Ekstraordinære kvotedrøftinger for kumelk

Med bakgrunn i den krevende forsituasjonen har Landbruks- og matdepartementet fastsatt nytt forholdstall for disponibel kvote for kumelk til 1,04 for 2018. Forholdstallet for grunnkvote beholdes på 1,00. Kvotetaket for kumelk heves til 936 000 liter.

I drøftingene forut for at LMD offentligjorde sin konklusjon redegjorde Tine for leveransene av kumelk hittil i år sammenlignet med i fjor, samt prognosene for innveid melkemengde og behov resten av 2018 og 2019. Tine viste til tørkesituasjonen i jordbruket, og den krevende fôrsituasjonen i flere deler av landet, og uttrykte bekymring for leveransene i 2019 dersom dette fører til stor nedslakting.

Tine viste til de siste prognosene som anslår at det i 2018 kan forventes et mottak av kumelk på i området 1 483–1 488 mill. liter dersom forholdstallet på 0,99 videreføres. Tallene er usikre og vil avhenge av tilgang på grovfôr og utvikling i avdrått og slakting.

Tine har lagt til grunn uendret behov for kumelk i industrien inneværende år, 1 503 mill. liter.

Med bakgrunn i overnevnte anbefalte Tine at forholdstallet for disponibel kvote i 2018 ble hevet med 5 prosentpoeng til 1,04.

Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag uttrykte bekymring for fôr­situasjonen og de langsiktige konsekvensene av økt slakting. Organisasjonene støttet Tines ønske om å heve forholdstallet til 1,04 for 2018. Organisa­sjonene mente at taket på 900 000 liter bør heves tilsvarende, dvs. til 936 000 liter.


Velg ditt fylkeslag

Kontakt med sekretariat

Kontoret  til Norsk Bonde- og Småbrukarlag er uten daglig bemanning slik situasjonen er.

For henvendelser som gjelder medlemskap/medlemsregisteret; ring medlemssekretær Cathrine Engelstad, tlf 904 13 376, e-post medlem@smabrukarlaget.no på dagtid.

Ellers, kontakt: 

Kjersti Hoff, tlf 971 20 960, kjersti@smabrukarlaget.no

Olaf Godli, tlf 975 46 142, olaf@smabrukarlaget.no

John P Løvstad, tlf 450 25 212, john.petter@smabrukarlaget.no

Bonde og Småbruker logo

/share/mime/48/pdf.png Koronasmitte
(folg-faglige-rad-om-koronasmitte.pdf, 143kB)

/share/mime/48/pdf.png Jordbruksforhandlingene på vent
(jordbruksforhandlingene-pa-vent.pdf, 481kB)

/share/mime/48/pdf.png Styrk kornbonden!
(styrk-kornbonden.pdf, 96kB)

/share/mime/48/pdf.png Fraktkostnader rundballer
(fraktkostnader-rundballer.pdf, 1MB)

/share/mime/48/pdf.png Landbrukets klimaplan
(landbrukets-klimaplan.pdf, 1MB)

/share/mime/48/pdf.png Foran jordbruksforhandlingene 2020
(foran-jordbruksforhandlingene-2020.pdf, 848kB)

/share/mime/48/pdf.png Bonde og Småbruker utgivelsesplan 2020
(bs-plan-2020.pdf, 402kB)

/share/mime/48/pdf.png Studieheftet 2020 – Foran jordbruksforhandlingene
(studieheftet-2020.pdf, 817kB)

/share/mime/48/pdf.png Møteplan NBS 2020
(moteplan-for-2020.pdf, 103kB)

  Norsk Bonde- og Småbrukarlag
  Akersgata 41, 0158 Oslo

  Telefon sentralbord: 22 00 59 10
  E-post: post@smabrukarlaget.no

  Organisasjonsnummer: 970167943

  Kontonummer: 8101.05.36928

  Vipps nummer: 55 89 91

  Utviklet av Imaker as