saken

Vi søker ny generalsekretær

Norsk Bonde- og Småbrukarlag søker generalsekretær i 100 % stilling ved vårt hovedkontor i Akersgata i Oslo fra januar 2021. Søknadsfristen er 4. september.

Vi søker ny generalsekretær - les hele saken

Landsmøte høsten 2020

Styret har vedtatt at landsmøtet i høst skal gjennomføres som et fysisk møte.

Landsmøte høsten 2020 - les hele saken

SMÅLIG OG BEKLAGELIG AV REGJERINGEN

3. juni oversendte NBS en rekke forslag til tiltak i forbindelse med Norges vei ut av kornakrisa, bl.a. egen kompensasjonsordning for tilleggsnæringer. Regjeringen har nå vendt tommelen ned for en egen ordning for tilleggsnæringer i landbruket. I festtaler hylles lokalmatprodusentene vår, og spesielt når de vinner gjeve priser og verdensmesterskap, men regjeringen  stiller ikke opp med krisepakker.

Svaret fra regjeringen er smålig og beklagelig sier nestleder i Norsk Bonde- og Småbrukarlag Eli Berge Ness.

SMÅLIG OG BEKLAGELIG AV REGJERINGEN - les hele saken

Oppdatert KSL

Kvalitetssystem i landbruket – KSL – har gått over i ny digital plattform. Dette medfører ny innlogging og ny design for alle brukere. For å gjøre overgangen til ny løsning best mulig er det samlet informasjon om den nye løsningen og filmer med opplæring på www.ksl.no

Oppdatert KSL - les hele saken

Fossilfri seter i Østerdalen

Ved Setersjøen i Dalsbygda i Os har gårdbrukerne Hanne Østgaard Tingstad og Erling Tingstad lagt til rette for at setra deres skal bli selvforsynt med fornybar energi. Taket til fjøset fikk solcellepaneler i fjor høst

Fossilfri seter i Østerdalen - les hele saken

Får felle to hannbjørner etter press

Det ble 2. juli gitt tillatelse til felling av to hannbjørner i Grong, Høylandet og Namsskogan (beiteprioritert område), for en begrenset tidsperiode. NBS, NB og Sau og Geit mener dette er alt for lite til å løse den alvorlige situasjonen beitebrukerne er i utenom dette begrensede området.

Får felle to hannbjørner etter press - les hele saken

På solidaritetsbrigade i eget land

Koronakrisa gjorde at norske solidaritetsbrigadister måtte avbryte vårens opphold i Latin-Amerika. Isteden ble det opphold på norske gårder, i samarbeid med Norsk Bonde- og Småbrukarlag. Tonje (24) og Alva (21) er overrasket over likhetene mellom Norge og Colombia.

På solidaritetsbrigade i eget land - les hele saken

Kva verdi har jorda?

I landet vårt har vi 3% dyrka mark. Det er ikkje mykje. Nyleg var to saker om arealbruk oppe til handsaming i Stortinget. Forbod mot nydyrking av myr, og saka om styrka jordvernmål.

Har koronakrisa gjort at politikarane er opptekne av korleis vi kan nytte arealet vi har, spør Eli Berge Ness, politisk nestleiar i Norsk Bonde- og Småbrukarlag, i denne kronikken.

Kva verdi har jorda? - les hele saken

Ga innspill til regjeringens klimaplan

Kjersti Hoff la vekt på styrket kanaliseringspolitikk og bedre bruk av norske ressurser i innspillsmøte om regjeringens klimaplan.

Ga innspill til regjeringens klimaplan - les hele saken

Vi lager ny strategi mot 2025

På landsmøtet i høst skal Norsk Bonde- og Småbrukarlag vedta en strategi fram mot 2025. Nå ønsker vi innspill til arbeidet!

Vi lager ny strategi mot 2025 - les hele saken

Til kamp for beiteressursene - uttalelse vedtatt på fylkesledermøte i NBS

Beitenæringa er ei næring hvor det arbeides langsiktig, og det er stort behov for forutsigbarhet. Økt bruk av beiteressursene er et viktig grep i gjennomføringen av det grønne skiftet. Miljømyndighetene har derimot paradoksalt nok et ensidig fokus på økt leveareal for freda rovviltarter.

Til kamp for beiteressursene - uttalelse vedtatt på fylkesledermøte i NBS - les hele saken

Forholdstallet for disponibel kvote for kumelk økes til 1,05 for 2020

Det økte behovet for melk etter utbruddet av koronapandemien er om lag 50 mill. liter, hovedsakelig pga økt salg av hvitost og konsummelk. Dette skyldes endrede måltidsvaner og at grensehandelen har falt bort. Derfor ble forholdstallet i dag økt til 1,05.

Forholdstallet for disponibel kvote for kumelk økes til 1,05 for 2020 - les hele saken

Jordbruket mangler i regjeringas tredje tiltakspakke

I dag la regjeringen fram sin tredje tiltakspakke for å få fart på økonomien igjen, men jordbruket ser ut til å være utelatt fra regjeringens plan.

Her hadde vi forventa at det skulle komme penger til blant annet opprusting av jordbruksarealer, grøfter og driftsbygninger. Behovet er stort og det vil gi arbeid til lokale entreprenører, sier Kjersti Hoff, leder i Norsk Bonde- og Småbrukarlag, som er svært skuffet over tiltakspakken.

Jordbruket mangler i regjeringas tredje tiltakspakke - les hele saken

Næringskomitehøring om resultatet av de forenklede jordbruksforhandlingene

I dagens høring om jordbruksavtalen i næringskomiteen la Kjersti Hoff vekt på at Stortinget må legge føringer for hvordan norsk matsikkerhet og sjølforsyning skal styrkes framover. Inntektsgapet mellom bønder og andre grupper i samfunnet må tettes, og det trengs en opptrappingsplan for distriktsjordbruket som skaper forutsigbarhet og framtidstro.

Næringskomitehøring om resultatet av de forenklede jordbruksforhandlingene - les hele saken

Mattilsynet sin oppsummering av beitesesongen 2019 og vurdering av beitesesongen 2020

I sin årlige oppsummer av beitesesongen skriver Mattilsynet bl. a.:
«De viktigste tiltakene som skal redusere skadeomfanget, er å unngå ynglinger i beiteprioriterte områder, og å gjennomføre effektive skadefellinger når det er nødvendig. Det vil også være viktig å lykkes med lisensjakt. I tillegg vil det etter Mattilsynets oppfatning være viktig å holde antallet ynglinger nede på bestandsmålet som blir vedtatt."

Dette og flere andre sitater fra Mattilsynet tegner et helt annet bilde enn Klima- og  miljøvernminister Rotevatn gjør, sier leder i Norsk Bonde- og Småbrukarlag Kjersti  Hoff. Rapporten fra Mattilsynet tegner et realistisk bilde av den kritiske situasjonen mange beitebrukere står i og jeg forventer at Landbruks- og matminister Bollestad følger opp, avslutter Hoff.

Mattilsynet sin oppsummering av beitesesongen 2019 og vurdering av beitesesongen 2020 - les hele saken

Smittevernguide

Folkehelseinstituttet har laget en mal som bransjer, tjenester og organisasjoner kan bruke for å utarbeide egne smittevernveiledere eller bransjestandarder tilpasset sin aktivitet. Les mer om smittevernguiden her:

Grønt Spatak har rekordår!

Grønt Spatak er et samarbeid mellom Bonde- og Småbrukarlaget og Natur og Ungdom, og sender hver sommer ut ungdom til gårder i hele landet. I år er vi mer populære enn på mange år, med en mulig deltakerrekord på nesten 150 ungdommer, og med flere på venteliste.
På Grønt Spatak bor ungdommene 10 dager på gård, seter eller går beitetilsyn. De får på den måten et unikt innblikk i næringen, og hvordan det er å drive gård i dag.

Grønt Spatak har rekordår! - les hele saken

30% rabatt på arbeidstøy fra Wenaas

Som medlem i Norsk Bonde- og Småbrukarlag får du 30 % rabatt på hele katalogen til Wenaas. Det er mulig å få satt logo på nesten alle artiklene.

30% rabatt på arbeidstøy fra Wenaas - les hele saken

Går sterkt imot regjeringens forslag om rovviltklagenemnd

Stortinget må forhindre at det blir opprettet en rovviltklagenemnd og at antall rovviltregioner blir redusert fra åtte til seks. Det var budskapet fra Norsk Bonde- og Småbrukarlag, Norges Bondelag, Norsk Sau og Geit og flere andre organisasjoner som deltok på gårdsdagens høring i energi- og miljøkomiteen 14. mai.

Går sterkt imot regjeringens forslag om rovviltklagenemnd - les hele saken

Ber om kompensasjonsordning for landbrukets tilleggsnæringer

Koronapakkene som er lansert til nå, treffer dårlig for bønder som opplever omsetningssvikt fra tilleggsnæringer. Norsk Bonde- og Småbrukarlag krever at landbruks- og matministeren i neste krisepakke må få på plass en ordning som sikrer at disse produsentene overlever.

Ber om kompensasjonsordning for landbrukets tilleggsnæringer - les hele saken

NBS har bedt om hastemøte med Matilsynet om beiterestriksjoner i Trøndelag

Rovviltforliket av 2011 legger til grunn en tydeligere soneforvaltning. Det betyr bl.a. at beitedyr i beiteprioriterte områder skal gis sterkere vern. Videre vedtar et enstemmig Storting i rovviltforliket at oppbygginga av bjørnestammen kan komme til å måtte vike overfor hensynet til beitedyr i beiteprioriterte områder.

NBS har bedt om hastemøte med Matilsynet om beiterestriksjoner i Trøndelag - les hele saken

Ny jordbruksavtale bidrar til å sikre matproduksjonen

Staten og jordbruket har blitt enige om en ny jordbruksavtale etter forenkla forhandlinger den siste uka.

Budsjettrammen er økt med 350 millioner kroner fra i fjor. Prioriteringer i de forenkla forhandlingene har vært distrikt, klima, korn og grønt.
- Jeg er fornøyd med at vi har fått i land en jordbruksavtale som gir en viss forutsigbarhet for bonden og matsikkerhet for oss alle i den svært uoversiktlige tida vi er inne i. Vi styrker beredskapen ved å bedre økonomien i produksjon av planteprodukter til mat, og ved å skrive ned kostnadene i husdyrproduksjonen. I tillegg er utmarksbeitetilskuddet økt med 63 millioner kroner, sier Kjersti Hoff, leder i Norsk Bonde- og Småbrukarlag og nestleder i jordbrukets forhandlingsutvalg.

Ny jordbruksavtale bidrar til å sikre matproduksjonen - les hele saken

Jordbruksforhandlingene 2020 - Jordbruket og staten går i forenklede forhandlinger

Det har de siste dagene vært kontakt mellom Norsk Bonde- og Småbrukarlag, Norges Bondelag og staten for å diskutere muligheten for å gjennomføre forenklede jordbruksforhandlinger.

Partene har i dag blitt enige om å gå inn i forenklede jordbruksforhandlinger.

Jordbruksforhandlingene 2020 - Jordbruket og staten går i forenklede forhandlinger - les hele saken

Oppsving for REKO under korona

Mange REKO-ringer som nå har startet opp etter en kort koronapause, forteller om formidabel omsetningsøkning på utleveringene.

Finn din nærmeste REKO-ring ved å trykke her:

Oppsving for REKO under korona - les hele saken

Jordbruksforhandlingene 2020: Ny kontakt mellom partene

Det vises til tidligere dialog mellom jordbruket og staten om muligheten for å gjennomføre forenklede jordbruksforhandlinger denne våren.

Norsk Bonde- og Småbrukarlag og Norges Bondelag har i dag startet konsultasjoner med staten med sikte på å komme fram til en løsning i årets forenklede jordbruksforhandlinger.

Jordbruksforhandlingene 2020: Ny kontakt mellom partene - les hele saken

Risikoavlastning for grøntprodusenter fastsatt

Norsk Bonde- og Småbrukarlag og Norges Bondelag har blitt enige med staten om risikoavlastning for grøntprodusenter for vekstsesongen 2020.

Risikoavlastning for grøntprodusenter fastsatt - les hele saken

Inntektsnivå i jordbruket tilbake på 2015-nivå

Tall fra Budsjettnemnda for jordbruket, som ble lagt fram fredag, viser at inntekta i jordbruket i 2019 var på samme nivå som i 2015.

- Dette er en svært alvorlig utvikling! Dette skyldes økte kostnader, og at det ikke har vært mulig å ta ut økte priser på grunn av svakt importvern og overproduksjon. Denne utviklinga må snus, sier Kjersti Hoff, leder i Norsk Bonde- og Småbrukarlag.

Inntektsnivå i jordbruket tilbake på 2015-nivå - les hele saken

Et paradigmeskifte trengs: Småbruk gir matsikkerhet!

17. april 1996 ble 19 småbrukere i delstaten Mato Grosso i Brasil henrettet av paramilitære styrker. Småbrukerne ble ryddet av veien for å gi plass til transnasjonale selskaper som ønsket å bruke jorda deres til soyaplantasjer, slik at de kunne eksportere soya til dyrefôr. Etter initiativ fra sørgende yrkeskolleger ble 17. april etter dette gjort til Verdens småbrukerdag. For oss i Norsk Bonde- og Småbrukarlag er det en dag for markeringer og tanker om framtida for vår yrkesgruppe.

Et paradigmeskifte trengs: Småbruk gir matsikkerhet! - les hele saken

Norsk Bonde- og Småbrukarlag vil ha med flere tiltak i klimaplan

Bondelaget overrakte Landbrukets klimaplan til statsrådene i LMD og KLD fredag 3. april. Norsk Bonde- og Småbrukarlag savner to konkrete tiltak på melkeytelse og bruk av kløver i eng i planen.

Norsk Bonde- og Småbrukarlag har tidligere foreslått å ta disse to tiltakene inn i planen, men dette har blitt avvist.

Norsk Bonde- og Småbrukarlag vil ha med flere tiltak i klimaplan - les hele saken

Boka "Verdens beste lam"

"Verdens beste lam", er ei bok som Norsk Bonde- og Småbrukarlag var samarbeidspartner med utdanningsenheten i Oslo. Boka inneholder mange lammeoppskrifter. Personene i boka var kokkelærlinger ved yrkesfaglige linjer i Oslo som var kommet til Norge som flyktninger.

Boka "Verdens beste lam" - les hele saken

På plass som ny assisterende generalsekretær over nett

Vilde Haarsaker hadde mandag 6. april sin første dag som ny assisterende generalsekretær. Hun tar over etter John Petter Løvstad. Vilde er glad for å komme i gang med arbeidet, selv om koronakrisa gjør at det blir en helt annen start enn planlagt.

På plass som ny assisterende generalsekretær over nett - les hele saken

Ekstraordinære kvotedrøftinger

Partene i jordbruksforhandlingene, Norsk Bonde- og Småbrukarlag, Norges Bondelag og staten v/ Landbruks- og matdepartementet har i dag blitt enige om å løfte forholdstallet for kumjølkkvoter til 1,01. I desember 2019 ble partene enige om å redusere forholdstallet til 0,96 for 2020 for å skalere ned produksjonen i takt med det reduserte behovet for mjølk som en antok ville bli situasjonen i 2020.

Ekstraordinære kvotedrøftinger - les hele saken

Mer gunstig å kombinere dagpenger og sesongarbeid i landbruket

Det innføres en ordning der dagpengemottakere som arbeider i landbruket bare trenger å føre halvparten av timene på meldekortet.

Les her:

Innspill til tiltakspakkene fra Stortinget

Norsk Bonde- og Småbrukarlag har i dag sendt brev til alle partiene på Stortinget samt næringskomiteen og i tillegg flere av departementene vedr. jordbrukets behov for å komme inn under de ulike tiltakene som Stortinget har vedtatt for å avdempe effektene av koronakrisen. NBS har også tatt opp behovet for å gjøre endringer i gjeldene regelverk for avkorting av dagpenger/arbeidsledighetstrygd for dem som driver jord- og skogbruk ved siden av å ha lønnet arbeid.

Innspill til tiltakspakkene fra Stortinget - les hele saken

Statens tiltak for å dempe koronaeffekten

Spørsmål fra NBS til LMD om alle ordninger/tiltak vedrørende korona som vil omfatte jordbruket. Bønder som driver med lokalmatproduksjon, Inn på Tunet, gardsbasert reiseliv osv. er bekymret for å falle mellom to stoler. Hvilke ordninger gjelder for disse? Les svaret fra LMD:

Statens tiltak for å dempe koronaeffekten - les hele saken

Trenger du hjelp av miljøbevisst ungdom?

Grønt Spatak er et samarbeidsprosjekt mellom Natur og Ungdom og Norsk Bonde- og Småbrukarlag. Gjennom Grønt Spatak kan ungdom kan få jobbe på gård, på seter eller gå beitetilsyn ti dager i sommerferien, samtidig som de lærer om norsk landbruk og har litt ferie.

Trenger du hjelp av miljøbevisst ungdom? - les hele saken

Hvordan løser vi arbeidskraftbehovet?

Norsk Bonde og Småbrukarlag mener at forslaget fra Norges Bondelag om frikvote for å få permitterte til å arbeide midlertidig i jordbruket er en kortsiktig løsning. På den annen side vil forslaget gi motivasjon for annet arbeid noe som er positivt for samfunnet som helhet. Et alternativ og kanskje enklere for NAV å håndtere er lønnstilskudd som kan gjelde alle samfunnskritiske oppgaver.

Hvordan løser vi arbeidskraftbehovet? - les hele saken

Lånegarantiordningen for små og mellomstore bedrifter

Lånegarantiordningen for små og mellomstore bedrifter gjelder de fleste bedriftstyper, også enkeltpersonforetak, så den vil gjelde også for gardsbruk.

Lånegarantiordningen for små og mellomstore bedrifter - les hele saken

Krise for reindrifta i Troms og Finnmark

Reindriftsnæringen i Troms og Finnmark sliter med de vanskeligste vinterbeiteforholdene på over 40 år. Mye snø og skiftende værforhold mellom plussgrader og minusgrader har resultert i skare-islag som reinen ikke klarer å komme gjennom for å nå ned til vegetasjonen.

I verste fall kan disse forholdene føre til massedød av drektige rein foran en ny kalvingssesong. Tap av livdyr og tap av kalver vil bety et stort økonomisk tap for reindriftsnæringen.

Krise for reindrifta i Troms og Finnmark - les hele saken

Bønder i isolasjon kan stelle egne dyr

Da har en etterlengtet avklaring kommet vedrørende stell av egne dyr. Klikk dere inn på Mattilsynets side:

https://www.mattilsynet.no/

Utbrudd_av_koronavirus

/bonder_i_isolasjon_eller_

karantene_kan_stelle_

sine_egne_dyr.38139

REKO-ringer

Norsk Bonde- og Småbrukarlag får mange henvendelser om drift av REKO-ringer.
Det er svært viktig å følge sentrale og kommunale retningslinjer. Disse retningslinjene ligger tilgjengelig på hjemmesidene til flere offentlige institusjoner som Folkehelseinstituttet, helsenorge.no, Mattilsynet , Veterinærinstituttet og kommunens hjemmeside.

REKO-ringer - les hele saken

I dag treng Norge landbrukssamvirket, mer enn noensinne

Fylkesledermøtet i Norsk Bonde- og Småbrukarlag ser det som nødvendig å styrke samvirkeorganisasjonene for å ha selvforsyning med landbruksprodukter i Norge. Skal vi produsere mat til egen befolkning må hele landet tas i bruk. En svekkelse av TINEs, Norturas og Felleskjøpets rolle som markedsregulator vil gjøre det vanskelig for landbruket i distrikta å klare seg.

I dag treng Norge landbrukssamvirket, mer enn noensinne - les hele saken

Klima-og sjølbergingspakke.

Fylkesledermøtet i Norsk Bonde- og Småbrukarlag foreslår en klima- og sjølbergingspakkesom skal brukes for at næringa skal være i stand til å øke sjølbergingsgraden i landet vårt og å bidra til reduserte klimagassutslipp

Klima-og sjølbergingspakke. - les hele saken

Uttalelser fra fylkesledermøte i Norsk Bonde og Småbrukarlag 19 mars 2020

Jordbruket i krevende tider!

Norge og resten av verden er inne i en krisetid. Koronapandemien vil prege verden i lang tid, også etter at sykdomsutbruddet har gått over.

Fylkesledermøtet i Norsk Bonde og Småbrukarlag støtter, solidarisk, opp om tiltakene som er satt i verk for å begrense og bekjempe sykdommen.

Uttalelser fra fylkesledermøte i Norsk Bonde og Småbrukarlag 19 mars 2020 - les hele saken

Arbeidskraft i jordbruket

Det er vår og starten på en hektisk og  arbeidsintensiv sesong i jord– og hagebruket.  Det er stort behov for arbeidskraft, mange har gjennom mange år benyttet seg av utenlandske sesongarbeidere. Men som følge av økt grensekontroll, stengte flyplasser og karanteneregler under koronakrisen, må norske gardbrukere i større grad basere seg på norsk arbeidskraft i tiden fremover.

Sjekk: Arbeidsplassen.no og Norske Landbrukstenester

Arbeidskraft i jordbruket - les hele saken

Jordbruksoppgjøret 2020

Staten og jordbruksorganisasjonene, Norsk Bonde og Småbrukarlag og Norges Bondelag er i uformell dialog om hvordan jordbruksoppgjøret kan håndteres i den ekstraordinære situasjonen vi er i.
Utgangspunktet for dialogen er at det ikke kan gjennomføres tradisjonelle forhandlinger i 2020.

Jordbruksoppgjøret 2020 - les hele saken

Behovet for arbeidskraft i grøntsektoren, husdyrproduksjonen mv

Det er noe usikkerhet rundt reglene for utenlandsk arbeidskraft i den situasjonen vi er i nå med koronaviruset. Arbeidstagere fra EØS-land kan fremdeles reise inn i Norge for å arbeide så lenge de går i 14 dagers karantene etter ankomst.

For arbeidere fra land utenfor EØS er det slik at de som allerede har fått innvilget oppholdstillatelse fortsatt kan komme, mens det for de som ønsker å komme for første gang kan bli veldig vanskelig. Karantenereglene vil være de samme som for arbeidere fra EØS-land.

Behovet for arbeidskraft i grøntsektoren, husdyrproduksjonen mv - les hele saken

Informasjon fra Landbruksdirektoratet

Landbruks- og matdepartementet har i brev datert 13. mars 2020 besluttet at det er grunnlag for å praktisere søknadsfristene mer lempelig, for perioden fra nytt søknadssystem (eStil PT) ble innført i mai 2017 og frem til den nye meldingstjenesten ble tatt i bruk i 2020.

Rundskriv 2020-13 med nye retningslinjer for praktisering av dispensasjon fra søknadsfristene i 2017-2019.

Informasjon fra Landbruksdirektoratet - les hele saken

Innhold i krisepakke

Partiene på Stortinget er enige om en krisepakke som skal begrense folks økonomiske tap som følge av koronaviruset. Permitterte får full lønn i 20 dager.
Permitterte får full lønn i 20 dager, mot 15 tidligere. Staten dekker fra dag 3 til 20.

Innhold i krisepakke - les hele saken

Kilder for Korona-informasjon

For raskt å kunne orientere seg om det siste av informasjon om situasjonen rundt Korona-viruset fra viktige kilder har vi lagt inn "inngangsport" til viktige nettsider under:

Mattilsynet, Veterinærinstituttet, regjeringen.no samt helsenorge.no

På disse sidene vil det ligge oppdatert informasjon til enhver tid om hvordan folk skal forholde seg og med svar på mange spørsmål som folk trolig har.

Konsekvenser i forbindelse med Korona og smitteforebyggende arbeid

Norsk Bonde og Småbrukarlag forholder seg til myndighetenes anbefalinger i forbindelse med koronaviruset.

Dette får konsekvenser for møtevirksomheten vår

V har allerede avlyst alle fysiske møter i neste uke. Representantskapsmøtet, fylkesledermøtet og styremøtet vil bli gjennomført som nett- møter.

Konsekvenser i forbindelse med Korona og smitteforebyggende arbeid - les hele saken

Koronavirus hva bør du gjøre?

Følg helsemyndighetenes råd. Vær bevisst på håndvask og smittevern for deg sjøl og besøkende!

Vi må alle gjøre det vi kan for å hindre spredning av smitte. Ingen vet hvordan situasjonen vil utvikle seg. Norsk Bonde og Småbrukarlag oppfordrer alle om å følge råd fra myndighetene, sørge for god håndhygiene og være ekstra årvåken med generelle smittetiltak på garden.

Koronavirus hva bør du gjøre? - les hele saken

Kvinnebonden - Småbrukerkjerringa 8. mars 2010

Gratulerer med Kvinnedagen, gratulerer alle Kvinnebønder, Småbrukerkjerringer, Kvinnelige matprodusenter, Kvinner som er opptatt av å holde mat-, jord og husdyrstradisjoner i hevd og alle solidariske likestillingsopptatte kvinner og menn rundt oss.

Kvinnebonden - Småbrukerkjerringa 8. mars 2010 - les hele saken

Innspill til jordbruksforhandlingene 2020

Forhandlingsutvalget i Norsk Bonde- og Småbrukarlag tar imot innspill til jordbruksforhandlingene 2020 gjennom ulike representanter for alle produksjoner. 6. mars var bl.a. Norsk Landbruksrådgivning på besøk for å fremme sine forslag.

Innspill til jordbruksforhandlingene 2020 - les hele saken

Rapport fra Landbruksdirektoratet

Klikk deg videre og les fra følgende nylig publiserte rapport fra Landbruksdirektoratet:

Nasjonalt program for jordhelse - Faggrunnlag og forslag til utvikling av tiltak og virkemidler for økt satsing på jordhelse
 

 

Produksjon av biogass fra husdyrgjødsel

I Jordbruksoppgjøret 2019 ble det besluttet å nedsette ei arbeidsgruppe som fram til Jordbruksoppgjøret 2020 skulle se nærmere på hvordan eksisterende og nye virkemidler kan innrettes for å øke utnyttelsen av husdyrgjødsel til biogassproduksjon og samtidig bidra til størst mulig klima- og miljønytte. Denne arbeidsgruppa, som har bestått av representanter fra ulike organisasjoner, herunder Norsk Bonde- og Småbrukarlag, har i dag lagt fram sine anbefalinger til jordbruksavtalepartene.

Produksjon av biogass fra husdyrgjødsel - les hele saken

Vilde Haarsaker ny assisterende generalsekretær i NBS

Vilde Haarsaker er ansatt som ny assisterende generalsekretær i Norsk Bonde- og Småbrukarlag. Hun tiltrer stillingen 6. april.
–Jeg ser fram til å hoppe rett inn i oppkjøringen til årets jordbruksforhandlinger, og er ydmyk over å bli vist denne tilliten, sier Haarsaker.

Vilde Haarsaker ny assisterende generalsekretær i NBS - les hele saken

Vilde Haarsaker ansatt som ny assisterende generalsekretær

Vilde Haarsaker er Bonde- og Småbrukarlagets nye assistrende generalsekretær. Hun er sivilingeniør fra NTNU og kommer fra stilling som prosjektleder hos AgriAnalyse. Vilde har blant annet nettopp avsluttet en rapport om setring i Norge. Tidligere jobbet hun i Miljødirektoratet.

Vi er svært glad for at Vilde har takket ja til å begynne hos oss og vi ser fram til et nært og godt samarbeid, sier Kjersti Hoff.

Vilde Haarsaker ansatt som ny assisterende generalsekretær - les hele saken

Kjersti Hoff i Regjeringens Kontaktutvalg 04.02.

Statsminister!
Klimakur 2030 leverte sin rapport til KLD nå på fredag. Det er viktig arbeid og interessante analyser. Vi i jordbruket, vi som arbeider tett på naturen og er avhengig av naturen og mest mulig forutsigbarhet i været, er glad for Regjeringens fokus på hva som kan gjøres for å stoppe klimaendringene og å bli mer forberedt på å handtere disse endringene.

Kjersti Hoff i Regjeringens Kontaktutvalg 04.02. - les hele saken

Pressemelding - Klimakur 2030

Klimakur 2030 er offensiv i forhold til den store utfordringen vi står midt oppe i, nemlig klimaendringer som vi erfarer hver dag. Det er viktig for både oss sjøl og framtidige generasjoner at verden klarer å redusere klimagassutslippene og også binde mer CO2.

Pressemelding - Klimakur 2030 - les hele saken

Besøk av Anne Marit Panengstuen

Adm dir i Nortura Anne Marit Panengstuen besøkte NBS torsdag 30.01. Hun er utdannet ingeniør og bedriftsøkonom og har 33 års fartstid fra Siemens AS som har vært gjennom flere krevende omstillinger.  Panengstuen tiltrådde 1. september 2019.

Besøk av Anne Marit Panengstuen - les hele saken

Rovdyrpolitisk markering

Det ble arrangert rovdyrpolitisk stormøte på Bjørkelangen onsdag 22. januar. Det var fakkeltog i forkant av møtet med avmarsj fra rådhuset.

Oppstart på studiearbeidet før jordbruksforhandlingene.

Onsdag 15.1. kl. 19.00 markerte leder Kjersti Hoff, organisatorisk nestleder Kathrine Kinn og nyvalgt leder i Natur og Ungdom Therese Hugstmyr Woie startskuddet for studiearbeiet «før jordbruksforhandlingene».

Se streamingen i opptak via NBS sin facebook-side:

Studieheftet 2020 – Foran jordbruksforhandlingene

Her er årets studiehefte til jordbruksforhandlingene 2020.
Studieheftet kan lastes ned ved å trykke seg videre nedenfor:
Studieheftet kan også bestilles pr post fra kontoret i Oslo. Det er sendt elektronisk til lokal- og fylkeslag og interne utvalg.
Onsdag 15. januar kl 19.00 vil det bli gjennomført et oppstartsmøte for årets studiearbeid som du kan følge direkte. Det vil bli lagt ut en link her på hjemmesida for å kunne følge møtet.

Studieheftet 2020 – Foran jordbruksforhandlingene - les hele saken

Respektløst av Elvestuen

Klima og Miljødepartementet (KLD) svar på lisensfelling for ulv innenfor ulvesonen har latt vente på seg. KLD kom med beskjeden, 31.desember, i siste liten før jakta kunne begynne 1.januar. Kun en av tre fellingstillatelser gis.

Rovviltpolitikken i Norge er betent og det er sterke meningsutvekslinger. Et enstemmig Storting fikk til et rovviltforlik i 2011. Dette er det vi styrer etter i dag, en todelt målsetting med mange kontroverser. Nettopp derfor er det enda viktigere at partene behandler hverandre med respekt og åpenhet og følger dette forliket. Jeg forventer at Elvestuen føler et ekstra ansvar for det, sier Kjersti Hoff, leder av Norsk Bonde og Småbrukarlag.

Respektløst av Elvestuen - les hele saken

Velg ditt fylkeslag

PÅMELDING TIL LANDSMØTET VIA TEAMS 31. OKTOBER. TRYKK HER!

Kontakt med sekretariat

Kontoret  til Norsk Bonde- og Småbrukarlag er nå daglig bemannet.

Dersom det ikke lykkes å komme igjennom til kontoret, kontakt: 

Olaf Godli, tlf 975 46 142, olaf@smabrukarlaget.no

Vilde Haarsaker, tlf 476 68 984, vilde@smabrukarlaget.no

Artikler fra siste utgave av medlemsbladet nr 5 - 2020

Bonde og Småbruker logo

/share/mime/48/pdf.png Anna Blix kronikk
(anna-blix-kronikk.pdf, 113kB)

/share/mime/48/pdf.png Strategiarbeid
(strategiarbeid.pdf, 1MB)

/share/mime/48/pdf.png Bonde og Småbruker utgivelsesplan 2020
(bonde-og-smabruker-utgivelsesplan2020.pdf, 440kB)

/share/mime/48/pdf.png Møteplan NBS 2020
(moteplan-for-2020.pdf, 103kB)

  Norsk Bonde- og Småbrukarlag
  Akersgata 41, 0158 Oslo

  Telefon sentralbord: 22 00 59 10
  E-post: post@smabrukarlaget.no

  Organisasjonsnummer: 970167943

  Kontonummer: 8101.05.36928

  Vippsnummer: 55 89 91

  Utviklet av Imaker as