Forbrukerne vil ikke ha genmodifisert mat (GMO) i butikkene

Norske forbrukere er delte i synet på genmodifisert mat, men svært få ønsker det i norske matbutikker. Kvinner og folk med høy utdanning er de mest kritiske. Uheldige konsekvenser for natur og økosystemer skaper mest bekymring.

Genmodifisert mat setter følelsene i sving, men det har hittil vært lite forsking på hva norske forbrukere mener om dette. En undersøkelse fra januar og februar 2017 avdekker forbrukernes holdninger.
I hvilken grad ønsker forbrukerne slike produkter på det norske matmarkedet? Hvilke positive trekk mener de denne teknologien har? Og har de noen betenkeligheter – i så fall hva er det som bekymrer?

Hovedfunn:
• Mange hadde hørt om GMO, men få mente de hadde særlig kjennskap til selve teknologien.
• Delte meninger blant forbrukerne om bruk av GMO i matproduksjon.
• Kvinner er mer kritiske enn menn.
• Utdanning har også effekt. Folk med høy utdanning var i større grad enn de med lav utdanning negative og skeptiske, mens det var flere med lav utdanning som svarte «vet ikke» i spørreundersøkelsen.
• Yngre er mer positive enn eldre.
• Nesten ingen vil ha genmodifisert mat i norske butikker. Kun 15 prosent av respondentene var positive.
• Hvis GMO-produkter skulle bli en realitet, var det svært viktig for forbrukerne at produktene ble merket. Dette gjaldt også for produkter fra dyr som har spist genmodifisert fôr.
• Forbrukerne er delte i synet om GMO-mat vil bli nødvendig for å produsere nok mat i verden i fremtiden. 31 prosent mente det blir nødvendig, 37 prosent mente det ikke vil bli nødvendig.
• Det er også delte meninger om GMO vil føre til mer eller mindre bruk av sprøytemidler.
• Forbrukerne er først og fremst bekymret for konsekvensene for naturen og økosystemene. Svært mange er også bekymret for konsekvenser for egen helse.
• Forbrukerne ga uttrykk for et nyansert syn på bruk av teknologien. Totalt sett viste både det kvantitative og kvalitative materialet imidlertid at usikkerhet og uheldige konsekvenser veide tyngre enn eventuelle fordeler for flertallet av de spurte.

Rapporten:
Forbruksforskningsinstituttet SIFO ved Høgskolen i Oslo og Akershus har gjort en undersøkelse om forbrukernes holdninger til GMO-mat på oppdrag fra Nettverket for GMO-fri mat og fôr i Norge.
Rapporten baserer seg på både tall fra spørreundersøkelse og analyse av dybdeintervjuer.

Referanse:
Annechen Bahr Bugge og Thea Grav Rosenberg: Fremtidens matproduksjon. Forbrukernes syn på genmodifisert mat: GMO-mat eller ikke? Oppdragsrapport nr. 2-2017. Oslo: Forbruksforskningsinstituttet SIFO, Høgskolen i Oslo og Akershus

Kontakt:
Aina Bartmann, aina.bartmann@gmofrimat.no, Nettverket for GMO-fri mat og fôr i Norge
Annechen Bahr Bugge, annechen.bugge@sifo.hioa.no, Forbruksforskningsinstituttet SIFO ved Høgskolen i Oslo og Akershus (tlf. 48 28 66 33)

/share/mime/48/pdf.png Forbrukerne vil ikke ha genmodifisert mat (GMO) i butikkene
(sifo-rapport-2-2017-gmo.pdf, 5MB)


Velg ditt fylkeslag

Kontakt med sekretariat

Kontoret  til Norsk Bonde- og Småbrukarlag er nå stort sett daglig bemannet.

Dersom det ikke lykkes å komme igjennom til kontoret, kontakt: 

Kjersti Hoff, tlf 971 20 960, kjersti@smabrukarlaget.no

Olaf Godli, tlf 975 46 142, olaf@smabrukarlaget.no

Vilde Haarsaker, tlf 476 68 984, vilde@smabrukarlaget.no

Artikler fra siste utgave av medlemsbladet nr 5 - 2020

Bonde og Småbruker logo

/share/mime/48/pdf.png Anna Blix kronikk
(anna-blix-kronikk.pdf, 113kB)

/share/mime/48/pdf.png Strategiarbeid
(strategiarbeid.pdf, 1MB)

/share/mime/48/pdf.png Bonde og Småbruker utgivelsesplan 2020
(bs-plan-2020.pdf, 402kB)

/share/mime/48/pdf.png Møteplan NBS 2020
(moteplan-for-2020.pdf, 103kB)

  Norsk Bonde- og Småbrukarlag
  Akersgata 41, 0158 Oslo

  Telefon sentralbord: 22 00 59 10
  E-post: post@smabrukarlaget.no

  Organisasjonsnummer: 970167943

  Kontonummer: 8101.05.36928

  Vipps nummer: 55 89 91

  Utviklet av Imaker as