Deltidsstudium i HMS (Helse, miljø, sikkerhet)

Universitetet i Nordland i samarbeid med Norsk Landbruksrådgiving HMS og Troms landbruksfaglige senter inviterer til studiet Helse, miljø og sikkerhet (HMS) i landbruket. Det er et deltidstudium som gir 15 studiepoeng. Studiet legger opp til tre samlinger à to dager i oktober-desember 2015 og februar 2016. Elektronisk søknad til Universitetet i Nordland med søknadsfrist 1. september.

◾Målet er å tilby landbruksnæringen et deltids HMS-studium med 15 studiepoeng på universitetsnivå
◾Universitet i Nordland utvikler og gjennomfører studiet for ca. 20 studenter
◾Målgruppen er gårdbrukere og andre med tilknytning til landbruket i hele landet
◾Studiet legger opp til tre samlinger à to dager i oktober-desember 2015 og februar 2016
◾Del 1: Arbeidsmiljøopplæring, første samling og nettbasert studium, 10 studiepoeng
◾Del 2: HMS-arbeid i landbruket, andre og tredje samling (nyutviklet), 5 studiepoeng
◾Samlingene er lagt til Universitet i Nordland, Bodø
◾Elektronisk søknad til Universitetet i Nordland > Søk opptak

◾Søknadsfrist: 1. september 2015
◾Kursavgift for hele studiet: kr 8000,-
◾Semesteravgift Universitetet i Nordland: totalt ca. kr 1500,-
◾Informasjon om datoer for samlingene, overnattingsmuligheter og annen praktisk informasjon kommer

Nyttig og framtidsrettet kompetanse
Landbruksnæringa består både av tradisjonelt landbruk med små og store enheter, samt salg av tjenester, produkter og aktiviteter av mange ulike slag. Dette skaper mange utfordringer både for gården som arbeidsplass og for familien som bor på gården. I tillegg er næringa i rask utvikling, gårdene blir større og mange tilbyr tjenester og aktiviteter som medfører at flere ansatte blir involvert i driften.

HMS-kompetanse er viktig i alle næringer for å gjennomføre systematiske forebyggende tiltak og skape en positiv utvikling. Vi ønsker at arbeidsmiljø-kurset skal bidra til økt forståelse for HMS, som gjenspeiler seg i forebyggende og helsefremmende arbeid i bedriften. God HMS-styring bidrar til reduksjon av ulykker og nestenulykker, lavere sykefravær, mindre turnover, effektive og motiverte medarbeidere.

Eggen gård i Bardu i Troms er Inn på tunet-gård med melkeproduksjon,
hester og stor aktivitet. (Foto: Ingvild Sekse)

Norges Bondelag har gitt følgende uttalelse:
«Det er bred enighet om at det er behov for økt innsats for å redusere omfanget av skader, branner, ulykker og yrkeslidelser i landbruket. Tiltak som kan bidra til økt kompetanse om helse, miljø og sikkerhet, arbeidsmiljø og risiko i næringa er i denne sammenheng viktig»

Utviklingen av HMS-studiet ved Universitetet i Nordland, Bodø, er kommet i stand med hjelp av KIL-midler fra Matmerk, Troms fylkeskommune, Nordland fylkeskommune og Fylkesmannen i Troms.

◾Målet er å tilby landbruksnæringen et deltids HMS-studium med 15 studiepoeng på universitetsnivå
◾Universitet i Nordland utvikler og gjennomfører studiet for ca. 20 studenter
◾Målgruppen er gårdbrukere og andre med tilknytning til landbruket i hele landet
◾Studiet legger opp til tre samlinger à to dager i oktober-desember 2015 og februar 2016
◾Del 1: Arbeidsmiljøopplæring, første samling og nettbasert studium, 10 studiepoeng
◾Del 2: HMS-arbeid i landbruket, andre og tredje samling (nyutviklet), 5 studiepoeng
◾Samlingene er lagt til Universitet i Nordland, Bodø
◾Elektronisk søknad til Universitetet i Nordland > Søk opptak

◾Søknadsfrist: 1. september 2015
◾Kursavgift for hele studiet: kr 8000,-
◾Semesteravgift Universitetet i Nordland: totalt ca. kr 1500,-
◾Informasjon om datoer for samlingene, overnattingsmuligheter og annen praktisk informasjon kommer

Nyttig og framtidsrettet kompetanse
Landbruksnæringa består både av tradisjonelt landbruk med små og store enheter, samt salg av tjenester, produkter og aktiviteter av mange ulike slag. Dette skaper mange utfordringer både for gården som arbeidsplass og for familien som bor på gården. I tillegg er næringa i rask utvikling, gårdene blir større og mange tilbyr tjenester og aktiviteter som medfører at flere ansatte blir involvert i driften.

HMS-kompetanse er viktig i alle næringer for å gjennomføre systematiske forebyggende tiltak og skape en positiv utvikling. Vi ønsker at arbeidsmiljø-kurset skal bidra til økt forståelse for HMS, som gjenspeiler seg i forebyggende og helsefremmende arbeid i bedriften. God HMS-styring bidrar til reduksjon av ulykker og nestenulykker, lavere sykefravær, mindre turnover, effektive og motiverte medarbeidere.

Eggen gård i Bardu i Troms er Inn på tunet-gård med melkeproduksjon,
hester og stor aktivitet. (Foto: Ingvild Sekse)

Norges Bondelag har gitt følgende uttalelse:
«Det er bred enighet om at det er behov for økt innsats for å redusere omfanget av skader, branner, ulykker og yrkeslidelser i landbruket. Tiltak som kan bidra til økt kompetanse om helse, miljø og sikkerhet, arbeidsmiljø og risiko i næringa er i denne sammenheng viktig»

Utviklingen av HMS-studiet ved Universitetet i Nordland, Bodø, er kommet i stand med hjelp av KIL-midler fra Matmerk, Troms fylkeskommune, Nordland fylkeskommune og Fylkesmannen i Troms.

I utviklingen av studietilbudet legger vi vekt på og bygger videre på:
◾Kurset Praktisk HMS-arbeid (Norsk Landbruksrådgiving HMS)
◾KSL-standard 2 - Helse, Miljø og Sikkerhet (Matmerk)
◾KSL-standard 11 - Inn på tunet (Matmerk)

I utviklingen av studietilbudet legger vi vekt på og bygger videre på:
◾Kurset Praktisk HMS-arbeid (Norsk Landbruksrådgiving HMS)
◾KSL-standard 2 - Helse, Miljø og Sikkerhet (Matmerk)
◾KSL-standard 11 - Inn på tunet (Matmerk)

Det er ønskelig at studentene har gode kunnskaper om Kvalitetssystemet i landbruket (KSL) og har gjennomført kurset Praktisk HMS-arbeid, nettbasert og samlingsbasert. Norsk Landbruksrådgiving HMS legger til rette for å ta kurset ved direkte henvendelser.

Er du interessert i HMS-studiet i landbruk kan du kontakte:
Halle Arnes, Norsk Landbruksrådgiving HMS, e-post: halle.arnes@nlr.no, Tel. 975 80 053
Hanne Storteig, Troms landbruksfaglige senter, e-post: hanne.storteig@tromsfylke.no, Tel. 901 13 767

 


Velg ditt fylkeslag

Kontakt med sekretariat

Kontoret  til Norsk Bonde- og Småbrukarlag er nå stort sett daglig bemannet.

Dersom det ikke lykkes å komme igjennom til kontoret, kontakt: 

Kjersti Hoff, tlf 971 20 960, kjersti@smabrukarlaget.no

Olaf Godli, tlf 975 46 142, olaf@smabrukarlaget.no

Vilde Haarsaker, tlf 476 68 984, vilde@smabrukarlaget.no

Artikler fra siste utgave av medlemsbladet nr 5 - 2020

Bonde og Småbruker logo

/share/mime/48/pdf.png Anna Blix kronikk
(anna-blix-kronikk.pdf, 113kB)

/share/mime/48/pdf.png Strategiarbeid
(strategiarbeid.pdf, 1MB)

/share/mime/48/pdf.png Bonde og Småbruker utgivelsesplan 2020
(bs-plan-2020.pdf, 402kB)

/share/mime/48/pdf.png Møteplan NBS 2020
(moteplan-for-2020.pdf, 103kB)

  Norsk Bonde- og Småbrukarlag
  Akersgata 41, 0158 Oslo

  Telefon sentralbord: 22 00 59 10
  E-post: post@smabrukarlaget.no

  Organisasjonsnummer: 970167943

  Kontonummer: 8101.05.36928

  Vipps nummer: 55 89 91

  Utviklet av Imaker as