I vår har inntekta i jordbruket fått mye oppmerksomhet. Foto: Nora May Engeseth

Ekspertutvalg for inntektsmåling i jordbruket

Fredag 13. august presenterte landbruks- og matdepartementet utvalget som skal vurdere grunnlag og forutsetninger for sammenligning av næringsinntekter i jordbruket med lønn for arbeidstakerne.  Arbeidet skal være ferdig 1. juli 2022.

- Vi er positive til at det nå gjøres en grundig gjennomgang og vurdering av tallgrunnlaget for landbruket. Tallgrunnlaget er utgangspunktet for flere av prosessene som bestemmer hvilken inntekt norske bønder faktisk kan forvente å oppnå hvert år, forklarer leder i Norsk Bonde- og Småbrukarlag, Kjersti Hoff.

- Likevel må neste års jordbruksavtale innebære klare endringer for å sikre bedre fordeling, og gi tydelige signaler om at det er ønskelig med økt lønnsomhet for alle produksjoner og driftsomfang over hele landet. Det er svært viktig at hele befolkningen og alle aktører i det norske jordbruket nå får en felles virkelighetsoppfatning, fortsetter Hoff. 

Situasjonen for jordbruket er alvorlig, og økonomien til norske bønder er særlig presset. Minst to gårdsbruk legges ned hver eneste dag og dersom vi fortsetter slik, vil vi ha under 20.000 gårdsbruk igjen i Norge innen 2040. Det setter sjølforsyninga og matberedskapen i fare, gir færre arbeidsplasser, og er en stor utfordring for distrikts-Norge.

- Det er en bredde av eksperter i utvalget, noe Norsk Bonde- og Småbrukarlag ba om i forkant, men faglagene og staten er ikke direkte med. Det betyr at vi vil ha en vesentlig jobb å gjøre når resultatet legges fram. Det haster å komme videre slik at vi fortsatt har interesserte ungdommer som ønsker å drive med matproduksjon. Det er blant annet nødvendig slik at vi fortsatt kan drive med jordbruk i hele landet på små, mellomstore og store gardsbruk framover. Vi vil gå gjennom innstillingen når den er klar, så får vi se hva som kommer ut av det, avslutter Hoff.

 

Klikk her for oversikt over medlemmer og mandat.

 

Kontakt:

Kjersti Hoff                 Tlf: 971 20 960                        E-post: kjersti@smabrukarlaget.no

 

Norsk Bonde- og Småbrukarlag er en partipolitisk uavhengig organisasjon som arbeider for å bedre jordbrukets økonomiske og sosiale rammebetingelser. Økt matproduksjon, næringsutvikling, lokal foredling, god dyrevelferd og levende kulturlandskap er viktige saker for organisasjonen. Grunnlaget for driften av organisasjonen er medlemskontingenten fra våre om lag 6500 medlemmer.


Velg ditt fylkeslag

Velkommen til Landsmøte 2021!

NBS inviterer til Landsmøte 2021 ved Gardermoen utenfor Oslo 30.-31.oktober. Her kan du lese mer og melde deg på.

Velkommen til Landsmøte 2021! - les hele saken

Kontakt med sekretariat

Tlf sentralbord: 22 00 59 10

E-post:
medlem@smabrukarlaget.no  post@smabrukarlaget.no

/share/mime/48/pdf.png Studieheftet 2021
(studieheftet-2021.pdf, 647kB)

/share/mime/48/pdf.png Håndbok for Reko-ringen
(handbok-for-reko-ringen.pdf, 661kB)

/share/mime/48/pdf.png Årsmelding 2019-20
(arsmelding-2019-2020-siste.pdf, 2MB)

/share/mime/48/pdf.png Strategidokument til landsmøtet
(strategidokument-til-landsmotet.pdf, 110kB)

Artikler fra siste utgave av medlemsbladet

Bonde og Småbruker logo

/share/mime/48/pdf.png Bonde og Småbruker utgivelsesplan 2021
(bs_medieplan_2021.pdf, 304kB)

/share/mime/48/pdf.png Aksjonerte for norsk mat og levende bygder s.3
(bosm6-0207-03.pdf, 2MB)

/share/mime/48/pdf.png Arrangerer kulturdugnad for norsk mat s.4
(bosm6-0207-04.pdf, 1MB)

/share/mime/48/pdf.png Norsk Bonde- og Småbrukarlag gir ikke opp inntektskravet s.5
(bosm6-0207-05.pdf, 2MB)

/share/mime/48/pdf.png Opprop for norsk mat og levende bygder s.7
(bosm6-0207-07.pdf, 1MB)

/share/mime/48/pdf.png Til kamp mot jordbrukspolitikken s.8-9 (8)
(bosm6-0207-08.pdf, 2MB)

/share/mime/48/pdf.png Til kamp mot jordbrukspolitikken s.8-9 (9)
(bosm6-0207-09.pdf, 1MB)

/share/mime/48/pdf.png 128 ungdommer klare for Grønt Spatak s.14
(bosm6-0207-14.pdf, 1MB)

/share/mime/48/pdf.png Unik alliansebygging siden 1993 s.15
(bosm6-0207-15.pdf, 1MB)

/share/mime/48/pdf.png Norsk Bonde- og Småbrukarlag har fått støtte til nytt REKO-prosjekt s.19
(bosm6-0207-19.pdf, 1MB)

/share/mime/48/pdf.png Om makt s.23
(bosm6-0207-23.pdf, 522kB)

/share/mime/48/pdf.png Krossensilering av korn s.24
(bosm6-0207-24.pdf, 1MB)

  Norsk Bonde- og Småbrukarlag
  Akersgata 41, 0158 Oslo

  Telefon sentralbord: 22 00 59 10
  E-post: post@smabrukarlaget.no

  Organisasjonsnummer: 970167943

  Kontonummer: 8101.05.36928

  Vippsnummer: 55 89 91

  Utviklet av Imaker as