Bare tomme ord?

Tallgrunnlaget for årets jordbruksforhandlinger er klare. Og usikre. 

Nibio bekrefter selv at tallene i Totalkalkylen er enda mer usikre enn vanlig og viser til at pandemien også på dette området skaper usikkerhet. Det har i tillegg vært utfordringer knyttet til fjerningen av pelsdyrnæringen fra tallmaterialet og med hensyn til å prognostisere arbeidsforbruket - spesielt innen hagebrukssektoren.

Det såkalte «Vederlag til arbeid og egenkapital» viser i totalkalkylen en moderat økning i budsjettet for 2021 - hovedsakelig grunnet økt etterspørsel etter norske jordbruksråvarer, men de mest interessante tallene finnes likevel i referansebruksberegningene som er basert på driftsgranskingene for jordbruket. Her vises det tydelig at inntektsforskjellene i jordbruket øker. Stikk i strid med de politiske målsetningene.

- Årets tallmateriale viser klarere enn noen gang før at det nå må etableres en politisk forståelse for at utjamning må til, ellers blir alt pratet om å redde de små og mellomstore bruka og landbruk over hele landet, bare tomme ord, sier Kjersti Hoff, leder av Norsk Bonde- og Småbrukarlag.

- Jordbruket trenger nå et reelt økonomisk løft med fokus på de produksjonene og områdene som trenger det aller mest. Hvis ikke ser det mørkt ut for landets sjølforsyningsevne og dette kan vi som nasjon virkelig ikke være bekjent av, sier Hoff.

- Norske jordbrukere må få en økonomisk bæreevne for å kunne fortsette å forsørge den norske befolkningen med ren, trygg og næringsrik mat, avslutter Hoff.

På basis av tallene fra Budsjettnemda for jordbruket blir de økonomiske rammene for 2022 fastlagt før faglagene skal forsøke å samle seg rundt et felles krav som skal overleveres statens forhandlere i LMD innen 27. april. Statens tilbud blir etter planen fremlagt 4. mai.

Utredningene fra Nibio publiseres her.

 

For mer info:
Leder Kjersti Hoff 971 20 960
Generalsekretær Anders Nordstad 482 04 755


Velg ditt fylkeslag

Kontakt med sekretariat

Tlf sentralbord: 22 00 59 10

E-post:
medlem@smabrukarlaget.no  post@smabrukarlaget.no

/share/mime/48/pdf.png Studieheftet 2021
(studieheftet-2021.pdf, 647kB)

/share/mime/48/pdf.png Håndbok for Reko-ringen
(handbok-for-reko-ringen.pdf, 661kB)

/share/mime/48/pdf.png Årsmelding 2019-20
(arsmelding-2019-2020-siste.pdf, 2MB)

/share/mime/48/pdf.png Strategidokument til landsmøtet
(strategidokument-til-landsmotet.pdf, 110kB)

Artikler fra siste utgave av medlemsbladet

Bonde og Småbruker logo

/share/mime/48/pdf.png Bonde og Småbruker utgivelsesplan 2021
(bonde-og-smabruker-utgivelsesplan-2021.pdf, 756kB)

/share/mime/48/pdf.png Bonde og småbruker, nr.3 2021_Forside
(bogsnr321s1.pdf, 1MB)

/share/mime/48/pdf.png Bonde og småbruker, nr.3 2021_Leder, kronikk
(bogsnr321s2.pdf, 114kB)

/share/mime/48/pdf.png Bonde og småbruker, nr.3 2021_Salmonella i norsk dagligvarehandel
(bogsnr321s3.pdf, 1MB)

/share/mime/48/pdf.png Bonde og småbruker, nr.3 2021_Tre av fire bruk borte på 50 år
(bogsnr321s4.pdf, 297kB)

/share/mime/48/pdf.png Bonde og småbruker, nr.3 2021_- Endelig satt på plass
(bogsnr321s8.pdf, 1MB)

  Norsk Bonde- og Småbrukarlag
  Akersgata 41, 0158 Oslo

  Telefon sentralbord: 22 00 59 10
  E-post: post@smabrukarlaget.no

  Organisasjonsnummer: 970167943

  Kontonummer: 8101.05.36928

  Vippsnummer: 55 89 91

  Utviklet av Imaker as