Agroøkologi-konferanse i Roma

Matproduksjon, dvs måten vi produserer på og alle aspekter rundt dette, som sosiale, økonomiske, økologiske og kulturelle (agroøkologi) er viktige tema for tiden.

Forrige uke ble det organisert en internasjonal konferanse av FAO, "Roma-II International Symposium on Agroecology".

José Graziano da Silva's, FAO sin generaldirektør holdt en avslutningstale der han blant annet sa:"There is no way to do agroecology without putting farmers, indigenous peoples, nomadic pastoralists and other small-scale producers in the centre"

La Via Campesina sin stemme var tydelig til stede. Det er viktig at vi som produserer mat og dyrker jorda blir hørt. Agroøkologi er en måte å leve på, i harmoni med naturen rundt oss.

For oss i Norge handler dette om å produsere mat, mest mulig, basert på lokale ressurser, å ha mulighet til å produsere sunn mat på mindre store og mellomstore enheter og at dette skal være lønnsomt.

Matsuverenitet og matsikkerhet er en del av agroøkologi. Retten for et land til å produsere nok og sunn mat.

La Via Campesina oppfordrer de europeiske landene å støtte Peasants Rights erklæringen som kommer opp til behandling i FN, New York, i september.


Velg ditt fylkeslag

Kontakt med sekretariat

Kontoret  til Norsk Bonde- og Småbrukarlag er nå stort sett daglig bemannet.

Dersom det ikke lykkes å komme igjennom til kontoret, kontakt: 

Kjersti Hoff, tlf 971 20 960, kjersti@smabrukarlaget.no

Olaf Godli, tlf 975 46 142, olaf@smabrukarlaget.no

Vilde Haarsaker, tlf 476 68 984, vilde@smabrukarlaget.no

Artikler fra siste utgave av medlemsbladet nr 5 - 2020

Bonde og Småbruker logo

/share/mime/48/pdf.png Anna Blix kronikk
(anna-blix-kronikk.pdf, 113kB)

/share/mime/48/pdf.png Strategiarbeid
(strategiarbeid.pdf, 1MB)

/share/mime/48/pdf.png Bonde og Småbruker utgivelsesplan 2020
(bs-plan-2020.pdf, 402kB)

/share/mime/48/pdf.png Møteplan NBS 2020
(moteplan-for-2020.pdf, 103kB)

  Norsk Bonde- og Småbrukarlag
  Akersgata 41, 0158 Oslo

  Telefon sentralbord: 22 00 59 10
  E-post: post@smabrukarlaget.no

  Organisasjonsnummer: 970167943

  Kontonummer: 8101.05.36928

  Vipps nummer: 55 89 91

  Utviklet av Imaker as