Astrid Braut-Solheim er tidligere prosjektleder for Grønt Spatak. Hun oppfordrer nye deltakere til å reise med et åpent sinn. Foto: Eirik Obrestad

128 ungdommer klare for Grønt Spatak

For 29. året på rad sender Natur og Ungdom og Norsk Bonde- og Småbrukarlag ungdommer på frivillig arbeid på gårder, setre og beitetilsyn.

AV VILDE HAARSAKER
BONDE OG SMÅBRUKER NR.6

Prosjektet Grønt Spatak ble opprettet i 1993. Hver sommer drar mellom 50 og 100 ungdommer for å jobbe frivillig på gård eller seter, eller for å gå beitetilsyn i 10 dager.

Koronapandemien bidro til rekordinteresse i 2020. 175 deltakere meldte seg på, men det måtte settes tak ved 150 for å ikke sprenge budsjettet.

- Vi har veldig god oppslutning i år også med 128 deltakere. I 2019 var det 84. Også i år måtte vi arrangere den faste Vårsamlinga digitalt. Rundt 60 deltakere var med i 12 timer fordelt over ei helg i mai, det er god oppslutning med tanke på at det var digitalt, sier Nickelsen.


Fokus på internasjonal solidaritet

Vårsamlinga er et fast opplegg der deltakerne i forkant av Spatak-oppholdet får lære mer om temaer som landbrukspolitikk, bondens hverdag, rovdyrproblematikk, biomangfold og utmarksbeiting. TINE og Felleskjøpet som sponsorer har faste innlegg.

- I år hadde vi deler av samlinga sammen med Latinamerika-gruppene, som også samarbeider med NBS om utplassering på norske gårder. Derfor ble det i år ekstra stort fokus på internasjonal solidaritet, med foredrag om blant annet De Jordløse, soya, kraftfôr og samarbeidet mellom NBS og La Via Campesina. Det er viktig at vi tar vare på norsk jordbruk, istedenfor å drive med landgrabbing i andre land, sier Nickelsen.

Det var også innlegg fra Norske Felleskjøp og TINE, som finansierer prosjektet sammen med Miljødirektoratet.

- Nytt i år var også at Norske Landbrukstjenester fortalte om hvordan en går fram for å bli avløser, noe som kan være aktuelt for deltakerne etter at de har vært på Grønt Spatak, forteller Nickelsen.


Opplæring av miljøaktivister

Helt siden prosjektet ble startet opp i 1993 har prosjektleder kommet fra Natur og Ungdom, mens Norsk Bonde- og Småbrukarlag sine medlemmer står for vertskapet. En trenger ikke være medlem i organisasjonene verken for å reise på Spatak eller for å ta imot ungdommer.

- Men Grønt Spatak har fungert som viktig opplæring i norsk landbruk for mange sentralt i Natur og Ungdom og ellers i miljøbevegelsen. Lars Haltbrekken var en av de første prosjektlederne. Jeg tror erfaringene fra Grønt Spatak er noe alle har med seg videre, og en del får også lyst til å bli bonde. Slik som meg selv da jeg var på Spatak for første gang i 2019, sier Nickelsen.

Han mener at prosjektet bidrar til å øke forståelsen for landbruket og hvilke hensyn en må ta.

- Det er lett å tenke at en løser alt med å bli vegetarianer, men gjennom erfaring med praktisk jordbruk og samtaler med gårdbrukere kan en få en annen forståelse om hva som skal til for å gjøre norsk jordbruk mer bærekraftig, sier Nickelsen.


Ideer til videreutvikling

Han trekker fram Grønt Spatak som et viktig tiltak for å forene miljøbevegelsen med jordbruket i rovdyrspørsmål.

- Ved at miljøaktivister sendes ut der det er konflikter, får de se med egne øyne hva som er problemet og bli kjent med de vanskelige avveiningene som må gjøres.

Nickelsen har mange ideer til hvordan prosjektet kan utvikles videre.

- En av dem er å søke midler til å kunne sende flyktninger ut på norske gårder. Spatak er alltid i bevegelse, det er et levende prosjekt. Det er viktig for jordbruket med mange slags allianser, avslutter Magnus Flåten Nickelsen.


Velg ditt fylkeslag

Kontakt med sekretariat

Tlf sentralbord: 22 00 59 10

E-post:
medlem@smabrukarlaget.no  post@smabrukarlaget.no

/share/mime/48/pdf.png Studieheftet 2021
(studieheftet-2021.pdf, 647kB)

/share/mime/48/pdf.png Håndbok for Reko-ringen
(handbok-for-reko-ringen.pdf, 661kB)

/share/mime/48/pdf.png Årsmelding 2019-20
(arsmelding-2019-2020-siste.pdf, 2MB)

/share/mime/48/pdf.png Strategidokument til landsmøtet
(strategidokument-til-landsmotet.pdf, 110kB)

Artikler fra siste utgave av medlemsbladet

Bonde og Småbruker logo

/share/mime/48/pdf.png Bonde og Småbruker utgivelsesplan 2021
(bonde-og-smabruker-utgivelsesplan-2021.pdf, 756kB)

/share/mime/48/pdf.png Bonde og småbruker, nr.4 2021_Forside
(bogsnr421_forside.pdf, 1MB)

/share/mime/48/pdf.png Bonde og småbruker, nr.4 2021_Leder
(bogsnr421_leder.pdf, 109kB)

/share/mime/48/pdf.png Bonde og småbruker, nr.4 2021_AP nærmere NBS
(bogsnr421_ap-narmere-nbs-frp-svarer.pdf, 1MB)

/share/mime/48/pdf.png Bonde og småbruker, nr.4 2021_Bonden, småbrukeren og landarbeidere sin kamp
(bogsnr421_bonden-smabrukeren-og-landarbeidere-sin-kamp.pdf, 1MB)

/share/mime/48/pdf.png Bonde og småbruker, nr.4 2021_Faglaga vil styrke norsk jordbruk
(bogsnr421_faglaga-vil-styrke-norsk-jordbrukpdf.pdf, 318kB)

/share/mime/48/pdf.png Bonde og småbruker, nr.4 2021_Knapt halvparten fra staten
(bogsnr421_knapt-halvparten-fra-staten.pdf, 546kB)

/share/mime/48/pdf.png Bonde og småbruker, nr.4 2021_Grisen vinner
(bogsnr421_griden-vinner.pdf, 2MB)

  Norsk Bonde- og Småbrukarlag
  Akersgata 41, 0158 Oslo

  Telefon sentralbord: 22 00 59 10
  E-post: post@smabrukarlaget.no

  Organisasjonsnummer: 970167943

  Kontonummer: 8101.05.36928

  Vippsnummer: 55 89 91

  Utviklet av Imaker as