Kjersti Hoff under jordbruksforhandlingene våren 2021. Foto: Nora May Engeseth

Endelige tall for kostnadsøkninger klare

Budsjettnemnda for jordbruket la i dag fram endelige tall for økninger i kostnad på handelsgjødsel og bygningsmaterialer. Budsjettnemndas utregninger er basert på et mandat gitt av partene og er felles tallgrunnlag for tilleggsforhandlingene til jordbruksoppgjøret.  

Budsjettnemda anslår kostnadsøkningen til å være på omtrent 750 millioner kroner sammenlignet med det som ble lagt til grunn for Stortingsproposisjon 200 S om jordbruksoppgjøretHele utredningen finnes her. 

- Vi har nå et godt felles tallgrunnlag for økning i kostnader på handelsgjødsel og bygningsmaterialer. Vvil se nærmere på dette for å lage et felles krav fra faglagene, hvor vi forventer full kostnadskompensasjon. Dette påpekte vi også i kravet om tilleggsforhandlinger, sier leder i Norsk Bonde- og Småbrukarlag, Kjersti Hoff.  

  

Ba om tilleggsforhandlinger etter dramatisk prishopp 

Jordbruket ba om tilleggsforhandlinger 29. juli etter §2-4 «Omgjøringer og tillegg»Bakgrunn for dette var et dramatisk prishopp på en rekke innsatsfaktorer i jordbruket.  

Staten og partene i jordbruket startet innledende sonderinger i august. Budsjettnemda i jordbruket fikk i oppdrag å gjøre nye kostnadsvurderinger for handelsgjødsel og bygningsmaterialer 

Jordbruket ba i tillegg om beregninger på økte strømkostnader og en forventet kostnadsøkning på kraftfôr som følge av ekstrem prisoppgang på verdensmarkedet for korn og proteinråvarer. Dette ble ikke tatt til etterretning av staten, men strøm er omtalt i protokoll hvor det er mulighet for justeringer ved kostnadsøkninger. 

Vi beklager at staten ikke ville beregne strømkostnader nå, men vil vise til protokollen hvor dette må kunne tas opp igjen, sier Hoff.  

Opprinnelig frist for Budsjettnemndas rapport var satt til 1.september, men fristen ble utsatt for å avvente resultat av forhandlinger om pris på gjødsel mellom Yara og Felleskjøpet.  

 


Velg ditt fylkeslag

Kontakt med sekretariat

Tlf sentralbord: 22 00 59 10

E-post:
medlem@smabrukarlaget.no  post@smabrukarlaget.no

/share/mime/48/pdf.png Årsmelding 2020-21
(arsmelding-2020-2021-korrekt-lav-opplosning.pdf, 3MB)

/share/mime/48/pdf.png Årsmelding 2019-20
(arsmelding-2019-2020-siste.pdf, 2MB)

Artikler fra siste utgave av medlemsbladet

Bonde og Småbruker logo

/share/mime/48/pdf.png Bonde og Småbruker utgivelsesplan 2021
(bs_medieplan_2021.pdf, 304kB)

/share/mime/48/pdf.png Utgivelsesplan Bonde og Småbruker 2022
(bs_medieplan_2022.pdf, 145kB)

/share/mime/48/pdf.png Bonde og Småbruker nr.8/21
(bonde-og-smabruker-nr.8-lav-opplosning.pdf, 16MB)

  Norsk Bonde- og Småbrukarlag
  Akersgata 41, 0158 Oslo

  Telefon sentralbord: 22 00 59 10
  E-post: post@smabrukarlaget.no

  Organisasjonsnummer: 970167943

  Kontonummer: 8101.05.36928

  Vippsnummer: 55 89 91

  Utviklet av Imaker as