Framtidsbonden "MATTISRUD"

Mattisrud er et småbruk i Løten, Hedmark. Småbruket er 55 da og ligger inne i skogene i Løiten Almenning. Første bosetning på Mattisrud er registrert i 1750-årene og har siden da vært bebodd av ulike familier/slekter.

I perioden 1991-2006 var Mattisrud et småbrukermuseum, men da medlemmene i museumsstiftelsen ikke ville drive museet lenger, ble eiendommen lagt ut for salg i 2008.
Ingrid Lekve og Jon Karlsen kjøpte Mattisrud. Eiendommen var dårlig vedlikeholdt. 11 gamle bygninger i dårlig forfatning og jorder som bare hadde vært beitet i mange tiår uten fornyelse.
Ingrid og Jon flyttet til Mattisrud i 2013 og begge arbeider fullt på eiendommen som er bygget rundt følgende opplegg:
- Saueproduksjon med gammelnorsk spæl og pelssau. Vi har utmarksbeite rett utenfor porten.
- Grasproduksjon. Vi setter jorda på eiendommen gradvis i stand.
- Inn På Tunet. Vi er begge pedagoger og tilbyr eiendommen som en pedagogisk arena for skoler, barnehager og andre aktuelle målgrupper. Avlastning for barn/unge, arbeidsutprøving for arbeidssøkere og gården som integreringsarena er andre fagfelt vi er inne i. Mattisrud er en KSL-godkjent Inn-på-tunet-gard og et langvarig arbeid har gjort IPT til vår største inntektskilde.
- Mattisrud som opplevelses- og formidlingsarena. Vi arrangerer teater («Mattisrud Sammarstid»), har hatt ulike konsertopplegg. Vi arrangerer «Sauens Dag», «Hestens Dag» og har åpne familiearrangementer hele året igjennom der alle kan komme innom og lære om landbruk, dyr og om Mattisruds historie. Vi har bl.a. en natur-/kultursti som gir besøkende kunnskap om flora/fauna/geologi/historie på eiendommen. Vi arrangerer egne aktivitetsdager i skoleferiene for barn fra hyttefolket på Budor.
- Mattisrud leier ut lokaler til dåp, 100-årslag, bryllup og andre festlige anledninger. I tillegg leier vi ut lokaler til møter etc.
- Lokal foredling. Skinn og ull fra sauene på eiendommen videreutvikles til ulike skinn- og ullprodukter. Denne aktiviteten gir grunnlag for kursvirksomhet innen spinning, toving, plantefarging etc.
Vi vil gjerne at de som besøker Mattisrud, enten det er elever, barnehagebarn, besteforeldre eller hyttefolket fra Budor, at de skal lære om landbruk, om dyr og at de skal få en forståelse for sammenhenger. Vi har sau som er utrolig sosiale og kan koses med, men disse kosesauene blir til kjøtt, til ullsokker, til skinnluer... Å komme fra Oslo, være med å klippe en sau og siden tove et sitteunderlag av ulla fra samme sauen gir gode opplevelserog større forståelse som gir gode framsnakkere av norsk landbruk.

Vi samarbeider bevisst med andre som f.eks. gardbrukere, reiselivet i regionen, hundekjørere, hesteeiere for å utnytte ressursene som Mattisrud har og for å  nå et bredest mulig publikum.

Ingrid og Jon eier GOAL . Grønn Omsorg, Arbeid, Læring AS sammen med en annen IPT-tilbyder. Gjennom dette firmaet tilbyr vi veiledning av gardbrukere som ønsker å starte med IPT, samt foredrag/kurs til faglag, kommuner, fylkesmenn etc.

Gjennom GOAL AS var Ingrid og Jon initiativtakere til å etablere «Inn-På-Tunet Innlandet SA», et salgssamvirke for IPT-tilbydere i Hedmark og Oppland.

Begge har hatt verv i ulike organisasjoner i landbruket. Enten det dreier seg om NBS, NSG, IPT og både lokalt, regionalt og nasjonalt.


Velg ditt fylkeslag

Kontakt med sekretariat

Tlf sentralbord: 22 00 59 10
Sentralbordet er bemannet mellom 09.00 og 15.30. 

E-post: medlem@smabrukarlaget.no  post@smabrukarlaget.no

 

/share/mime/48/pdf.png Årsmelding 2020-21
(arsmelding-2020-2021-korrekt-lav-opplosning.pdf, 3MB)

/share/mime/48/pdf.png Årsmelding 2019-20
(arsmelding-2019-2020-siste.pdf, 2MB)

Artikler fra siste utgave av medlemsbladet

Bonde og Småbruker logo

/share/mime/48/pdf.png Utgivelsesplan Bonde og Småbruker 2022
(bs_medieplan_2022.pdf, 145kB)

/share/mime/48/pdf.png Bonde og Småbruker nr.8/21
(bonde-og-smabruker-nr.8-lav-opplosning.pdf, 16MB)

  Norsk Bonde- og Småbrukarlag
  Akersgata 41, 0158 Oslo

  Telefon sentralbord: 22 00 59 10
  E-post: post@smabrukarlaget.no

  Organisasjonsnummer: 970167943

  Kontonummer: 8101.05.36928

  Vippsnummer: 55 89 91

  Utviklet av Imaker as