1 øre/kg i omsetningsavgift på korn for 2016/17

Omsetningsrådet har i møte 23. august fastsatt omsetningsavgiften på korn og oljefrø til 1 øre/kg for perioden 1/7-16 til 30/6-16. Dette er i tråd med Norske Felleskjøp sitt forslag. Maksimalsatsen for kornåret 2016/17 er tidligere fastsatt til 5 øre/kg.

Fondet for omsetningsavgift korn er ved inngangen til kornsesongen 2016/17 på kroner 48,0 millioner. Det anses som tilstrekkelig å være 25 millioner. Ved beregning av omsetningsavgiften ble følgende momenter lagt til grunn:

 • Kornarealet har i lang tid vært fallende, såkornsalget kan derimot tyde på at dette har endret seg. Arealet for 2016 holdes derfor uendret fra 2015.
 • En avlingsprognose på 1 178 000 tonn korn, eksklusive oljefrø og erter.
 • En matkornandel på 55% for hvete og 54% for rug, basert på siste 10-årsmedian, men med reduksjon for at økte kvalitetskrav vil redusere matandelen.
 • Mindre høsthvete (klasse 4) hovedsaklig pga utfordringer med å få sådd høsen 2015. I tillegg er klasse 5 nå nærmest ute. Derimot forventes en økning i klasse 1.
 • Matkornforbruket er prognosert til 209 000 tonn, derav 157 000 tonn hvete, 20 000 tonn rug, 29 000 tonn havre og 3 000 tonn bygg.
 • Forbruket av kraftfor i kornåret 2016/2017 er prognosert til 1 951 000 tonn.
 • Andel karbohydratråvarer i kraftforet er satt til 70 prosent, og av dette kan inntil 85 prosent dekkes av norsk forkorn. Uten prognosert svinn gir dette et underskudd av norsk forkorn på 153 000 tonn.
 • Opplysningsvirksomhet og administrasjon er lagt inn som budsjettert for 2016.

Velg ditt fylkeslag

Kontakt med sekretariat

Tlf sentralbord: 22 00 59 10
E-post: medlem@smabrukarlaget.no  post@smabrukarlaget.no

Kontoret  til Norsk Bonde- og Småbrukarlag er nå bemannet hver mandag, onsdag og fredag innenfor kontortid kl 08-16.

Henvendelser ellers kan gjøres til:

Anders Nordstad, tlf 482 04 755, anders@smabrukarlaget.no

Kjersti Hoff, tlf 971 20 960, kjersti@smabrukarlaget.no

Vilde Haarsaker, tlf 476 68 984, vilde@smabrukarlaget.no


/share/mime/48/pdf.png Studieheftet 2021
(studieheftet-2021.pdf, 647kB)

/share/mime/48/pdf.png Håndbok for Reko-ringen
(handbok-for-reko-ringen.pdf, 661kB)

/share/mime/48/pdf.png Årsmelding 2019-20
(arsmelding-2019-2020-siste.pdf, 2MB)

/share/mime/48/pdf.png Strategidokument til landsmøtet
(strategidokument-til-landsmotet.pdf, 110kB)

Artikler fra siste utgave av medlemsbladet

Bonde og Småbruker logo

/share/mime/48/pdf.png Bonde og Småbruker utgivelsesplan 2021
(bonde-og-smabruker-utgivelsesplan-2021.pdf, 756kB)

  Norsk Bonde- og Småbrukarlag
  Akersgata 41, 0158 Oslo

  Telefon sentralbord: 22 00 59 10
  E-post: post@smabrukarlaget.no

  Organisasjonsnummer: 970167943

  Kontonummer: 8101.05.36928

  Vippsnummer: 55 89 91

  Utviklet av Imaker as