Framtidsbonden Stein Brubæk

«Med dagens fokus på volum vil nok ikke alle karakterisere meg som en fremtidsbonde», sier Stein Brubæk
Brubekken ligger på vestsida av Sunndalsfjorden i Gjemnes kommune, halvveis mellom Kristiansund og Sunndalsøra. Garden er både liten og bratt, men her har det vært drevet gårdsdrift siden 1645.

Stein Brubæk tok over garden i 1986 samtidig som han var helse- og sosialsjef i Nesset kommune. I 1997 slutta Stein i kommunen for å leve av gården. Fra å ta over 8 sauer fra sine foreldre har gården etterhvert utviklet et gardsmeieri for 8 kyr og 30 geiter. Arealet var opprinnelig ca 25 mål men med leiejord driver gården nå ca 100 mål, det meste leiejord i bygda.Nytt seterbruk er bygd opp i Torbudalen i Sunndal kommune. Der foredles melka i juli og august. Både melk og kjøtt som produseres selges lokalt. Produkta er brun og kvit ost fra ku- og geitemelk samt smør og rømme fra kumelk. Produksjon av gammelost er nylig begynt. Heldigvis finnes et lite bygdeslakteri i kommunen, Ørevilt. Der blir både storfe og småfe slakta og foredlet til ulike produkter som også selges lokalt. Spesielt populært er kjekjøttet og geitepølsene.
Markedet er butikker i området og så langt som til Trondheim. Noen butikker og restauranter også i Oslo og Bergen fører varer fra garden. Garden har ikke kvote men foredler i dag ca 30 tonn melk og har 2 ansatte.
«Med dagens fokus på volum vil nok ikke alle karakterisere garden som en fremtidsgard. Det finnes klart mange agronomiske utfordringer med de naturressursene som garden har. Men i mine øyne er fremtidsgarden en kombinasjon av naturressurser og menneskelige ressurser. Klarer man å bruke evner og interesser sammen med det garden har av ressurser så tror jeg vi kan få svært mange fremtidsgarder. Dessverre stimuleres dette lite både gjennom landbrukspolitikk og utdanning.»
«Derimot ligger markedet godt til rette for i dag for å utvikle små garder med produksjon av mat, tjenester og opplevelser. Men det stiller noen andre krav til kompetanse enn man tradisjonelt har hatt i landbruket eller hva landbruksutdanninga i dag ivaretar. Selv har jeg alltid hatt en sterk overbevisning om hva jeg kan og vil. Like sterk har min overbevisning vært om hva matproduksjon og landbruk bør bli i fremtida. Ikke minst er dette preget av det jeg har sett og lært i det internasjonale arbeidet i La Via Campesina.»
«Har jeg noen råd til fremtidige bønder? Det må være å ta dine egne valg og vær egoistisk på at du vil ha et godt liv som er rett for deg. Du skal se tilbake på livet ditt og nikke anerkjennende på hva du har gjort. «

Stein Brubæk

 


Velg ditt fylkeslag

Kontakt med sekretariat

Tlf sentralbord: 22 00 59 10
Sentralbordet er bemannet mellom 09.00 og 15.30. 

E-post: medlem@smabrukarlaget.no  post@smabrukarlaget.no

 

/share/mime/48/pdf.png Årsmelding 2020-21
(arsmelding-2020-2021-korrekt-lav-opplosning.pdf, 3MB)

/share/mime/48/pdf.png Årsmelding 2019-20
(arsmelding-2019-2020-siste.pdf, 2MB)

Artikler fra siste utgave av medlemsbladet

Bonde og Småbruker logo

/share/mime/48/pdf.png Utgivelsesplan Bonde og Småbruker 2022
(bs_medieplan_2022.pdf, 145kB)

/share/mime/48/pdf.png Bonde og Småbruker nr.8/21
(bonde-og-smabruker-nr.8-lav-opplosning.pdf, 16MB)

  Norsk Bonde- og Småbrukarlag
  Akersgata 41, 0158 Oslo

  Telefon sentralbord: 22 00 59 10
  E-post: post@smabrukarlaget.no

  Organisasjonsnummer: 970167943

  Kontonummer: 8101.05.36928

  Vippsnummer: 55 89 91

  Utviklet av Imaker as