Foto: NLR Østafjells

Behovet for arbeidskraft i grøntsektoren, husdyrproduksjonen mv

Det er noe usikkerhet rundt reglene for utenlandsk arbeidskraft i den situasjonen vi er i nå med koronaviruset. Arbeidstagere fra EØS-land kan fremdeles reise inn i Norge for å arbeide så lenge de går i 14 dagers karantene etter ankomst.

For arbeidere fra land utenfor EØS er det slik at de som allerede har fått innvilget oppholdstillatelse fortsatt kan komme, mens det for de som ønsker å komme for første gang kan bli veldig vanskelig. Karantenereglene vil være de samme som for arbeidere fra EØS-land.

Når det gjelder arbeid i karantenetiden er det egentlig slik at en skal utføre jobb, men når en arbeider er bosatt på en gård er det enkelt å oppfylle kravet til isolasjon i karensperiode.  For arbeidstakere som bor utenfor gården vil det nok ikke være åpning for arbeid i karensperioden.

Det kan være aktuelt å sende en generell henvendelse til Helsedirektoratet (beredskap@helsedirektoratet.no) for eventuelle føringer/råd/regler. Det er for tiden vanskelig å få klare svar. Mye vil kunne bero på lokale forhold og muligheten for å kunne innrette seg i forhold til smitterisiko både arbeidstakerne imellom og mellom arbeidstakerne og andre. 

I den situasjonen en er i er det viktig å følge FHI sine anbefalinger for adferd og hygiene på arbeidsplasser til punkt og prikke.  Det ser ut som mange kommuneleger i dag legger til grunn at arbeid i karensperioden er ok så lenge arbeid, kontakt, hygiene og boforhold er lagt opp på en slik måte at det er liten risiko for smitte. Det ser også ut som om mye av ansvaret og avgjørelsesmyndigheten på dette området per i dag overlates til kommunelegene, men dette kan endre seg. Spørsmålet er nå om en bør be Helsedirektoratet om generelle råd/regler på området og iverksette dette snarest. Sentralt i denne sammenheng er å få avklart om det i det hele tatt åpnes for arbeid i karensperioden.


Velg ditt fylkeslag

PÅMELDING TIL LANDSMØTET VIA TEAMS 31. OKTOBER. TRYKK HER!

Kontakt med sekretariat

Kontoret  til Norsk Bonde- og Småbrukarlag er nå daglig bemannet.

Dersom det ikke lykkes å komme igjennom til kontoret, kontakt: 

Olaf Godli, tlf 975 46 142, olaf@smabrukarlaget.no

Vilde Haarsaker, tlf 476 68 984, vilde@smabrukarlaget.no

Artikler fra siste utgave av medlemsbladet nr 5 - 2020

Bonde og Småbruker logo

/share/mime/48/pdf.png Anna Blix kronikk
(anna-blix-kronikk.pdf, 113kB)

/share/mime/48/pdf.png Strategiarbeid
(strategiarbeid.pdf, 1MB)

/share/mime/48/pdf.png Bonde og Småbruker utgivelsesplan 2020
(bonde-og-smabruker-utgivelsesplan2020.pdf, 440kB)

/share/mime/48/pdf.png Møteplan NBS 2020
(moteplan-for-2020.pdf, 103kB)

  Norsk Bonde- og Småbrukarlag
  Akersgata 41, 0158 Oslo

  Telefon sentralbord: 22 00 59 10
  E-post: post@smabrukarlaget.no

  Organisasjonsnummer: 970167943

  Kontonummer: 8101.05.36928

  Vippsnummer: 55 89 91

  Utviklet av Imaker as