NBS-seminarer på Teams høsten 2021

Seminarene tar for seg forskjellige tema innenfor jordbrukspolitikk og organisasjonsarbeid.  Etter en innledning om kveldens tema, åpnes det for spørsmål og debatt. 

Lokallag og andre som ønsker å arrangere studiering på ett eller flere tema, kan benytte studieplan nr 413 i Studieforbundet Natur og miljø

Seminarplan for høsten 2021:
Høstens seminarrekke er støttet av Troms og Finnmark fylkeskommune.

 
Dato Tema Innleder Møtelenke

26. august
kl 20-21.30

Tollvern: 
Hvordan fungerer tollvernet på matvarer, hvilke muligheter og utfordringer gir det for prisen på norsk mat?  

Torbjørn Tufte,
Agri Analyse

 

16. september
kl 20-21.30

Gul boks, blå boks, grønn ballong:
Hvilke begrensninger setter WTO-avtalen for ulike jordbruks-tilskudd, og hva kan vi lære av EUs tilpasninger til systemet?

Einar Frogner,
Nei til EU

 

21. oktober 
kl 20-21.30

Budsjettnemnda for jordbruket:  Hvordan kommer de fram til tallene, og hvorfor kjenner ikke bønder seg igjen i dem?

Steinar Helgen, LMD

Klikk her for å delta i møtet

18. november
kl 20-21.30

Å måle kua på klima – hva skjer med bærekraften i norsk matproduksjon?

Kirsti Winnberg, 
NMBU

 

 

 Presentasjoner fra avholdte seminarer:

/share/mime/48/pdf.png WTO og jordbrukstilskudd
(wto-og-jordbrukstilskudd-nbs-seminar-16.-september-2021-.pdf, 4MB)

/share/mime/48/pdf.png Tollvernet
(tollvernet-nbs-seminar-26.-august-2021-.pdf, 2MB)

/share/mime/48/pdf.png Korn og kraftfôr
(korn-og-kornpolitikk-nbs-seminar-15.-april-2021-.pdf, 1MB)

/share/mime/48/pdf.png Økonomien i saueholdet
(smafeutvalgets-innspill-til-landsstyret-nbs-seminar-18.-mars-2021-.pdf, 4MB)

/share/mime/48/pdf.png Melkekvoter
(melkekvoter-nbs-seminar-18.-februar-2021-.pdf, 1001kB)

Norsk Bonde- og Småbrukarlag
Akersgata 41, 0158 Oslo

Telefon sentralbord: 22 00 59 10
E-post: post@smabrukarlaget.no

Organisasjonsnummer: 970167943

Kontonummer: 8101.05.36928

Vippsnummer: 55 89 91

Utviklet av Imaker as