Framtidsbonden Gunvor og Anders Østlund

Vi driver en kombinert svineproduksjon på heltid med 65 årspurker i 7 ukers puljedrift med 24 purker i pulja. Østre Grøtting har 200 da. jord og leier 400 da. som drives økologisk med korn og grasproduksjon og ca. 2000 da. skog.

Framtidsbonden Gunvor og Anders Østlund

Foreldrene til Anders kjøpte gården i 1958. De drev med ku i et gammelt og dårlig fjøs og de måtte ta et valg om videre drift og hvilken produksjon de skulle ha på gården og i 1983 ble det bygd nytt grisehus . Vi bor midt i ulvesona og har derfor måtte kutte ned på sauen, men fikk i 2008 omstillingsmidler til å bygge på grisehuset og gå ned fra 75 til 15 vinterfôra sauer. De drives konvensjonelt og er nødvendige for å holde kulturlandskapet åpent og hindre gjengroing av fredede kulturminner. Vi er glade for at vi fikk denne løsningen med det store rovdyr trykket vi har her. Anders er født og oppvokst på Østre Grøtting og visste allerede da han var bare 12 år gammel at han skulle bli bonde. Han er politisk interessert og hatt flere verv i småbrukarlaget og svineavlslaget på fylke og lokalt. Han mener at vi bør satse mer på å ha gris og kylling i disse områdene med så stort rovdyr press og mulighet for kornproduksjon i tillegg er det rikelig spredeareal.

Gunvor kom til gården i 1993 og har vært med i driften fra da og har fått lov til å være med på å utvikle driftsapparatet til, å bli en arbeidsplass for henne og Anders . Svineproduksjonen er konvensjonell og er hovedinntektskilden . Vi har begge gått på Norsvinskolen .

Etter hvert fikk vi 2 sønner Arne 21 år og Håkon 19 år. Håkon har fullført 3 år på Jønsberg Landbruksskole og tilegnet seg mye kunnskap om både dyrestell , skogsarbeid, traktor og maskin kjøring. Han tok traktorlappen mens han gikk der. Håkon har ansvar for foring av sauen ,og liker godt å være med i grisehuset. Arne har gått 3 årig naturbruk med påbygg på Sønsterud og går nå siste året på Blæstad i faget 3 årig landbruksteknikk. Arne kjører lastebærer for et firma i tillegg til skolegang. Han skal ta over gården om noen år. Begge gutta våre er glad i å arbeide og er til stor hjelp i arbeidet på gården.

Gunvor har ansvaret for fødeavdeling og har oversikt over alt med dyreflyt og hva som skjer i grishuset til en hver tid med god hjelp i puljeplan som vi følger. Ander s er teknisk og økonomisk sjef og har dermed den beste kompetansen på foringsanlegg og selve driften . Arbeidsdagen i grishuset består av å gjøre rent hos alle dyra gi flis og grovfor. Foreta registreringer og dokumentasjon, ettersyn etter eventulet syke dyr og vask etter hver pulje. Vi har grising hver 7 uke og den uken er vi å tilstede hele døgnet på skift. I vår og sommerhalvåret går det for fullt ute på jordene i tillegg til jobben i grishuset.

Våtforingsanlegg med myse, vann og kraftfor sørger for automatisk foring som vi styrer via en datamaskin. Vi bruker en del grovfor både til sau og gris. Overskudd av grovfor blir slogt. Det er viktig for grisen å få fiber som hjelper til med fordøyelsen . Godt grovfor dekker flere behov hos grisen slik som metthetsfølelse aktivitets og rotematriale og ekstra næring. Vi kjenner oss ikke igjen i omtalen av den nye TN 70 purka,  de første var krevende  med hensyn til gemytt, men det har blitt meget bedre , hun har  veldig gode moregenskaper og er mer holdbar.   Det er viktig med god dyrevelferd,  har grisen det godt så  tjener vi på det.  Dyrevelferd er et aktuelt tema om dagen,  derfor skal  Norsvin Hedmark  arrangere møte i samarbeid med Småbrukarlaget og Bondelaget  i Hedmark  om temaet  i April.

I 2017 prøvde vi med 23 utegriser for salg til Naboen som driver viltkjøkken og det var vellykket . Det kan bli noe vi vil fortsette med og kanskje utvikle videre.

Gunvor hadde ingen erfaring med gris når hun ble sammen med Anders , men hadde jobbet som skogsarbeider og var vant til å jobbe. Hun har i løpet av noen år skaffet seg kunnskap om å drive svineproduksjon, gjennom verv i Norsvin Hedmark og Lokallaget Norsvin Glåmdal . I lokallaget har vi studieringer hvert år med ulike temaer som omhandler alt fra fødsel til slakt og ulike driftsformer og det beste av alt vi er som en stor familie hvor vi kan prate fag og ha det sosialt og hyggelig sammen. Norsvins genetikk er blant det beste i verden og tilbys kunder globalt gjennom selskapet Topigs Norsvin verdens nest største selskap innen svinegenetikk. Norsvinn SA har hovedkontor på Hamar og har om lag 70 ansatte.

Det er lite overføringer til gris over jordbruksavtalen bortsett fra prisnedskrivning på korn og avløsertilskudd . Prisnedskrivningen bør opprettholdes slik at kraftforprisen ikke går opp for mye til kylling og gris. Eksempel hvis kraftforprisen går opp med 50 øre pr. kg. så utgjør det kr 2.50 pr. kg slakt i økte kostnader. Med den grensehandel vi har så er det vanskelig å ta ut det i økt pris til forbruker, uten at det går utover markedet i Norge. Vi er avhengig av markedsregulerings ordninger som fungerer på gris slik som i ander produksjoner. Grisen er veldig viktig for avsetning av Norsk forkorn eksempel hvete som ikke har matkvalitet . I år er mye av hveten klassifisert som dyrefor.


Velg ditt fylkeslag

Kontakt med sekretariat

Tlf sentralbord: 22 00 59 10
Sentralbordet er bemannet mellom 09.00 og 15.30. 

E-post: medlem@smabrukarlaget.no  post@smabrukarlaget.no

 

/share/mime/48/pdf.png Årsmelding 2020-21
(arsmelding-2020-2021-korrekt-lav-opplosning.pdf, 3MB)

/share/mime/48/pdf.png Årsmelding 2019-20
(arsmelding-2019-2020-siste.pdf, 2MB)

Artikler fra siste utgave av medlemsbladet

Bonde og Småbruker logo

/share/mime/48/pdf.png Utgivelsesplan Bonde og Småbruker 2022
(bs_medieplan_2022.pdf, 145kB)

/share/mime/48/pdf.png Bonde og Småbruker nr.8/21
(bonde-og-smabruker-nr.8-lav-opplosning.pdf, 16MB)

  Norsk Bonde- og Småbrukarlag
  Akersgata 41, 0158 Oslo

  Telefon sentralbord: 22 00 59 10
  E-post: post@smabrukarlaget.no

  Organisasjonsnummer: 970167943

  Kontonummer: 8101.05.36928

  Vippsnummer: 55 89 91

  Utviklet av Imaker as