Besøk av Anne Marit Panengstuen

Adm dir i Nortura Anne Marit Panengstuen besøkte NBS torsdag 30.01. Hun er utdannet ingeniør og bedriftsøkonom og har 33 års fartstid fra Siemens AS som har vært gjennom flere krevende omstillinger.  Panengstuen tiltrådde 1. september 2019.

Panengstuen delte sitt inntrykk av Norturas styrker og svakheter med styret i NBS og la fram sine tanker om hva som skal til for å bedre Norturas resultater i tiden framover.


Norsk Bonde- og Småbrukarlag
Akersgata 41, 0158 Oslo

Telefon sentralbord: 22 00 59 10
E-post: post@smabrukarlaget.no

Organisasjonsnummer: 970167943

Kontonummer: 8101.05.36928

Vipps nummer: 55 89 91

Utviklet av Imaker as