Driftsgranskingstallene for 2019

Inntektstallene fra 2019 viser store forskjeller mellom produksjoner og landsdeler. Ettervirkningene etter tørkesommeren 2018 er spesielt stor for storfe- og småfe produksjon. De har dermed en fortsatt nedgang i inntekta.

Realiteten viser at et godt korn og plantevekstår var det som gjorde at gjennomsnittet i inntekt hadde en svak økning fra et allerede veldig lavt nivå. En opptrappingsplan for inntektsøkning må til sier Kjersti Hoff, leder av Norsk Bonde og Småbrukarlag.

Klimaendringene med store variasjoner i tørke, regn og flom viser hvor sårbar matproduksjonen er og hvor nødvendig det er med gode avlingsskadeordning for å redusere risiko og sikre fortsatt produksjon i hele landet, fortsetter Hoff


Velg ditt fylkeslag

Kontakt med sekretariat

Tlf sentralbord: 22 00 59 10
E-post: medlem@smabrukarlaget.no  post@smabrukarlaget.no

Kontoret  til Norsk Bonde- og Småbrukarlag er nå bemannet hver mandag, onsdag og fredag innenfor kontortid kl 08-16.

Henvendelser ellers kan gjøres til:

Anders Nordstad, tlf 482 04 755, anders@smabrukarlaget.no

Kjersti Hoff, tlf 971 20 960, kjersti@smabrukarlaget.no

Vilde Haarsaker, tlf 476 68 984, vilde@smabrukarlaget.no


/share/mime/48/pdf.png Studieheftet 2021
(studieheftet-2021.pdf, 647kB)

/share/mime/48/pdf.png Håndbok for Reko-ringen
(handbok-for-reko-ringen.pdf, 661kB)

/share/mime/48/pdf.png Årsmelding 2019-20
(arsmelding-2019-2020-siste.pdf, 2MB)

/share/mime/48/pdf.png Strategidokument til landsmøtet
(strategidokument-til-landsmotet.pdf, 110kB)

Artikler fra siste utgave av medlemsbladet

Bonde og Småbruker logo

/share/mime/48/pdf.png Bonde og Småbruker utgivelsesplan 2021
(bonde-og-smabruker-utgivelsesplan-2021.pdf, 756kB)

  Norsk Bonde- og Småbrukarlag
  Akersgata 41, 0158 Oslo

  Telefon sentralbord: 22 00 59 10
  E-post: post@smabrukarlaget.no

  Organisasjonsnummer: 970167943

  Kontonummer: 8101.05.36928

  Vippsnummer: 55 89 91

  Utviklet av Imaker as