NBS-seminarer på Teams våren 2021

Seminarene tar for seg forskjellige tema innenfor jordbrukspolitikk og organisasjonsarbeid.  Etter en innledning om kveldens tema, åpnes det for spørsmål og debatt. 

Lokallag og andre som ønsker å arrangere studiering på ett eller flere tema, kan benytte studieplan nr 413 i Studieforbundet Natur og miljø
 

Seminarplan for våren 2021:

 
Dato Tema Innleder Møtelenke

18. februar
kl 20-21.30

Melkekvoter:
Senking av kvotetak,
fordeler og ulemper med omsetning og utleie av kvoter

Torbjørn Norland,
Melkeutvalget i NBS

 

8. mars kl. 19.30-21.30

Bonde- og Småbrukarlaget feirer kvinnedagen

Rakel Nystabakk, Kjersti Hoff, Svein Løken, Maria Almli, Anuka Desilva

 

18. mars
kl 20-21.30

Økonomien i saueholdet:
Slaktetilskudd, driftstilskudd, produksjonsregulering

Kjell Erik Brandstadmoen,
Småfeutvalget i NBS

 

15. april 
kl 20-21.30

Korn og kraftfôr:
Kornøkonomi og generell sjølforsyningsgrad

Ola Fiskvik,
Kornutvalget i NBS

 

18. mai
kl 20-21.30

Jordbruksforhandlingene:
Hva skjedde, og hva betyr det i praksis

Kjersti Hoff,
leder i NBS

 

5. juni
kl 10-11.15

Solidaritet i matfatet:
Hvordan henger FNs bærekraftsmål sammen med norsk matproduksjon?

Marielle deRoos, NBS;
Knut Marius Uddu Skjerve, FN-sambandet

Klikk her for å bli med på møtet

 

 Presentasjoner fra avholdte seminarer:

/share/mime/48/pdf.png Korn og kraftfôr
(korn-og-kornpolitikk-nbs-seminar-15.-april-2021-.pdf, 1MB)

/share/mime/48/pdf.png Økonomien i saueholdet
(smafeutvalgets-innspill-til-landsstyret-nbs-seminar-18.-mars-2021-.pdf, 4MB)

/share/mime/48/pdf.png Melkekvoter
(melkekvoter-nbs-seminar-18.-februar-2021-.pdf, 1001kB)

Velg ditt fylkeslag

Kontakt med sekretariat

Tlf sentralbord: 22 00 59 10

E-post:
medlem@smabrukarlaget.no  post@smabrukarlaget.no

/share/mime/48/pdf.png Studieheftet 2021
(studieheftet-2021.pdf, 647kB)

/share/mime/48/pdf.png Håndbok for Reko-ringen
(handbok-for-reko-ringen.pdf, 661kB)

/share/mime/48/pdf.png Årsmelding 2019-20
(arsmelding-2019-2020-siste.pdf, 2MB)

/share/mime/48/pdf.png Strategidokument til landsmøtet
(strategidokument-til-landsmotet.pdf, 110kB)

Artikler fra siste utgave av medlemsbladet

Bonde og Småbruker logo

/share/mime/48/pdf.png Bonde og Småbruker utgivelsesplan 2021
(bonde-og-smabruker-utgivelsesplan-2021.pdf, 756kB)

/share/mime/48/pdf.png Bonde og småbruker, nr.4 2021_Forside
(bogsnr421_forside.pdf, 1MB)

/share/mime/48/pdf.png Bonde og småbruker, nr.4 2021_Leder
(bogsnr421_leder.pdf, 109kB)

/share/mime/48/pdf.png Bonde og småbruker, nr.4 2021_AP nærmere NBS
(bogsnr421_ap-narmere-nbs-frp-svarer.pdf, 1MB)

/share/mime/48/pdf.png Bonde og småbruker, nr.4 2021_Bonden, småbrukeren og landarbeidere sin kamp
(bogsnr421_bonden-smabrukeren-og-landarbeidere-sin-kamp.pdf, 1MB)

/share/mime/48/pdf.png Bonde og småbruker, nr.4 2021_Faglaga vil styrke norsk jordbruk
(bogsnr421_faglaga-vil-styrke-norsk-jordbrukpdf.pdf, 318kB)

/share/mime/48/pdf.png Bonde og småbruker, nr.4 2021_Knapt halvparten fra staten
(bogsnr421_knapt-halvparten-fra-staten.pdf, 546kB)

/share/mime/48/pdf.png Bonde og småbruker, nr.4 2021_Grisen vinner
(bogsnr421_griden-vinner.pdf, 2MB)

  Norsk Bonde- og Småbrukarlag
  Akersgata 41, 0158 Oslo

  Telefon sentralbord: 22 00 59 10
  E-post: post@smabrukarlaget.no

  Organisasjonsnummer: 970167943

  Kontonummer: 8101.05.36928

  Vippsnummer: 55 89 91

  Utviklet av Imaker as