Foto: I privat eie

BEVAR SETRENE PÅ DOVREFJELL - TI ÅR MED UTVALGTE KULTURLANDSKAP

I år er det ti år siden de første utvalgte kulturlandskap i jordbruket ble presentert. Dette ble markert i Stavanger/Rennesøy i dag hvor statsråd Elvestuen var til stede. Styremedlem i Norsk Bonde- og Småbrukarlag, Torbjørn Norland var en av de som framførte en «hyllest til grunneieren/driverne i de utvalgte kulturlandskapene».

https://www.nrk.no/ho/dovre-nasjonalpark-1.14169075

Norland avsluttet sitt innlegg med følgende oppfordring :
«Mens vi sitter her for å markerer 10 år med utvalgte kulturlandskap, skulle egentlig rivingen av de 150 år gamle setrene i Vesllien på Dovrefjell startet. Men fordi statsråd Elvestuen i går fattet en svært klok avgjørelse om å stoppe rivingen, er det fortsatt håp om å bevare disse unike setrene og kulturminnene. Seterdrift og beiting i utmark har vært og er selve navlestrengen for fjellbygdene. Levende bygder trenger levende fjell. Statsråder, min og Norsk Bonde- og Småbrukarlag sin appell til statsråd Elvestuen er å la setrene i Vesllien bli det 46. utvalgte kulturlandskapet i Norge. Det er når vedtak har både lokal og sentral forankring og aksept at det er et sterkt vedtak».

De utvalgte kulturlandskapene er et representativt utvalg av verdifulle norske jordbrukslandskap. Kulturlandskapene formidler norsk kulturhistorie og er viktige natur- og friluftsområder. I 2019 har regjeringen satt av 33 millioner kroner som skal brukes til å ta vare på områdene. Gjennom aktiv drift med istandsetting og skjøtsel av natur- og kulturverdier sikres verdier knyttet til biologisk mangfold, landskap, kulturminner og kulturmiljøer. Ordningen er etablert gjennom et nært samarbeid mellom landbruksmyndigheter og miljømyndighet

For mere kontakt:
Torbjørn Nordland 97035255
John Peter Løvstad 45025212

 

Foto: I privat eie

Foto: I privat eie

Foto: I privat eie

Foto: I privat eie


Velg ditt fylkeslag

Kontakt med sekretariat

Kontoret  til Norsk Bonde- og Småbrukarlag er uten daglig bemanning slik situasjonen er.

For henvendelser som gjelder medlemskap/medlemsregisteret; ring medlemssekretær Cathrine Engelstad, tlf 904 13 376, e-post medlem@smabrukarlaget.no på dagtid.

Ellers, kontakt: 

Kjersti Hoff, tlf 971 20 960, kjersti@smabrukarlaget.no

Olaf Godli, tlf 975 46 142, olaf@smabrukarlaget.no

John P Løvstad, tlf 450 25 212, john.petter@smabrukarlaget.no

Bonde og Småbruker logo

/share/mime/48/pdf.png Foran jordbruksforhandlingene 2020
(foran-jordbruksforhandlingene-2020.pdf, 848kB)

/share/mime/48/pdf.png Klimakur
(klimakur-medl.avis.pdf, 1MB)

/share/mime/48/pdf.png Vilde Haarsaker
(vildehaarsaker-ny-ass-gen-sekr.pdf, 1MB)

/share/mime/48/pdf.png Ole Jacob Christensen kronikk
(o-j-christensen-kronikk.pdf, 107kB)

/share/mime/48/pdf.png Medlemsverving
(medlemsverving.pdf, 1MB)

/share/mime/48/pdf.png Bonde og Småbruker utgivelsesplan 2020
(bs-plan-2020.pdf, 402kB)

/share/mime/48/pdf.png Studieheftet 2020 – Foran jordbruksforhandlingene
(studieheftet-2020.pdf, 817kB)

/share/mime/48/pdf.png Møteplan NBS 2020
(moteplan-for-2020.pdf, 103kB)

  Norsk Bonde- og Småbrukarlag
  Akersgata 41, 0158 Oslo

  Telefon sentralbord: 22 00 59 10
  E-post: post@smabrukarlaget.no

  Organisasjonsnummer: 970167943

  Kontonummer: 8101.05.36928

  Vipps nummer: 55 89 91

  Utviklet av Imaker as