Kjersti Hoff tar gjenvalg som leder. Foto: Nora May Engeseth

Disse stiller til valg på landsmøtet i Norsk Bonde- og Småbrukarlag

På Norsk Bonde- og Småbrukarlag sitt landsmøte 30. – 31. oktober avgjøres det hvem som skal lede organisasjonen i det kommende året. Kjersti Hoff tar gjenvalg som leder. 

I dag [fredag 8oktober] offentliggjøres valgnemndas innstilling til landsmøtevalgte tillitsverv i Norsk Bonde- og Småbrukarlag. Kjersti Hoff (59) tar gjenvalg som leder. Hoff er tidligere økologisk mjølkebonde og driver i dag en liten markedshage sammen med sin mann. Hun har vært leder av organisasjonen siden 2018. 

Jeg takker for tilliten og er klar for et nytt år. Vi vil fokusere mye på å bygge organisasjonen og jeg ser behovet for å videreutvikle vårt sekretariat. Jeg ser store muligheter for større påvirkning av landbrukspolitikken i Norsk Bonde- og Småbrukarlag sin retning framover, sier Kjersti Hoff. 

Med seg har Hoff Eli Berge Ness (54) som tar gjenvalg som politisk nestleder. Ness er sauebonde og bor i Sogn og Fjordane. Hun jobber i tillegg som lærer. Til vervet som organisatorisk nestleder leverer valgnemnda delt innstilling.  

 

Kjemper om verv som organisatorisk nestleder 

Ola Fiskvik (49) og Eldar MelbøeKyllesø (40) kjemper om vervet som organisatorisk nestleder. Fiskvik bor på Stjørdal i Trøndelag og driver med kornHan har vært leder i Nord-Trøndelag Bonde- og Småbrukarlag siden 2021 og leder av NBS sitt kornutvalg siden 2019. Kyllesø bor i Sandnes i Rogaland og driver med ammeku og sau. Han sitter i styret til Rogaland Bonde- og Småbrukarlag og har vært aktiv i organisasjonen i en årrekke. 

- Valgnemnda har i sitt arbeid lagt vekt på de forslag som har kommet fra enkeltmedlemmer, lokallag og fylkeslag. Videre har vi hatt samtaler med samtlige medlemmer i styret, medlemmene i ordførerskapet og nye kandidater som vi nå foreslår, og disse samtalene har gitt oss nyttig informasjon og gitt oss et godt grunnlag for å komme med ei innstilling til landsmøtet, sier Ola Krokann, leder i valgnemnda i NBS. 

På landsmøtet velges styremedlemmer, varaer til styret, ordfører og varaordfører, samt medlemmer i ungdomsutvalget og kvinneutvalget. Styremedlemmer velges for to år, mens leder velges for ett år.Øvrige innstillinger til landsmøtevalgte tillitsverv er enstemming. 

 

Valgnemndas innstilling til landsstyret i Norsk Bonde- og Småbrukarlag 

Leder: Kjersti Hoff (gjenvalg) 

Politisk nestleder: Eli Berge Ness (gjenvalg) 

Organisatorisk nestleder (delt innstilling): Ola Fiskvik (ny), Eldar Melbøe Kyllesø (ny) 

Styremedlem: Kjell-Erik Brandstadmoen (gjenvalg) 

Ordfører: Astrid Tove Olsen (ny, tidl. varaordfører) 

Varaordfører: Ole Tvete Muriteigen (ny, tidl. ordfører) 

Ikke på valg: Ann Guro Hansen, Kristoffer Fodnes, Sander Solheim 

 

Kontakt: 

Kjersti Hoff 

Kjersti@smabrukarlaget.no eller tlf: 971 20 960 

Ola Fiskvik 

Ola@olafiskvik.no eller tlf. 911 42 052 

Eldar Melbøe Kyllesø 

Eldar.kylles@gmail.com eller tlf: 454 11 131  

Norsk Bonde- og Småbrukarlag er en partipolitisk uavhengig organisasjon som arbeider for å bedre jordbrukets økonomiske og sosiale rammebetingelser. Økt matproduksjon, næringsutvikling, lokal foredling, god dyrevelferd og levende kulturlandskap er viktige saker for organisasjonen. Grunnlaget for driften av organisasjonen er medlemskontingenten fra våre om lag 6500 medlemmer. 

/share/mime/48/pdf.png Valgnemndas innstilling til styret og landsmøtevalgte utvalg, landsmøte 2021
(valgnemndas-innstilling_lm2021.pdf, 53kB)


Norsk Bonde- og Småbrukarlag
Akersgata 41, 0158 Oslo

Telefon sentralbord: 22 00 59 10
E-post: post@smabrukarlaget.no

Organisasjonsnummer: 970167943

Kontonummer: 8101.05.36928

Vippsnummer: 55 89 91

Utviklet av Imaker as