BEHOV FOR BISTAND VED ROVVILTANGREP

Alle fylkeslag har oppnevnt rovviltkontakter. Dersom du har behov for bistand /råd ved rovviltangrep kan du kontakte rovviltkontaktene. Her finner du lista over rovviltkontaktene.

ROVVILTKONTAKTER I FYLKENE 2018.

Fylkeslagene i NBS har oppnevnt egne rovviltkontaker.  Disse kan bistå beitebrukerne med råd/veiledning i forbindelse med rovviltangrep.

AKERSHUS                     MARIUS ANDRESEN,         970 84 134  63963057

ØSTFOLD                       LARS SUKKEBRÅTEN         911 63 827

HEDMARK                      STÅLE STØEN                   95757525

OPPLAND                       BJØRN RUSTESTUEN         905 68 446

BUSKERUD                    ANTON MAYRHOFER          95746804

VESTFOLD                     OVE SMITT                       473 09 913

TELEMARK                    REGINA BRAJKOVIC           988 79 341

AUST-AGDER                KJELL GUNNAR BLAKSTAD  476 68 773

VEST-AGDER                HELGE FOSSEN                  913 55 330

ROGALAND                   STIG HELGESEN                 481 56 697

HORDALAND                SVEIN TRYGVE LARSEN       91388138

SOGN OG FJORD         INGOLF FOLVEN                  481  31 838

MØRE OG ROMSD        ELI SÆTHER                       984 98 838           

SØR-TRØNDELAG        RUNE KURÅS                      900 15 586

NORD-TRØNDELAG     ÅSE HELENE MONSØ           950 90 592

NORDLAND                  TERJE NYSTADBAKK          481 50 078

TROMS                         FRANK WALØ                   480 56 134

FINNMARK                  ROY MIKKOLA                    415 44 350                          


Velg ditt fylkeslag

Kontakt med sekretariat

Kontoret  til Norsk Bonde- og Småbrukarlag er nå stort sett daglig bemannet.

Dersom det ikke lykkes å komme igjennom til kontoret, kontakt: 

Kjersti Hoff, tlf 971 20 960, kjersti@smabrukarlaget.no

Olaf Godli, tlf 975 46 142, olaf@smabrukarlaget.no

Vilde Haarsaker, tlf 476 68 984, vilde@smabrukarlaget.no

Artikler fra siste utgave av medlemsbladet nr 5 - 2020

Bonde og Småbruker logo

/share/mime/48/pdf.png Anna Blix kronikk
(anna-blix-kronikk.pdf, 113kB)

/share/mime/48/pdf.png Strategiarbeid
(strategiarbeid.pdf, 1MB)

/share/mime/48/pdf.png Bonde og Småbruker utgivelsesplan 2020
(bs-plan-2020.pdf, 402kB)

/share/mime/48/pdf.png Møteplan NBS 2020
(moteplan-for-2020.pdf, 103kB)

  Norsk Bonde- og Småbrukarlag
  Akersgata 41, 0158 Oslo

  Telefon sentralbord: 22 00 59 10
  E-post: post@smabrukarlaget.no

  Organisasjonsnummer: 970167943

  Kontonummer: 8101.05.36928

  Vipps nummer: 55 89 91

  Utviklet av Imaker as