FAMILIEN LIES FOND TIL FREMJE AV SMÅBRUK

Fondet sitt føremål er å hjelpe gardbrukarer i ein viktig og vanskeleg livssituasjon og fremje arbeidet med eit landbruk som er tilpassa eit livssyn knytt til "pleie av liv og forvalting av livsgrunnlag".

Tildeling av midlar kan skje både til personar, lag og tilskipingar som utfrå føremålet med fondet har gjort seg særleg fortent til det. Midlane skal helst nyttast der offentlige ordninger ikke kjem inn.

Styret for Norsk Bonde- og Småbrukarlag fungerar som styre for fondet. Spørsmål om fondet kan rettast til generalsekretær Olaf Godli.

Søknad om midlar eller framlegg om tiltak som kan støttast sendes til sekretariatet i Norsk Bonde- og Småbrukarlag, Øvre Vollgt. 9, 0158 Oslo innen fredag 25. september 2015. Søknaden sendes på eget søknadsskjema, som fås ved henvendelse til sekretariatet, tlf. 24 14 89 50.


Velg ditt fylkeslag

Kontakt med sekretariat

Tlf sentralbord: 22 00 59 10
Sentralbordet er bemannet mellom 09.00 og 15.30. 

E-post: medlem@smabrukarlaget.no  post@smabrukarlaget.no

 

/share/mime/48/pdf.png Årsmelding 2020-21
(arsmelding-2020-2021-korrekt-lav-opplosning.pdf, 3MB)

/share/mime/48/pdf.png Årsmelding 2019-20
(arsmelding-2019-2020-siste.pdf, 2MB)

Artikler fra siste utgave av medlemsbladet

Bonde og Småbruker logo

/share/mime/48/pdf.png Utgivelsesplan Bonde og Småbruker 2022
(bs_medieplan_2022.pdf, 145kB)

/share/mime/48/pdf.png Bonde og Småbruker nr.8/21
(bonde-og-smabruker-nr.8-lav-opplosning.pdf, 16MB)

  Norsk Bonde- og Småbrukarlag
  Akersgata 41, 0158 Oslo

  Telefon sentralbord: 22 00 59 10
  E-post: post@smabrukarlaget.no

  Organisasjonsnummer: 970167943

  Kontonummer: 8101.05.36928

  Vippsnummer: 55 89 91

  Utviklet av Imaker as