Frankrike sier nei til EU-Mercosur-avtalen: - Nå må Norge følge etter

Særlig sterkt var presset fra bondeorganisasjoner for at Frankrike kom til avgjørelsen å ikke ratifisere handelsavtalen.

- Vi er nødt til å sikre en rettferdig og bærekraftig matproduksjon i all framtid, da kan vi ikke inngå avtaler som verken støtter vår egen eller andre lands matsikkerhet, sier leder i Norsk Bonde- og Småbrukarlag, Kjersti Hoff.

Ingen tiltak mot avskoging
Sommeren 2019 ble det klart at de 20 år lange forhandlingene om en handelsavtale mellom EU og Mercosur-landene (Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay) gikk mot slutten. Både da og nå står Amazonas i brann.

Frankrike besluttet nylig å ikke ratifisere avtalen. Statsminister Jean Castex begrunner dette med at det ikke finnes tiltak for å bekjempe avskoging, som er et økende problem og truer biologisk mangfold og klima.

- Frankrike går foran og viser viktigheten av at også handelsavtaler skal ivareta miljøhensyn. Vi har ikke økologisk rom til halvhjertede «bærekraftkapitler» i handels- og investeringsavtaler som ikke forplikter. Om Norge ønsker å gjøre alvor av bærekraftmålene, må de også si nei til Mercosur-avtalen, sier leder i Attac Norge, Hege Skarrud.

Norge må si nei
Greenpeace, Latin Amerika-gruppene Norge, Spire, Attac Norge, Norsk Bonde- og Småbrukarlag,  Handelskampanjen og Norges Bondelag har siden sommeren 2019 jobbet for å kreve stopp i forhandlingene og at Norge sier nei til den avtalen som nå foreligger.

- En bredde i det norske sivilsamfunn og bondelagene har stått sammen i sin kritikk mot at Norge skal gå inn i en lignende avtale gjennom EFTA-samarbeidet. Vi har gang på gang løftet spørsmål til sittende regjering, og sikret press i opposisjonen. Norges regjering bør følge Frankrikes eksempel og avvise avtalen, som er dårlig nytt for miljø og demokrati på begge sider av blokkene, sier daglig leder i Latin Amerika-gruppene, Åsa Paaske Gulbransen.


- Vi venter på Venstre og KrF
Den franske regjeringen opprettet en evalueringskomite i 2019 for å se på alle bestemmelsene i avtaleutkastet som kan ha innvirkning på bærekraftig utvikling. Komiteen har vurdert effekten av avtalen på klimagassutslipp, avskoging, biologisk mangfold, spredning av grønn teknologi og overgang til lavutslippssamfunn. De så også på hvordan en kan sikre samsvar for alle produkter som forbrukes i EU med miljø- og helsestandarder.

- Den norske regjeringen har langt ifra gjort en god nok evaluering før man har stilt seg positiv til EFTAs avtale med Mercosur-blokken. Frankrike har nå gjennomført en konsekvensanalyse av avtalen, som har ledet til at de ikke ønsker å ratifisere. Det burde Norge også gjøre, i samtlige handels- og investeringsavtaler, påpeker Anniken Storbakk, generalsekretær i Handelskampanjen.

- Nå venter vi på Venstre og KrF. De posisjonerer seg som henholdsvis miljø- og samstemthetspartiene. Da er de nødt til å følge sine egne prinsipper og gå mot denne avtalen, krever leder i Spire, Julie Christina Rødje.


Velg ditt fylkeslag

Kontakt med sekretariat

Tlf sentralbord: 22 00 59 10

E-post:
medlem@smabrukarlaget.no  post@smabrukarlaget.no

/share/mime/48/pdf.png Studieheftet 2021
(studieheftet-2021.pdf, 647kB)

/share/mime/48/pdf.png Håndbok for Reko-ringen
(handbok-for-reko-ringen.pdf, 661kB)

/share/mime/48/pdf.png Årsmelding 2019-20
(arsmelding-2019-2020-siste.pdf, 2MB)

/share/mime/48/pdf.png Strategidokument til landsmøtet
(strategidokument-til-landsmotet.pdf, 110kB)

Artikler fra siste utgave av medlemsbladet

Bonde og Småbruker logo

/share/mime/48/pdf.png Bonde og Småbruker utgivelsesplan 2021
(bonde-og-smabruker-utgivelsesplan-2021.pdf, 756kB)

/share/mime/48/pdf.png Bonde og småbruker, nr.3 2021_Forside
(bogsnr321s1.pdf, 1MB)

/share/mime/48/pdf.png Bonde og småbruker, nr.3 2021_Leder, kronikk
(bogsnr321s2.pdf, 114kB)

/share/mime/48/pdf.png Bonde og småbruker, nr.3 2021_Salmonella i norsk dagligvarehandel
(bogsnr321s3.pdf, 1MB)

/share/mime/48/pdf.png Bonde og småbruker, nr.3 2021_Tre av fire bruk borte på 50 år
(bogsnr321s4.pdf, 297kB)

/share/mime/48/pdf.png Bonde og småbruker, nr.3 2021_- Endelig satt på plass
(bogsnr321s8.pdf, 1MB)

  Norsk Bonde- og Småbrukarlag
  Akersgata 41, 0158 Oslo

  Telefon sentralbord: 22 00 59 10
  E-post: post@smabrukarlaget.no

  Organisasjonsnummer: 970167943

  Kontonummer: 8101.05.36928

  Vippsnummer: 55 89 91

  Utviklet av Imaker as