Forventninger til Regjeringen

- At vi skal produsere trygg og ren mat.

- At framtidige generasjoner skal ha minst like stor mulighet til å produsere mat som vi har i dag.

- Regjeringen må arbeide for en matproduksjon i et evighetsperspektiv.

Derfor må Regjeringserklæringen inneholde viktige punkter:

• Et familieeid og familiedrevet jordbruk der matproduksjonen skjer i et evighetsperspektiv.

• At norske bønder får en anstendig inntekt og gode velferdsordninger for å sikre at folk vil fortsette i verdens viktigste jobb. Regjeringen må oppfylle inntektsmålet som det er flertall for på Stortinget og som innebærer at inntektsgapet mellom jordbruket og andre grupper i samfunnet skal reduseres. Inntektsforskjellene internt i jordbruker mellom produksjoner, bruksstørrelser og geografiske områder må utjevnes.

• God dyrevelferd slik at vi kan produsere sunn og trygg mat uten medisinrester og resistente bakterier.

• Økt utnyttelse av nasjonale beiteressurser for økt selvforsyning og åpne landskap.

• Styrket matsikkerhet gjennom en matproduksjon basert på lokale ressurser.

• At bønder- og småbrukere i hele verden skal ha råderett over egen matproduksjon.

Slik kan vi produsere mat i verdensklasse.

KRAV til Regjeringen:

Jordbruk: At positive merknader i forbindelse med behandlingen av jordbruksmeldinga på
Stortinget blir fulgt opp. Med endringen av Stortingsflertallet ved valget, er det
flertall for mange gode mindretallsinnstillinger

Landbruk: Landbruk = Jordbruk + Skogbruk:

At jordbruk- og skogbruk blir en viktig del av det Grønne skiftet!

Klima og miljø: At miljøvennlig matproduksjon og bruk av alle beiteressursene i landet blir
en realitet – nå bruker vi bare 50 % av landets beiteressurser.

At vi bruker produkter av fornybare treressurser istedenfor fossilbaserte
produkter. F.eks: Kutt ut plastposer – bruk papirposer. Bygg i tre.

At miljøvennlig skogproduksjon erstattes av klassisk totalfredning av skog.
Klassisk totalfredning av skog er misforstått miljøvern – er politisk skapt –
og har store negative konsekvenser for miljø og klima.


Velg ditt fylkeslag

Kontakt med sekretariat

Tlf sentralbord: 22 00 59 10

E-post:
medlem@smabrukarlaget.no  post@smabrukarlaget.no

/share/mime/48/pdf.png Studieheftet 2021
(studieheftet-2021.pdf, 647kB)

/share/mime/48/pdf.png Håndbok for Reko-ringen
(handbok-for-reko-ringen.pdf, 661kB)

/share/mime/48/pdf.png Årsmelding 2019-20
(arsmelding-2019-2020-siste.pdf, 2MB)

/share/mime/48/pdf.png Strategidokument til landsmøtet
(strategidokument-til-landsmotet.pdf, 110kB)

Artikler fra siste utgave av medlemsbladet

Bonde og Småbruker logo

/share/mime/48/pdf.png Bonde og Småbruker utgivelsesplan 2021
(bonde-og-smabruker-utgivelsesplan-2021.pdf, 756kB)

/share/mime/48/pdf.png Bonde og småbruker, nr.3 2021_Forside
(bogsnr321s1.pdf, 1MB)

/share/mime/48/pdf.png Bonde og småbruker, nr.3 2021_Leder, kronikk
(bogsnr321s2.pdf, 114kB)

/share/mime/48/pdf.png Bonde og småbruker, nr.3 2021_Salmonella i norsk dagligvarehandel
(bogsnr321s3.pdf, 1MB)

/share/mime/48/pdf.png Bonde og småbruker, nr.3 2021_Tre av fire bruk borte på 50 år
(bogsnr321s4.pdf, 297kB)

/share/mime/48/pdf.png Bonde og småbruker, nr.3 2021_- Endelig satt på plass
(bogsnr321s8.pdf, 1MB)

  Norsk Bonde- og Småbrukarlag
  Akersgata 41, 0158 Oslo

  Telefon sentralbord: 22 00 59 10
  E-post: post@smabrukarlaget.no

  Organisasjonsnummer: 970167943

  Kontonummer: 8101.05.36928

  Vippsnummer: 55 89 91

  Utviklet av Imaker as