Behov for kostnadskompensasjon

Norsk Bonde- og Småbrukarlag og Norges Bondelag har i dag sendt brev til Landbruks- og matminister Sandra Borch hvor vi ber om en støtteordning for veksthusprodusenter.

De høye strømprisene er en stor utfordring for norske bønder. Særlig veksthusnæringen påvirkes av strømprisene, og flere rapporterer at det vil være vanskelig for dem å levere mat framover. 

Norsk Bonde- og Småbrukarlag har derfor tatt initiativ til en kompensasjonsordning for veksthusnæringa i denne alvorlige situasjonen. Sammen med Norges Bondelag sendte vi derfor over brev til landbruks- og matminster Sandra Borch fredag 10. desember. 

- Strømkostnadene er eskalerende, noe som spesielt er alvorlig for veksthusnæringa i landet vårt. Kostnadsveksten er opp mot 150% i forhold til de senere årene. Vi ser at flere tilpasser sin produksjon pga uforutsigbare økte kostnader og vi ser med bekymring på at dette reduserer tilbudet av god norsk mat og norske blomster framover, sier leder i Norsk Bonde- og Småbrukarlag, Kjersti Hoff.

- Norsk Bonde og Småbrukarlag og Norges Bondelag har derfor sendt brev til Regjeringen v/ landbruksministeren om prekære behov for kostnadskompensasjon. Vi foreslår en søknadsbasert kompensasjonsordning som kan settes i verk så raskt som mulig.

 

For ytterligere kommentar, kontakt Kjersti Hoff. 
Tlf: 971 20 960
E-post: kjersti@smabrukarlaget.no

/share/mime/48/pdf.png Brev vedrørende strømpris
(vektshusproduksjon-og-strompris-nb-nbs.pdf, 139kB)


Velg ditt fylkeslag

Jordbruksforhandlingene 2022

Les mer om jordbruksoppgjøret og last ned studieheftet til årets forhandlinger.

Jordbruksforhandlingene 2022 - les hele saken

/share/mime/48/pdf.png Studiehefte 2022
(studiehefte-jf2022.v2.pdf, 3MB)

Kontakt med sekretariat

Tlf sentralbord: 22 00 59 10

E-post:
medlem@smabrukarlaget.no  post@smabrukarlaget.no

 

/share/mime/48/pdf.png Årsmelding 2020-21
(arsmelding-2020-2021-korrekt-lav-opplosning.pdf, 3MB)

/share/mime/48/pdf.png Årsmelding 2019-20
(arsmelding-2019-2020-siste.pdf, 2MB)

Artikler fra siste utgave av medlemsbladet

Bonde og Småbruker logo

/share/mime/48/pdf.png Bonde og Småbruker utgivelsesplan 2021
(bs_medieplan_2021.pdf, 304kB)

/share/mime/48/pdf.png Utgivelsesplan Bonde og Småbruker 2022
(bs_medieplan_2022.pdf, 145kB)

/share/mime/48/pdf.png Bonde og Småbruker nr.8/21
(bonde-og-smabruker-nr.8-lav-opplosning.pdf, 16MB)

  Norsk Bonde- og Småbrukarlag
  Akersgata 41, 0158 Oslo

  Telefon sentralbord: 22 00 59 10
  E-post: post@smabrukarlaget.no

  Organisasjonsnummer: 970167943

  Kontonummer: 8101.05.36928

  Vippsnummer: 55 89 91

  Utviklet av Imaker as