SMÅLIG OG BEKLAGELIG AV REGJERINGEN

3. juni oversendte NBS en rekke forslag til tiltak i forbindelse med Norges vei ut av kornakrisa, bl.a. egen kompensasjonsordning for tilleggsnæringer. Regjeringen har nå vendt tommelen ned for en egen ordning for tilleggsnæringer i landbruket. I festtaler hylles lokalmatprodusentene vår, og spesielt når de vinner gjeve priser og verdensmesterskap, men regjeringen  stiller ikke opp med krisepakker.

Svaret fra regjeringen er smålig og beklagelig sier nestleder i Norsk Bonde- og Småbrukarlag Eli Berge Ness.

/share/mime/48/pdf.png Svar fra LMD på henvendelser om egen kompensasjonsordning for tilleggsnæringene i landbruket
(svar-pa-henvendelser-om-egen-kompensasjonsordning-for-tilleggsnaringene-i-landbruket-.docx.pdf, 168kB)

/share/mime/48/pdf.png Brev fra NBS til LMD 5. mai
(brev-fra-nbs-til-lmd-050520.pdf, 171kB)


Velg ditt fylkeslag

PÅMELDING TIL LANDSMØTET VIA TEAMS 31. OKTOBER. TRYKK HER!

Kontakt med sekretariat

Kontoret  til Norsk Bonde- og Småbrukarlag er nå daglig bemannet.

Dersom det ikke lykkes å komme igjennom til kontoret, kontakt: 

Olaf Godli, tlf 975 46 142, olaf@smabrukarlaget.no

Vilde Haarsaker, tlf 476 68 984, vilde@smabrukarlaget.no

Artikler fra siste utgave av medlemsbladet nr 5 - 2020

Bonde og Småbruker logo

/share/mime/48/pdf.png Anna Blix kronikk
(anna-blix-kronikk.pdf, 113kB)

/share/mime/48/pdf.png Strategiarbeid
(strategiarbeid.pdf, 1MB)

/share/mime/48/pdf.png Bonde og Småbruker utgivelsesplan 2020
(bonde-og-smabruker-utgivelsesplan2020.pdf, 440kB)

/share/mime/48/pdf.png Møteplan NBS 2020
(moteplan-for-2020.pdf, 103kB)

  Norsk Bonde- og Småbrukarlag
  Akersgata 41, 0158 Oslo

  Telefon sentralbord: 22 00 59 10
  E-post: post@smabrukarlaget.no

  Organisasjonsnummer: 970167943

  Kontonummer: 8101.05.36928

  Vippsnummer: 55 89 91

  Utviklet av Imaker as