Beitebruk og hyttebygging på agendaen

Onsdag og torsdag denne uka var styret og deler av sekretariatet på Vinstra for styremøte og befaring i områder med konflikter mellom beitebruk og hyttebygging/hyttebruk.

Onsdag var det styremøte og på kvelden arrangerte Nord-Fron Bonde- og Småbrukarlag åpent møte med tema utmarksbeite, rovvilt og hyttebygging. Kjersti Hoff, Pål Kjorstad (nestleder i Norsk Sau og Geit) og Rune Støstad (ordfører i Nord-Fron) innledet, og etterpå kom det mange svært nyttige innspill fra møtedeltakerne rundt konfliktsituasjoner mellom beitebruk og hyttebygging/hyttebruk. Det var en veldig god faglig runde på utfordringer som det haster å ta tak i for å kunne opprettholde matproduksjonen i utmarka.

Dagen etter var det befaring i østre deler av Nord-Fron/Kvamsfjellet, Skåbu og videre inn i retning Vinstervatn, der en dessverre ser at hyttefelt ofte er etablert i de beste beiteområdene. Dagen ble avsluttet på beste vis på Lomssetra, der Randi Karenstuen og Ingrid Grauphaugen bød på spekemat og rømmegrøt fra egen seterrømme. Tusen takk til Nord-Fron Bonde- og Småbrukarlag ved Ole Petter Berget, Trond Bakken og Jan Karenstuen som hadde laget et veldig flott opplegg og som var med oss rundt de to dagene.

Jan og Randi Karenstuen, Trond Bakken, Ingrid Grauphaugen, Kjersti Hoff og Ole Petter Berget.

Rune Støstad, ordfører i Nord-Fron, og Ole Muriteigen, ordfører i Norsk Bonde- og Småbrukarlag.


Velg ditt fylkeslag

PÅMELDING TIL LANDSMØTET VIA TEAMS 31. OKTOBER. TRYKK HER!

Kontakt med sekretariat

Kontoret  til Norsk Bonde- og Småbrukarlag er nå daglig bemannet.

Dersom det ikke lykkes å komme igjennom til kontoret, kontakt: 

Olaf Godli, tlf 975 46 142, olaf@smabrukarlaget.no

Vilde Haarsaker, tlf 476 68 984, vilde@smabrukarlaget.no

Artikler fra siste utgave av medlemsbladet nr 5 - 2020

Bonde og Småbruker logo

/share/mime/48/pdf.png Anna Blix kronikk
(anna-blix-kronikk.pdf, 113kB)

/share/mime/48/pdf.png Strategiarbeid
(strategiarbeid.pdf, 1MB)

/share/mime/48/pdf.png Bonde og Småbruker utgivelsesplan 2020
(bonde-og-smabruker-utgivelsesplan2020.pdf, 440kB)

/share/mime/48/pdf.png Møteplan NBS 2020
(moteplan-for-2020.pdf, 103kB)

  Norsk Bonde- og Småbrukarlag
  Akersgata 41, 0158 Oslo

  Telefon sentralbord: 22 00 59 10
  E-post: post@smabrukarlaget.no

  Organisasjonsnummer: 970167943

  Kontonummer: 8101.05.36928

  Vippsnummer: 55 89 91

  Utviklet av Imaker as