Foto: Nora May Engeseth

200 millioner ekstra i investeringsstøtte

Regjeringen øker investeringsstøtten til jordbruket med 200 millioner ekstra neste år. Midlene skal rettes mot små og mellomstore bruk.  

- Vi er svært fornøyde med å ha fått en regjering som ser ut til å ta landbruket på alvor. De lovet investeringsmidler, og nå leverer de, sier leder i Norsk Bonde- og Småbrukarlag, Kjersti Hoff.  

Regjeringen annonserte torsdag 4. november at de øker investeringsstøtten til jordbruket med 200 millioner i 2022. Midlene rettes særlig mot små og mellomstore bruk. I en pressemelding sier landbruks- og matminister Sandra Borch at den økte støtta betyr at flere bønder kan komme i gang med nødvendige investeringer for framtida.  

- Både investeringsmidlene som nå kommer og kompensasjonen norske bønder fikk gjennom tilleggsforhandlingene er viktige for en hardt presset næring. Det er tydelige signaler om en regjering som tar norsk landbruk på alvor og deler vår virkelighetsoppfatning om den økonomiske situasjonen i jordbruket, sier Hoff. 

Hun er positiv til at støtten vil komme de små og mellomstore bruka til gode, men påpeker likevel at dagens system ikke legger til rette for dette i praksis.  

Høyere tilskudd til mindre bruk 

- Dagens kriterier for investeringsstøtte er ikke tilpasset små og mellomstore bruk, som bør få en høyere andel av investeringskostnaden som tilskudd. Over lengre tid har innretningen på investeringsordningene bidratt til at det har blitt færre og større bønder. Det er derfor viktig at vi får på plass nye kriterier for investeringsstøtte så raskt som mulig, sier Hoff. 

Hun viser til følgende merknad fra Ap, Sp og SV fra behandlingen av årets jordbruksoppgjør: «Stortinget ber regjeringen om å foreta en gjennomgang av føringene for tildeling av IBU-midler med mål om å sikre at kravet til lønnsomhet i investeringsprosjekter kan møtes på andre måter enn å øke den eksisterende produksjonen på bruket. Gjennomgangen skal være klar i forkant av jordbruksoppgjøret 2022.»

- Vi forventer derfor at nye kriterier som sikrer høyere støttegrad til de mindre brukene blir et viktig tema i vårens jordbruksforhandlinger. Men enda viktigere blir det å sammen med regjeringa finne ut hvordan driftsøkonomien skal styrkes vesentlig. Landsmøtet vårt i helga advarte mot å tilføre mer investeringskapital inn i dagens system, om ikke inntektsjamstilling kommer på plass innen fire år. Det nytter ikke med investeringsmidler dersom lønnsomheten for videre drift ikke er på plass, avslutter Hoff.  

Investeringsstøtten til jordbruket i 2022 vil være på totalt 879,5 millioner kroner med den ekstra bevilgningen over statsbudsjettet 

Investeringsbehov som følge av løsdriftskravet 

Regjeringen har i denne omgang ikke øremerket de ekstra investeringsmidlene til fjøs som skal bygges om til løsdrift, slik de omtalte i Hurdalsplattformen. 

Norsk Bonde- og Småbrukarlag har beregnet behovet for investeringsmidler for å innfri løsdriftskravet til å være i snitt 1 milliard kroner i året fram mot 2034. 

I denne artikkelen fra Bonde og Småbruker nr. 8 kan du lese om bakgrunnen for beregningene og flere fakta om løsdriftskravet:


/share/mime/48/pdf.png Investeringsmidler i Bonde og Småbruker nr.8
(bosm8-0810-s7-9.pdf, 747kB)


Velg ditt fylkeslag

Kontakt med sekretariat

Tlf sentralbord: 22 00 59 10

E-post:
medlem@smabrukarlaget.no  post@smabrukarlaget.no

/share/mime/48/pdf.png Årsmelding 2020-21
(arsmelding-2020-2021-korrekt-lav-opplosning.pdf, 3MB)

/share/mime/48/pdf.png Årsmelding 2019-20
(arsmelding-2019-2020-siste.pdf, 2MB)

Artikler fra siste utgave av medlemsbladet

Bonde og Småbruker logo

/share/mime/48/pdf.png Bonde og Småbruker utgivelsesplan 2021
(bs_medieplan_2021.pdf, 304kB)

/share/mime/48/pdf.png Utgivelsesplan Bonde og Småbruker 2022
(bs_medieplan_2022.pdf, 145kB)

/share/mime/48/pdf.png Bonde og Småbruker nr.8/21
(bonde-og-smabruker-nr.8-lav-opplosning.pdf, 16MB)

  Norsk Bonde- og Småbrukarlag
  Akersgata 41, 0158 Oslo

  Telefon sentralbord: 22 00 59 10
  E-post: post@smabrukarlaget.no

  Organisasjonsnummer: 970167943

  Kontonummer: 8101.05.36928

  Vippsnummer: 55 89 91

  Utviklet av Imaker as