Agroøkologi-konferanse i Roma

Matproduksjon, dvs måten vi produserer på og alle aspekter rundt dette, som sosiale, økonomiske, økologiske og kulturelle (agroøkologi) er viktige tema for tiden.

Forrige uke ble det organisert en internasjonal konferanse av FAO, "Roma-II International Symposium on Agroecology".

José Graziano da Silva's, FAO sin generaldirektør holdt en avslutningstale der han blant annet sa:"There is no way to do agroecology without putting farmers, indigenous peoples, nomadic pastoralists and other small-scale producers in the centre"

La Via Campesina sin stemme var tydelig til stede. Det er viktig at vi som produserer mat og dyrker jorda blir hørt. Agroøkologi er en måte å leve på, i harmoni med naturen rundt oss.

For oss i Norge handler dette om å produsere mat, mest mulig, basert på lokale ressurser, å ha mulighet til å produsere sunn mat på mindre store og mellomstore enheter og at dette skal være lønnsomt.

Matsuverenitet og matsikkerhet er en del av agroøkologi. Retten for et land til å produsere nok og sunn mat.

La Via Campesina oppfordrer de europeiske landene å støtte Peasants Rights erklæringen som kommer opp til behandling i FN, New York, i september.


Velg ditt fylkeslag

Kontakt med sekretariat

Kontoret  til Norsk Bonde- og Småbrukarlag er uten daglig bemanning slik situasjonen er.

For henvendelser som gjelder medlemskap/medlemsregisteret; ring medlemssekretær Cathrine Engelstad, tlf 904 13 376, e-post medlem@smabrukarlaget.no på dagtid.

Ellers, kontakt: 

Kjersti Hoff, tlf 971 20 960, kjersti@smabrukarlaget.no

Olaf Godli, tlf 975 46 142, olaf@smabrukarlaget.no

John P Løvstad, tlf 450 25 212, john.petter@smabrukarlaget.no

Bonde og Småbruker logo

/share/mime/48/pdf.png Foran jordbruksforhandlingene 2020
(foran-jordbruksforhandlingene-2020.pdf, 848kB)

/share/mime/48/pdf.png Klimakur
(klimakur-medl.avis.pdf, 1MB)

/share/mime/48/pdf.png Vilde Haarsaker
(vildehaarsaker-ny-ass-gen-sekr.pdf, 1MB)

/share/mime/48/pdf.png Ole Jacob Christensen kronikk
(o-j-christensen-kronikk.pdf, 107kB)

/share/mime/48/pdf.png Medlemsverving
(medlemsverving.pdf, 1MB)

/share/mime/48/pdf.png Bonde og Småbruker utgivelsesplan 2020
(bs-plan-2020.pdf, 402kB)

/share/mime/48/pdf.png Studieheftet 2020 – Foran jordbruksforhandlingene
(studieheftet-2020.pdf, 817kB)

/share/mime/48/pdf.png Møteplan NBS 2020
(moteplan-for-2020.pdf, 103kB)

  Norsk Bonde- og Småbrukarlag
  Akersgata 41, 0158 Oslo

  Telefon sentralbord: 22 00 59 10
  E-post: post@smabrukarlaget.no

  Organisasjonsnummer: 970167943

  Kontonummer: 8101.05.36928

  Vipps nummer: 55 89 91

  Utviklet av Imaker as