Grim Jardar Aasgård, Olav Østvang, Stig Bredvad Lien, Embret Rønning, Amund Leren, Magni Lien. Foto: Vilde Haarsaker

Disse bøndene ønsker seg ikke større garder: Kunsten å være lønnsom og lykkelig som liten

Norsk Bonde- og Småbrukarlag tror på et landbruk der ikke alle må vokse seg større.

Denne artikkelen har stått på trykk i Arbeidets Rett og ble publisert på retten.no 17.11. Artikkelen er gjengitt her med tillatelse. 

– Skulle vi hatt én mjølkegard i Vingelen, da? Og hvem skulle drevet den?, spør gardbrukerne fra Vingelen.

Olav Østvang, Stig Brevad Lien og Embret Rønning har alle «meldt overgang» fra Norges Bondelag til Norsk Bonde- og Småbrukarlag. Nylig møtte de Kjersti Hoff, leder i Norsk Bonde- og Småbrukarlag. Sammen med assisterende generalsekretær Vilde Haarsaker besøkte hun Nord-Østerdalen denne uka, og mandag kveld var det samling for en liten, utvalgt gruppe gardbrukere på Vingelsgaard gjestgiveri i Vingelen.

De er opptatt av framtida for landbruket, og mener det må være mulig å satse i landbruket uten at gardene behøver å bli dobbelt så store.

Meldingen fra den lokale bonde- og småbrukarlagslederen i Tolga og Tynset er klar:

– Om flere får satse, så blir det flere kjerringer og flere unger i bygda, lyder Grim Jardar Aasgårds enkle regnestykke.

– Kannibalisme

– Bonde- og småbrukarlaget har synspunkter som jeg liker, blant annet om mer bruk av lokale ressurser. Det er en sånn volumporoduksjon nå, og den tror jeg ikke så mye på. Billig kraftfôr skaper mye overproduksjon. Jeg har drevet garden siden jeg kom hjem i 1987. Jeg la om til økologisk i 2000. Vil vi ha gigantbruk? Det er nærmest en kannibalisme i mjølkeproduksjonen, mener Olav Østvang.

Stig Brevad Lien forteller om en produksjon på 310 tonn mjølk. Nå har de 50 mjølkekyr, han og kona Magni – i starten hadde de 15. I 2002 var samdrift løsninga. Så endte det med at noen ble passive medlemmer, og leide ut kvoten i stedet.

– Nå har vi kjøpt oss opp, men dette er ikke vegen å gå videre. Det blir et dekk-og diesellandbruk, mener Stig Brevad Lien, som legger til at de henter inntekt utenom garden også.

Marginal seterdrift

Han snakker om bærekraft og om hvor feil han synes det blir å bruke mye kraftfôr i produksjonen når de hører til midt i landets beste beiteområder.

I sommer lot de av bygningsmessige årsaker være å sende mjølkekua til seters. De er spent på hvordan det blir neste sommer.

En annen som har regnet på økonomien med seterdrifta, er Embret Rønning.

Konklusjonen hans er egentlig at de setrer på ren idealisme. Hadde de latt være å setre, hadde de kunnet holdt en høyere avdrått (kua kunne produsert mer mjølk), de hadde spart utgifter til budeie, til diesel, gjerder og et ekstra mjølkeanlegg.

Verdier i utmarka

Gardbrukerne er likevel enige om at utmarka er et viktig sted å hente mat til dyra, og de synes den nye teknologien med digitale gjerder som henger rundt halsen på kua og regulerer kuas områdebruk med lyd og et lite støt, åpner nye muligheter.

Rønning driver økologisk, og må finne seg i en høyere kraftfôrpris. Derfor lønner det seg enda mer å sørge for godt grovfôr. Nå for tida høster han to fulle avlinger med gras i Vingelen, mens det tidligere var vanlig med én og en halv. Selv om det blir mer fôr, skremmer klimaendringene den sindige vingelsingen litt.

Han forteller at han valgte småbrukarlaget fordi han ønsker en vridning som gjør det mer lønnsomt å drive mindre.

Vil øke inntektene

Kjersti Hoff refererer fra bonde- og småbrukarlagets landsmøte nylig, og sier at organisasjonen krever at det blir full inntektsutjevning.

– Så er det hvordan vi måler det. Men bestillingen er klar fra våre medlemmer, sier Hoff.

Kjersti Hoff holder til i Løten, og forteller at hun kunne vie seg til ledervervet da de overlot garden til den yngre generasjonen. Hun var glad for å komme til Vingelen og treffe noen av dem som jobber i landbruket, og hun gikk selv på Storsteigen i Alvdal på første halvdel av 80-tallet.

I lys av koronaen sier hun at det er spilt inn at det nå må gis mer tilskudd til satsinger i landbruket, slik at sysselsettingen kan opprettholdes.

Ny mann på laget

I administrasjonen i Norsk Bonde- og Småbrukarlag ligger det an til utskiftinger. Allerede er Vilde Haarsaker i gang som assisterende generalsekretær, og i januar kommer den nye generalsekretæren, Anders Nordstad. Han er en stemme som gardbrukerne setter stor pris på. Gjennom bloggen sin belyser han flere av forholdene rundt landbruket, maten og dagligvarehandelen.

– Det blir veldig moro å få Anders inn på laget, kommenterer Kjersti.

Vil du også bli med på laget? Da kan du melde deg inn her - og det er gratis ut året.


Velg ditt fylkeslag

Kontakt med sekretariat

Tlf sentralbord: 22 00 59 10
E-post: medlem@smabrukarlaget.no  post@smabrukarlaget.no

Kontoret  til Norsk Bonde- og Småbrukarlag er nå bemannet hver mandag, onsdag og fredag innenfor kontortid kl 08-16.

Henvendelser ellers kan gjøres til:

Anders Nordstad, tlf 482 04 755, anders@smabrukarlaget.no

Kjersti Hoff, tlf 971 20 960, kjersti@smabrukarlaget.no

Vilde Haarsaker, tlf 476 68 984, vilde@smabrukarlaget.no


/share/mime/48/pdf.png Studieheftet 2021
(studieheftet-2021.pdf, 647kB)

/share/mime/48/pdf.png Håndbok for Reko-ringen
(handbok-for-reko-ringen.pdf, 661kB)

/share/mime/48/pdf.png Årsmelding 2019-20
(arsmelding-2019-2020-siste.pdf, 2MB)

/share/mime/48/pdf.png Strategidokument til landsmøtet
(strategidokument-til-landsmotet.pdf, 110kB)

Artikler fra siste utgave av medlemsbladet

Bonde og Småbruker logo

/share/mime/48/pdf.png Bonde og Småbruker utgivelsesplan 2021
(bonde-og-smabruker-utgivelsesplan-2021.pdf, 756kB)

  Norsk Bonde- og Småbrukarlag
  Akersgata 41, 0158 Oslo

  Telefon sentralbord: 22 00 59 10
  E-post: post@smabrukarlaget.no

  Organisasjonsnummer: 970167943

  Kontonummer: 8101.05.36928

  Vippsnummer: 55 89 91

  Utviklet av Imaker as