Arbeidskraft i jordbruket

Det er vår og starten på en hektisk og  arbeidsintensiv sesong i jord– og hagebruket.  Det er stort behov for arbeidskraft, mange har gjennom mange år benyttet seg av utenlandske sesongarbeidere. Men som følge av økt grensekontroll, stengte flyplasser og karanteneregler under koronakrisen, må norske gardbrukere i større grad basere seg på norsk arbeidskraft i tiden fremover.

Sjekk: Arbeidsplassen.no og Norske Landbrukstenester

Det er over 160.000 arbeidstakere i Norge som nå er permittert fra arbeidet sitt i forbindelse med Koronapandemien.

Gardbrukere som mangler arbeidskraft, oppfordres til å melde seg gjennom kanaler som arbeidsplassen.no og Norske Landbrukstenester.

Gardbrukerne må skrive hva det er behov for og hvilke kompetanse som trengs. På den måten kartlegges det nå hva som må til av kurs og opplæring på kort og lang sikt.

De som ønsker å jobbe i landbruket enten du er permittert, student eller arbeidssøker kan henvende seg på de samme portalene og også beskrive sin kompetanse.

Norsk Bonde og Småbrukarlag har hatt en intensiv arbeidsuke med både representantskapsmøte, fylkesledermøte og styremøter. Ukens årlige forberedelser til Jordbruksforhandlinger blei brått veldig forandra i den krisesituasjonen vi er i nå.  Vi har hatt nettmøter i alle fora, fått en god forankring og hatt en god kunnskapsdeling. Styret har nå daglige møter og følger opp situasjonen tett. NBS er deltagende i de fleste krisegrupper. Vi oppdaterer og deler etter beste evne i denne svært krevende situasjonen.


Velg ditt fylkeslag

PÅMELDING TIL LANDSMØTET VIA TEAMS 31. OKTOBER. TRYKK HER!

Kontakt med sekretariat

Kontoret  til Norsk Bonde- og Småbrukarlag er nå daglig bemannet.

Dersom det ikke lykkes å komme igjennom til kontoret, kontakt: 

Olaf Godli, tlf 975 46 142, olaf@smabrukarlaget.no

Vilde Haarsaker, tlf 476 68 984, vilde@smabrukarlaget.no

Artikler fra siste utgave av medlemsbladet nr 5 - 2020

Bonde og Småbruker logo

/share/mime/48/pdf.png Anna Blix kronikk
(anna-blix-kronikk.pdf, 113kB)

/share/mime/48/pdf.png Strategiarbeid
(strategiarbeid.pdf, 1MB)

/share/mime/48/pdf.png Bonde og Småbruker utgivelsesplan 2020
(bonde-og-smabruker-utgivelsesplan2020.pdf, 440kB)

/share/mime/48/pdf.png Møteplan NBS 2020
(moteplan-for-2020.pdf, 103kB)

  Norsk Bonde- og Småbrukarlag
  Akersgata 41, 0158 Oslo

  Telefon sentralbord: 22 00 59 10
  E-post: post@smabrukarlaget.no

  Organisasjonsnummer: 970167943

  Kontonummer: 8101.05.36928

  Vippsnummer: 55 89 91

  Utviklet av Imaker as