Forhandlinger om Statsbudsjettet klare

Mandag kveld ble det klart at Sp, Ap og SV har kommet til enighet i budsjettforhandlingene.

Det er spesielt to områder vi vil vise til her.

Stortinget ber regjeringen legge frem en forpliktende og tidfesta plan i løpet av 2022 for å tette inntektsgapet mellom bønder og andre grupper i samfunnet. Inntektsgapet skal tettes uavhengig av bruksstørrelse, produksjon eller landsdel.

- Dette er vi svært glad for at nå vil være en klar bestilling fra Stortinget som regjeringen må lande i 2022. Bonden trenger en klar tidfesta jamstillingsplan for de neste 4 åra for å ha tro på ei framtid på sin gård, sier Kjersti Hoff, leder i Norsk Bonde og Småbrukarlag

Det andre er punktet om Bionova som skal være operativt fra høsten 2022 og ligge direkte i Statsbudsjettet.

- Jeg er spesielt glad for at det her er poengtert at tiltak skal innrettes slik at det gir bønder med ulik driftsstørrelse og driftsformer i alle deler av landet reell mulighet til å motta midler til klimatiltak på sin gård, avslutter Hoff.


Velg ditt fylkeslag

Jordbruksforhandlingene 2022

Les mer om jordbruksoppgjøret og last ned studieheftet til årets forhandlinger.

Jordbruksforhandlingene 2022 - les hele saken

/share/mime/48/pdf.png Studiehefte 2022
(studiehefte-jf2022.v2.pdf, 3MB)

Kontakt med sekretariat

Tlf sentralbord: 22 00 59 10

E-post:
medlem@smabrukarlaget.no  post@smabrukarlaget.no

 

/share/mime/48/pdf.png Årsmelding 2020-21
(arsmelding-2020-2021-korrekt-lav-opplosning.pdf, 3MB)

/share/mime/48/pdf.png Årsmelding 2019-20
(arsmelding-2019-2020-siste.pdf, 2MB)

Artikler fra siste utgave av medlemsbladet

Bonde og Småbruker logo

/share/mime/48/pdf.png Bonde og Småbruker utgivelsesplan 2021
(bs_medieplan_2021.pdf, 304kB)

/share/mime/48/pdf.png Utgivelsesplan Bonde og Småbruker 2022
(bs_medieplan_2022.pdf, 145kB)

/share/mime/48/pdf.png Bonde og Småbruker nr.8/21
(bonde-og-smabruker-nr.8-lav-opplosning.pdf, 16MB)

  Norsk Bonde- og Småbrukarlag
  Akersgata 41, 0158 Oslo

  Telefon sentralbord: 22 00 59 10
  E-post: post@smabrukarlaget.no

  Organisasjonsnummer: 970167943

  Kontonummer: 8101.05.36928

  Vippsnummer: 55 89 91

  Utviklet av Imaker as