Broen til fremtiden 2021

Hvordan bruker vi jorda og havet til bærekraftig matproduksjon og flere grønne jobber? Det er et av temaene under Broen til framtiden som arrangeres 11. og 12. februar.

Norsk Bonde- og Småbrukarlag er medarrangør av sesjonen «Omstilling og klimajobber i hele landet» torsdag 11. februar fra kl. 11 til 12.35. Arrangementet strømmes og kan følges her.

Fra NBS deltar styremedlem Kathrine Kinn med video fra garden i Flatdal i Telemark. Hun vil vise og fortelle om deres måte å drive gården på en mest mulig bærekraftig, klima- og miljøriktig måte. Hun vil også si noe om hva som skal til for at vi kan produsere mer av maten vår med grunnlag i våre egne ressurser.

Wenche Dramstad og Wendy Fjellstad fra NIBIO vil snakke om mulighetene for bedre ressursutnyttelse og sjølforsyning, med utgangspunkt i Norges arealressurser. «Vi har hatt en utvikling i landbruket som har ført til sentralisering av matproduksjonen. Det blir stadig færre bønder. Bonden i dag er mer avhengig av importerte fôrråvarer, jordarealer i Norge går ut av drift. Vårt fokus på klima, miljø og bærekraftige matsystemer kan være inngangen til en klokere bruk av Norges knappe jordbruksarealer. Da må politikken endres.»

Under sesjonen «Omstilling og klimajobber i hele landet» står følgende på programmet:

 • Klimaregnskap for norsk sjømat 2020 (Ulf Winther, Sintef Ocean)
 • Geografi og landbruk – Hvordan bruker vi landet vårt best? (Wendy Fjellstad og Wenche Dramstad, Nibio)
 • Hvordan ser selvforsyning og klimautslippene ut når vi tar med soya i regnskapet? (Heidi Lundeberg, Framtiden i våre hender)
 • Bærekraftig bruk av ressursene: Hva som kan gjøres og hva som må gjøres? (Kathrine Kinn, NBS)
 • Riksrevisjonens rapport om fiskeriforvaltningen i et klimaperspektiv (Arne Pedersen, fisker og tidligere leder av Norges Kystfiskarlag)
 • Hva skjer i distriktene og hvordan påvirker det oss alle? (Bente Aasjord, Fagforbundet)

Broen til framtiden er en allianse mellom fagbevegelse, miljøbevegelse og kirken rundt et helt konkret krav: en politisk styrt omstilling som skaper 100 000 klimajobber, og gir rom for å bremse oljeutvinninga.

Organisasjonene bak Broen til framtiden er Fagforbundet, Norsk tjenestemannslag (NTL), LO i Oslo, Naturvernforbundet, Framtiden i våre hender, Greenpeace, Den Norske Kirke, Concerned Scientists Norway, Natur og Ungdom, Besteforeldrenes klimaaksjon, Naturviterne, For Velferdsstaten og Norsk Bonde- og Småbrukarlag.


Velg ditt fylkeslag

Kontakt med sekretariat

Tlf sentralbord: 22 00 59 10

E-post:
medlem@smabrukarlaget.no  post@smabrukarlaget.no

Kontoret  til Norsk Bonde- og Småbrukarlag er nå bemannet hver mandag, onsdag og fredag innenfor kontortid kl 08-16.

Henvendelser ellers kan gjøres til:

Generalsekretær
Anders Nordstad
tlf 482 04 755
anders@smabrukarlaget.no

Styreleder
Kjersti Hoff
tlf 971 20 960
kjersti@smabrukarlaget.no

Assisterende generalsekretær
Vilde Haarsaker
tlf 476 68 984
vilde@smabrukarlaget.no

 

/share/mime/48/pdf.png Studieheftet 2021
(studieheftet-2021.pdf, 647kB)

/share/mime/48/pdf.png Håndbok for Reko-ringen
(handbok-for-reko-ringen.pdf, 661kB)

/share/mime/48/pdf.png Årsmelding 2019-20
(arsmelding-2019-2020-siste.pdf, 2MB)

/share/mime/48/pdf.png Strategidokument til landsmøtet
(strategidokument-til-landsmotet.pdf, 110kB)

Artikler fra siste utgave av medlemsbladet

Bonde og Småbruker logo

/share/mime/48/pdf.png Melkekvoteordningen
(kvotetak-reduksjon.pdf, 101kB)

/share/mime/48/pdf.png Trefjøs
(trefjos.pdf, 262kB)

/share/mime/48/pdf.png Klima kan velte jordbruksoppgjøret
(klima.pdf, 119kB)

/share/mime/48/pdf.png Bonde og Småbruker utgivelsesplan 2021
(bonde-og-smabruker-utgivelsesplan-2021.pdf, 756kB)

  Norsk Bonde- og Småbrukarlag
  Akersgata 41, 0158 Oslo

  Telefon sentralbord: 22 00 59 10
  E-post: post@smabrukarlaget.no

  Organisasjonsnummer: 970167943

  Kontonummer: 8101.05.36928

  Vippsnummer: 55 89 91

  Utviklet av Imaker as