Eli Berge Ness er fungerende leder

Politisk nestleder Eli Berge Ness er fungerende leder fra i dag, mandag 20. juni til 20. juli.

Leder i Norsk Bonde- og Småbrukarlag, Kjersti Hoff, er sykemeldt. Politisk nestleder Eli Berge Ness er derfor fungerende leder frem til 20. juli.

Henvendelser fra presse kan rettes direkte til Berge Ness på tlf 95866050 eller epost eli@smabrukarlaget.no, eller til kommunikasjonsansvarlig Nora May Engeseth på epost nora@smabrukarlaget.no.

Andre henvendelser kan sendes til post@smabrukarlaget.no.


Velg ditt fylkeslag

Kontakt med sekretariat

Tlf sentralbord: 22 00 59 10
Sentralbordet er bemannet mellom 09.00 og 15.30. 

E-post: medlem@smabrukarlaget.no  post@smabrukarlaget.no

 

/share/mime/48/pdf.png Årsmelding 2020-21
(arsmelding-2020-2021-korrekt-lav-opplosning.pdf, 3MB)

/share/mime/48/pdf.png Årsmelding 2019-20
(arsmelding-2019-2020-siste.pdf, 2MB)

Artikler fra siste utgave av medlemsbladet

Bonde og Småbruker logo

/share/mime/48/pdf.png Utgivelsesplan Bonde og Småbruker 2022
(bs_medieplan_2022.pdf, 145kB)

/share/mime/48/pdf.png Bonde og Småbruker nr.8/21
(bonde-og-smabruker-nr.8-lav-opplosning.pdf, 16MB)

  Norsk Bonde- og Småbrukarlag
  Akersgata 41, 0158 Oslo

  Telefon sentralbord: 22 00 59 10
  E-post: post@smabrukarlaget.no

  Organisasjonsnummer: 970167943

  Kontonummer: 8101.05.36928

  Vippsnummer: 55 89 91

  Utviklet av Imaker as