Jordbruket la fram sitt krav til staten tirsdag 27.april. 4 mai kom staten med sitt tilbud. - Statens tilbud er ikke en invitasjon til å inngå en avtale, sier Hoff. Foto: Nora May Engeseth

Et hån mot norsk matproduksjon

Statens tilbud til jordbruket er ikke en invitasjon for å få til en jordbruksavtale.

Jordbruket la for en uke siden fram sitt krav på 2,1 milliarder kroner. I dag kom staten med sitt tilbud, som har en ramme på 962 millioner kroner.

- Jeg er fortvila over at staten møter oss med under halvparten av det jordbruket krever. Det koker i jordbruket. Staten legger opp til en inntektsvekst på totalt 4,5% prosent. Men når jordbruket henger etter med 200 000 kroner, hjelper det ikke med prosenter. Vi lever ikke av prosenter, vi lever av kroner, sier Kjersti Hoff, leder i Norsk Bonde- og Småbrukarlag.

Landbruksbarometeret som ble lansert i går viser at 70 % av bøndene oppgir lav lønnsomhet som den største utfordringen for å drive gårdsbruket videre.

- Oppskriften fra 2014 har slått helt feil. Det hjalp ikke å satse og bli større – økonomien er like dårlig på de store som de små gårdsbrukene. Jordbruket ble ikke mer «robust». Det har kommet tydelig fram i det grasrotopprøret vi ser nå, sier Kjersti Hoff.

Et samlet jordbruk har i årets krav vært tydelige på at det trengs en ny retning i jordbrukspolitikken, for at vi også i framtiden skal produsere ren og trygg mat i hele landet.

- Staten svarer overhodet ikke på disse utfordringene i sitt tilbud. Dette viser at regjeringa har valgt Frp som venner i landbrukspolitikken og ikke jordbruket. Det gjør meg dypt bekymra. Når staten legger opp til at flere fortsatt kan bli større, betyr det at noen må slutte. Da får vi ikke brukt arealressursene der de er. Mangfoldet i jordbruket er en styrke ikke bare for matproduksjonen, men også for kommune-Norge. Det har ordførere i mange kommuner tydelig sagt fram om de siste dagene, sier Hoff.

Hoff vil nå se nærmere på tilbudet sammen med sin organisasjon.

- Jeg vil høre på signalene som kommer der for å vurdere hvordan vi tar dette videre. For oss er dette svært krevende, da staten verken kommer med penger eller retningsendring, sier Hoff.


Velg ditt fylkeslag

Kontakt med sekretariat

Tlf sentralbord: 22 00 59 10

E-post:
medlem@smabrukarlaget.no  post@smabrukarlaget.no

/share/mime/48/pdf.png Studieheftet 2021
(studieheftet-2021.pdf, 647kB)

/share/mime/48/pdf.png Håndbok for Reko-ringen
(handbok-for-reko-ringen.pdf, 661kB)

/share/mime/48/pdf.png Årsmelding 2019-20
(arsmelding-2019-2020-siste.pdf, 2MB)

/share/mime/48/pdf.png Strategidokument til landsmøtet
(strategidokument-til-landsmotet.pdf, 110kB)

Artikler fra siste utgave av medlemsbladet

Bonde og Småbruker logo

/share/mime/48/pdf.png Bonde og Småbruker utgivelsesplan 2021
(bonde-og-smabruker-utgivelsesplan-2021.pdf, 756kB)

/share/mime/48/pdf.png Bonde og småbruker, nr.4 2021_Forside
(bogsnr421_forside.pdf, 1MB)

/share/mime/48/pdf.png Bonde og småbruker, nr.4 2021_Leder
(bogsnr421_leder.pdf, 109kB)

/share/mime/48/pdf.png Bonde og småbruker, nr.4 2021_AP nærmere NBS
(bogsnr421_ap-narmere-nbs-frp-svarer.pdf, 1MB)

/share/mime/48/pdf.png Bonde og småbruker, nr.4 2021_Bonden, småbrukeren og landarbeidere sin kamp
(bogsnr421_bonden-smabrukeren-og-landarbeidere-sin-kamp.pdf, 1MB)

/share/mime/48/pdf.png Bonde og småbruker, nr.4 2021_Faglaga vil styrke norsk jordbruk
(bogsnr421_faglaga-vil-styrke-norsk-jordbrukpdf.pdf, 318kB)

/share/mime/48/pdf.png Bonde og småbruker, nr.4 2021_Knapt halvparten fra staten
(bogsnr421_knapt-halvparten-fra-staten.pdf, 546kB)

/share/mime/48/pdf.png Bonde og småbruker, nr.4 2021_Grisen vinner
(bogsnr421_griden-vinner.pdf, 2MB)

  Norsk Bonde- og Småbrukarlag
  Akersgata 41, 0158 Oslo

  Telefon sentralbord: 22 00 59 10
  E-post: post@smabrukarlaget.no

  Organisasjonsnummer: 970167943

  Kontonummer: 8101.05.36928

  Vippsnummer: 55 89 91

  Utviklet av Imaker as