Én milliard ekstra til jordbruk og matproduksjon

Regjeringen la i dag fram tilleggsproposisjonen til statsbudsjettet for 2022. For jordbruk- og matproduksjonen var det få overraskelser. 

Hovedpunktene er som følger:

 • 754 mill. til foreløpig kompensasjon for kostnadsøkningen i jordbruket i henhold til jordbrukets krav fra 8. september  

 • 200 mill. til investeringer rettet mot små og mellomstore bruk for å imøtekomme løsdriftskravet 

 • 20 mill. ekstra til Mattilsynet hvorav halvparten er øremerket tiltak for økt dyrevelferd.  

 • 20 mill. til klimatiltak i skog og jordbruk 

 • Økning i fradraget i inntektsskatten for bønder fra 90.000 til 93.000.  

Den nye regjeringen har gitt tydelige signaler om økt lønnsomhet og en retningsendring i norsk jordbruk og vi er godt fornøyde med at den allerede i denne tilleggsproposisjonen gir et signal om at den mener alvor, sier leder Kjersti Hoff.  

- Det er selvsagt begrenset hvor mye den nye regjeringen kan endre på det statsbudsjettet som ble fremlagt av Solberg-regjeringen. I lys av dette må vi si oss fornøyde med at norsk jordbruk og matproduksjon har blitt lyttet til av den nye regjeringen og vi ser fram mot fortsatt god dialog med den nye regjeringen, sier Hoff.  


Velg ditt fylkeslag

Kontakt med sekretariat

Tlf sentralbord: 22 00 59 10

E-post:
medlem@smabrukarlaget.no  post@smabrukarlaget.no

/share/mime/48/pdf.png Årsmelding 2020-21
(arsmelding-2020-2021-korrekt-lav-opplosning.pdf, 3MB)

/share/mime/48/pdf.png Årsmelding 2019-20
(arsmelding-2019-2020-siste.pdf, 2MB)

Artikler fra siste utgave av medlemsbladet

Bonde og Småbruker logo

/share/mime/48/pdf.png Bonde og Småbruker utgivelsesplan 2021
(bs_medieplan_2021.pdf, 304kB)

/share/mime/48/pdf.png Utgivelsesplan Bonde og Småbruker 2022
(bs_medieplan_2022.pdf, 145kB)

/share/mime/48/pdf.png Bonde og Småbruker nr.8/21
(bonde-og-smabruker-nr.8-lav-opplosning.pdf, 16MB)

  Norsk Bonde- og Småbrukarlag
  Akersgata 41, 0158 Oslo

  Telefon sentralbord: 22 00 59 10
  E-post: post@smabrukarlaget.no

  Organisasjonsnummer: 970167943

  Kontonummer: 8101.05.36928

  Vippsnummer: 55 89 91

  Utviklet av Imaker as