Knut Halvor Aschjem og Staslin Foto: Margit Fausko

Framtidsbonden Knut Halvor Aschjem

Et økologisk, økonomisk og sosialt gårdsbruk

I Ås, like i nærheten av universitetet NMBU, ligger Aschjem gård med røtter 2000 år tilbake i tid. Gården drives av Knut Halvor Aschjem (29), som forpakter slektsgården av foreldrene.

Hovedproduksjonen på Aschjem er økologisk såkorn. I tillegg har Knut Halvor en besetning med den bevaringsverdige storferasen østlandsk rødkolle, samt en besetning med gammelnorsk spælsau. I hagen vokser et mangfold av frukt, bær og grønnsaker til husholdningen, og tre høner sikrer gårdens selvforsyning av egg.

Bilde 2: Knut Halvor har ti søyer av rasen gammelnorsk spælsau. – I økologisk produksjon står vekstskifte sentralt. Formålet med husdyrene er derfor å nyttegjøre grovfôret jeg sitter igjen med, i tillegg til at gjødselen de bidrar med gir god jordkultur. Foto: Privat

Bilde 3: Beitende kuer ved Østensjøvannet. Grønngjødsling og underkultur beites etter tresking. De siste to årene har beitesesongen vart helt til januar. Dyrene fôres utelukkende med gras, såkalt "grass fed", og kjøtt og skinn selges rett fra gården. Såkornet leveres til Felleskjøpet Holstad, et anlegg som ligger kun et steinkast unna gården. Her jobber også Knut Halvor deltid i vinterhalvåret. – Kornproduksjon er veldig sesongbasert og da er det fint å jobbe litt ved siden av. I tillegg gir det god faglig påfyll å jobbe ved landets største såkornmottak. Foto: Privat

Bilde 4: Spelt og rughvete. Vekstskifte gir et mangfold av arter. Her dyrkes spelt og rughvete. Det var foreldrene i sin tid som valgte å legge om til økologisk produksjon, en driftsform Knut Halvor ønsker å fortsette med. – Av hensyn til oss barna, ønsket mamma og pappa at vi ikke skulle vokse opp i et miljø omgitt av plantevernmidler. Jeg synes ideen om å drive på naturens egne premisser er fin, samtidig som det gir meg en større utfordring som agronom. Det liker jeg godt. Når det gjelder økonomien er den utvilsomt for dårlig i landbruket. Men holder man seg til "feminin" investering, det vil si å investere først etter at pengene er på konto, kommer man i en positiv spiral. Foto: Privat

Bilde 5: Tresking. Foto: Privat

Bilde 6: Høstpløying.Knut Halvor er utdannet agronom fra Tomb, i tillegg til at han har tatt pedagogikkutdannelse ved NMBU. Hver tirsdag og torsdag kommer det elever til gården som deltar i det daglige gårdsarbeidet, som et avbrekk fra tradisjonell klasseromsundervisning. Gården er dermed i stor grad også en sosial arena, slik gårdsbruk tradisjonelt har vært. Her jobber ofte tre generasjoner sammen, i tillegg til slekt og venner, leieboere og elever. – Fellesskap er viktig. Det er viktig for oss som arbeider her, og det er viktig for elevenes identitetsutvikling. Det er sjeldent folketomt på tunet. Det har stor verdi. Foto: Privat

Bilde 7: Stand. Kjøtt og skinn omsettes rett fra gården. Knut Halvor har et stort engasjement for matproduksjon og setter enorm pris på at han selv har fått vokse opp på gård med de verdiene det gir. Dette var også bakgrunnen for at han ønsket å la andre oppleve litt av det samme. - Det har hendt at elevene har dukket opp i helger også, enten for å være med å jobbe eller bare for å vise gården bort til venner. Da skjønner vi at vi har oppnådd litt av målet vårt. Foto: Privat

Bilde 8: Olava og KH. Rødkolla Olava er 17 år gammel, og er gårdens kjeledegge. Foto: Margit Fausko

Bilde 9: Steik. Kjøtt fra gamle raser er kjent for å være mørt, smakfullt og finstrukturert. Foto: Margit Fausko

Bilde 10: Vinter på Aschjem. Aschjem gård ligger solfylt til i Ås kommune. Foto: Privat


Velg ditt fylkeslag

Kontakt med sekretariat

Tlf sentralbord: 22 00 59 10
Sentralbordet er bemannet mellom 09.00 og 15.30. 

E-post: medlem@smabrukarlaget.no  post@smabrukarlaget.no

 

/share/mime/48/pdf.png Årsmelding 2020-21
(arsmelding-2020-2021-korrekt-lav-opplosning.pdf, 3MB)

/share/mime/48/pdf.png Årsmelding 2019-20
(arsmelding-2019-2020-siste.pdf, 2MB)

Artikler fra siste utgave av medlemsbladet

Bonde og Småbruker logo

/share/mime/48/pdf.png Utgivelsesplan Bonde og Småbruker 2022
(bs_medieplan_2022.pdf, 145kB)

/share/mime/48/pdf.png Bonde og Småbruker nr.8/21
(bonde-og-smabruker-nr.8-lav-opplosning.pdf, 16MB)

  Norsk Bonde- og Småbrukarlag
  Akersgata 41, 0158 Oslo

  Telefon sentralbord: 22 00 59 10
  E-post: post@smabrukarlaget.no

  Organisasjonsnummer: 970167943

  Kontonummer: 8101.05.36928

  Vippsnummer: 55 89 91

  Utviklet av Imaker as