Ber om kompensasjonsordning for landbrukets tilleggsnæringer

Koronapakkene som er lansert til nå, treffer dårlig for bønder som opplever omsetningssvikt fra tilleggsnæringer. Norsk Bonde- og Småbrukarlag krever at landbruks- og matministeren i neste krisepakke må få på plass en ordning som sikrer at disse produsentene overlever.

Mange gardbrukere som driver med gardsturisme, lokalmatproduksjon, Inn på tunet og andre tilleggsnæringer opplever nå stor svikt i omsetningen. Selv når nordmenn skal legge ut på norgesferie i år, kommer tapet til å være stort for mange også i månedene framover. Årets turistsesong vil bli kortere enn normalt og nordmenn legger igjen mindre penger enn turister fra andre land. Flere av våre medlemmer som driver med tilleggsnæringer er dypt bekymret for om bedriften i det hele tatt vil overleve denne perioden.

Per i dag kan bønder med tilleggsnæringer benytte seg av to ordninger: kompensasjonsordningen for faste uunngåelige kostnader og kompensasjonsordningen for inntektsbortfall for selvstendig næringsdrivende.

Disse to ordningene hjelper noe, men er dårlig tilpasset for mange av bøndene som driver med tilleggsnæringer. For å unngå at disse viktige lokale småbedriftene rammes hardt nå og i verste fall går konkurs, er det nødvendig med en tilpasset kompensasjonsordning.

Norsk Bonde- og Småbrukarlag har i et brev til landbruks- og matministeren i dag bedt om at det så raskt som mulig utformes en ordning hvor bønder som driver tilleggsnæringer som nevnt over kan motta støtte basert på omsetningsbortfall, uansett om den aktuelle tilleggsnæringen er skilt ut i et eget foretak eller inngår direkte i gardsregnskapet.

Les hele brevet fra Norsk Bonde- og Småbrukarlag til landbruks- og matministeren:

/share/mime/48/pdf.png Brev til Olaug Bollestad
(brev-til-bollestad-110520.pdf, 98kB)


Velg ditt fylkeslag

PÅMELDING TIL LANDSMØTET VIA TEAMS 31. OKTOBER. TRYKK HER!

Kontakt med sekretariat

Kontoret  til Norsk Bonde- og Småbrukarlag er nå daglig bemannet.

Dersom det ikke lykkes å komme igjennom til kontoret, kontakt: 

Olaf Godli, tlf 975 46 142, olaf@smabrukarlaget.no

Vilde Haarsaker, tlf 476 68 984, vilde@smabrukarlaget.no

Artikler fra siste utgave av medlemsbladet nr 5 - 2020

Bonde og Småbruker logo

/share/mime/48/pdf.png Anna Blix kronikk
(anna-blix-kronikk.pdf, 113kB)

/share/mime/48/pdf.png Strategiarbeid
(strategiarbeid.pdf, 1MB)

/share/mime/48/pdf.png Bonde og Småbruker utgivelsesplan 2020
(bonde-og-smabruker-utgivelsesplan2020.pdf, 440kB)

/share/mime/48/pdf.png Møteplan NBS 2020
(moteplan-for-2020.pdf, 103kB)

  Norsk Bonde- og Småbrukarlag
  Akersgata 41, 0158 Oslo

  Telefon sentralbord: 22 00 59 10
  E-post: post@smabrukarlaget.no

  Organisasjonsnummer: 970167943

  Kontonummer: 8101.05.36928

  Vippsnummer: 55 89 91

  Utviklet av Imaker as