#BONDEOPPRØR21 peker blant annet på at dagens situasjon skaper stor usikkerhet for unge som allerede er eller ønsker seg inn i jordbruket. Foto: Kjersti Hoff

Bondeopprør vil sikre norsk matproduksjon

Norsk Bonde- og Småbrukarlag ønsker matproduksjon i et evighetsperspektiv. Vi har derfor stor forståelse for initiativet #BONDEOPPRØR21.

I helga lanserte en gruppe bønder et opprop for økonomisk løft i landbruket. #BONDEOPPRØR21 ønsker å samle bønder og folk på tvers av organisasjoner og partier med mål om å komme bedre ut av årets jordbruksoppgjør. I skrivende stund har opprørets Facebook-gruppe rett under 3000 medlemmer.  

Behov for økonomisk løft
Lønnsom bruk av norske ressurser er selve fundamentet i en bærekraftig jordbruks- og matpolitikk. Når økonomien i næringen er så presset som den er i dag er vi, i likhet med initiativtakerne bak #BONDEOPPRØR21, alvorlig bekymret over framtiden for norsk matproduksjon. Næringen trenger et økonomisk løft dersom den også i framtiden skal kunne produsere ren mat på norske ressurser. Vi trenger ikke færre bønder – vi trenger flere!

NBS deler den økonomiske virkelighetsforståelsen med #BONDEOPPRØR21. Våre fylkesledere har vært tydelige på at det må gis mer støtte til det første årsverket. Opp mot jordbruksforhandlingene er forhandlingsutvalgets mandat blant annet å fremme en opptrappingsplan for både inntekt og arealbruk tilpasset ressursgrunnlaget.

«Norsk Bonde- og Småbrukarlag har i alle år krevd reduksjon i inntektsgapet mellom jordbruket og resten av samfunnet. Tillit til tallgrunnlaget er utrolig viktig, dette er ei problemstilling NBS også har løfta,» sier Kjersti Hoff, leder av Norsk Bonde og Småbrukarlag, om oppropet.

Enorme maktforskjeller
Norsk Bonde- og Småbrukarlag er i likhet med #BONDEOPPRØR21 bekymret over dagligvarekjedenes enorme makt i verdikjeden for mat. Endringer i denne maktstrukturen er nødvendig for å oppnå en bedre lønnsomhet for de som faktisk produserer maten.

«Vi er helt enige med #BONDEOPPRØR21: «Vi er bønder. Vi er forvaltere i et evighetsperspektiv.» Derfor legger vi opp til en ny kurs for norsk jordbruk i årets forhandlinger. Skal vi ha en bærekraftig matproduksjon også i framtida, må bøndene ha en inntekt som samsvarer mer med andre i samfunnet vårt,» avslutter Hoff.


Velg ditt fylkeslag

Kontakt med sekretariat

Tlf sentralbord: 22 00 59 10

E-post:
medlem@smabrukarlaget.no  post@smabrukarlaget.no

/share/mime/48/pdf.png Studieheftet 2021
(studieheftet-2021.pdf, 647kB)

/share/mime/48/pdf.png Håndbok for Reko-ringen
(handbok-for-reko-ringen.pdf, 661kB)

/share/mime/48/pdf.png Årsmelding 2019-20
(arsmelding-2019-2020-siste.pdf, 2MB)

/share/mime/48/pdf.png Strategidokument til landsmøtet
(strategidokument-til-landsmotet.pdf, 110kB)

Artikler fra siste utgave av medlemsbladet

Bonde og Småbruker logo

/share/mime/48/pdf.png Bonde og Småbruker utgivelsesplan 2021
(bonde-og-smabruker-utgivelsesplan-2021.pdf, 756kB)

/share/mime/48/pdf.png Bonde og småbruker, nr.3 2021_Forside
(bogsnr321s1.pdf, 1MB)

/share/mime/48/pdf.png Bonde og småbruker, nr.3 2021_Leder, kronikk
(bogsnr321s2.pdf, 114kB)

/share/mime/48/pdf.png Bonde og småbruker, nr.3 2021_Salmonella i norsk dagligvarehandel
(bogsnr321s3.pdf, 1MB)

/share/mime/48/pdf.png Bonde og småbruker, nr.3 2021_Tre av fire bruk borte på 50 år
(bogsnr321s4.pdf, 297kB)

/share/mime/48/pdf.png Bonde og småbruker, nr.3 2021_- Endelig satt på plass
(bogsnr321s8.pdf, 1MB)

  Norsk Bonde- og Småbrukarlag
  Akersgata 41, 0158 Oslo

  Telefon sentralbord: 22 00 59 10
  E-post: post@smabrukarlaget.no

  Organisasjonsnummer: 970167943

  Kontonummer: 8101.05.36928

  Vippsnummer: 55 89 91

  Utviklet av Imaker as