Endringer i forskrift om Omsetningsrådets myndighet vedrørende markedsegulering for jordbruksråvarer (rammeforskriften)

Jeg er nå glad for at vår landbruksminister har landa diskusjonen om dobbel mottaksplikt på kjøtt med den samme argumentasjonen som vi i NBS har vært svært opptatt av, uttaler Kjersti Hoff.

Det viktigste har vært de landbrukspolitiske konsekvensene; utfordring om at dette kan svekke distriktsjordbruket og at markedsreguleringen først og fremst er for bøndene. Vi må sikre at virkemidlene sikrer bondens økonomi i hele landet og ikke får en motsatt effekt som risikoavdemper for uavhengige slakterier i de sentrale områdene hvor tilførslene er store, uttaler Hoff.

/share/mime/48/pdf.png Fastsettelsesbrev - Endringer i forskrift om Omsetningsrådets myndighet vedrørende markedsregulering for jordbruksråvarer (rammeforskriften)
(fastsettelsesbrev-endringer-i-forskrift-om-omsetningsradets-myndighet-vedrorende-mar-.pdf, 332kB)

/share/mime/48/pdf.png Endringer i forskrift om Omsetningsrådets myndighet vedrørende markedsegulering for jordbruksråvarer (rammeforskriften)
(endringer-i-forskrift-om-omsetningsradets-myndighet-vedrorende-markedsregulering-for-j-.pdf, 146kB)


Velg ditt fylkeslag

Kontakt med sekretariat

Tlf sentralbord: 22 00 59 10
E-post: medlem@smabrukarlaget.no  post@smabrukarlaget.no

Kontoret  til Norsk Bonde- og Småbrukarlag er nå bemannet hver mandag, onsdag og fredag innenfor kontortid kl 08-16.

Henvendelser ellers kan gjøres til:

Anders Nordstad, tlf 482 04 755, anders@smabrukarlaget.no

Kjersti Hoff, tlf 971 20 960, kjersti@smabrukarlaget.no

Vilde Haarsaker, tlf 476 68 984, vilde@smabrukarlaget.no


/share/mime/48/pdf.png Studieheftet 2021
(studieheftet-2021.pdf, 647kB)

/share/mime/48/pdf.png Håndbok for Reko-ringen
(handbok-for-reko-ringen.pdf, 661kB)

/share/mime/48/pdf.png Årsmelding 2019-20
(arsmelding-2019-2020-siste.pdf, 2MB)

/share/mime/48/pdf.png Strategidokument til landsmøtet
(strategidokument-til-landsmotet.pdf, 110kB)

Artikler fra siste utgave av medlemsbladet

Bonde og Småbruker logo

/share/mime/48/pdf.png Bonde og Småbruker utgivelsesplan 2021
(bonde-og-smabruker-utgivelsesplan-2021.pdf, 756kB)

  Norsk Bonde- og Småbrukarlag
  Akersgata 41, 0158 Oslo

  Telefon sentralbord: 22 00 59 10
  E-post: post@smabrukarlaget.no

  Organisasjonsnummer: 970167943

  Kontonummer: 8101.05.36928

  Vippsnummer: 55 89 91

  Utviklet av Imaker as