Coop støtter den norske bonden!

Coop er eid av kundene og har et samfunnsansvar på vegne av 1,6 millioner medlemmer hvorav mange er bønder.

- Vi har derfor jobbet for å finne tiltak som kan bidra til å løse de mange utfordringene våre fantastiske matprodusenter opplever som følge av ekstremtørken. Ett av tiltakene er at vi nå tilbyr overskuddsmat fra alle våre butikker og lagre i de utsatte områdene, sier konsernsjef i Coop Norge, Geir Inge Stokke.

Enkeltbutikker har gitt bort frukt, grønt, brød og bakervarer til dyrefôr lenge, men Coop legger nå til rette for at alle butikker i de rammede områdene kan gjøre det samme. I samarbeid med Norsk Gjenvinning sørger Coop for at maten sorteres ut fra øvrig overskuddsmat, og gjør det på den måten enkelt for bøndene å hente denne.

Bøndene vet selv best hvilke type mat som er egnet for deres dyr, og Coop ber derfor de som måtte ha behov for ekstra fôr ta kontakt med sin lokale Coop-butikk, så vil de bidra så godt de kan.

- Vi sorterer ut frukt, grønt, brød og bakervarer fra øvrig matavfall. For dyra er dette mat med høy fôrverdi, og vil kunne hjelpe i den krevende situasjonen. Vi håper bøndene tar kontakt, og går i dialog med sin lokale butikk for å inngå henteavtaler, sier Stokke.

Det overskuddet som ikke hentes av bønder, vil som normalt hentes av Norsk Gjenvinning og gå tilbake i kretsløpet som biogass. Mange butikker returnerer også brød tilbake til Coops bakeri, Goman, som leverer brødene til dyrefôr.
Slik går du frem for å oppnå kontakt med butikk/lager:
- Alle Coops butikker sør for Nordland vil sortere ut overskuddsmat som kan gis til bøndene. Vi ber om at det opprettes kontakt og avtales henting med den enkelte butikk.
- Kontaktinformasjon til butikkene finner du enkelt på Coop.no.
- Overskuddsmat kan også hentes på våre lagre i Bergen, Stavanger, Trondheim og Jessheim (Clog) etter avtale.


Velg ditt fylkeslag

Kontakt med sekretariat

Tlf sentralbord: 22 00 59 10

E-post:
medlem@smabrukarlaget.no  post@smabrukarlaget.no

/share/mime/48/pdf.png Studieheftet 2021
(studieheftet-2021.pdf, 647kB)

/share/mime/48/pdf.png Håndbok for Reko-ringen
(handbok-for-reko-ringen.pdf, 661kB)

/share/mime/48/pdf.png Årsmelding 2019-20
(arsmelding-2019-2020-siste.pdf, 2MB)

/share/mime/48/pdf.png Strategidokument til landsmøtet
(strategidokument-til-landsmotet.pdf, 110kB)

Artikler fra siste utgave av medlemsbladet

Bonde og Småbruker logo

/share/mime/48/pdf.png Bonde og Småbruker utgivelsesplan 2021
(bonde-og-smabruker-utgivelsesplan-2021.pdf, 756kB)

/share/mime/48/pdf.png Bonde og småbruker, nr.3 2021_Forside
(bogsnr321s1.pdf, 1MB)

/share/mime/48/pdf.png Bonde og småbruker, nr.3 2021_Leder, kronikk
(bogsnr321s2.pdf, 114kB)

/share/mime/48/pdf.png Bonde og småbruker, nr.3 2021_Salmonella i norsk dagligvarehandel
(bogsnr321s3.pdf, 1MB)

/share/mime/48/pdf.png Bonde og småbruker, nr.3 2021_Tre av fire bruk borte på 50 år
(bogsnr321s4.pdf, 297kB)

/share/mime/48/pdf.png Bonde og småbruker, nr.3 2021_- Endelig satt på plass
(bogsnr321s8.pdf, 1MB)

  Norsk Bonde- og Småbrukarlag
  Akersgata 41, 0158 Oslo

  Telefon sentralbord: 22 00 59 10
  E-post: post@smabrukarlaget.no

  Organisasjonsnummer: 970167943

  Kontonummer: 8101.05.36928

  Vippsnummer: 55 89 91

  Utviklet av Imaker as