Foto: Therese Rudi

God jul og godt nyttår!

Norsk Bonde- og Småbrukarlag takker for et godt år. Vi vil ønske våre medlemmer og samarbeidspartnere en riktig god jul og et godt nyttår!

2021 har vært et år med opp- og nedturer. Situasjonen i norsk jordbruk er alvorlig, og bruksnedlegginga fortsetter å true norsk matsikkerhet og bygdesamfunn. Samtidig har Bondeopprøret og et brennende engasjement blant grasrota i jordbruket gitt næringa en ny tro på framtida. 

I året som kommer vil Norsk Bonde- og Småbrukarlag kjempe for inntektsjamstilling og norsk mat på norske ressurser. Vi skal sikre framtida til norsk jordbruk og matproduksjonen i et evighetsperspektiv. 2022 byr på flere utfordringer - men også nye muligheter. Sammen med våre medlemmer skal vi styrke organisasjonen, drive fortsatt informasjonsarbeid om landbruket og jobbe videre for et sterkt, norsk jordbruk. 

God jul og godt nyttår!

 

 

Sekretariatet i NBS har ferie fra 23.12-02.01. Telefonen vil ikke være bemannet i denne perioden. Henvendelser kan sendes til post@smabrukarlaget.no og vil besvares på nyåret. Dersom det haster kan den det gjelder kontaktes direkte. 


Velg ditt fylkeslag

Jordbruksforhandlingene 2022

Les mer om jordbruksoppgjøret og last ned studieheftet til årets forhandlinger.

Jordbruksforhandlingene 2022 - les hele saken

/share/mime/48/pdf.png Studiehefte 2022
(studiehefte-jf2022.v2.pdf, 3MB)

Kontakt med sekretariat

Tlf sentralbord: 22 00 59 10

E-post:
medlem@smabrukarlaget.no  post@smabrukarlaget.no

 

/share/mime/48/pdf.png Årsmelding 2020-21
(arsmelding-2020-2021-korrekt-lav-opplosning.pdf, 3MB)

/share/mime/48/pdf.png Årsmelding 2019-20
(arsmelding-2019-2020-siste.pdf, 2MB)

Artikler fra siste utgave av medlemsbladet

Bonde og Småbruker logo

/share/mime/48/pdf.png Bonde og Småbruker utgivelsesplan 2021
(bs_medieplan_2021.pdf, 304kB)

/share/mime/48/pdf.png Utgivelsesplan Bonde og Småbruker 2022
(bs_medieplan_2022.pdf, 145kB)

/share/mime/48/pdf.png Bonde og Småbruker nr.8/21
(bonde-og-smabruker-nr.8-lav-opplosning.pdf, 16MB)

  Norsk Bonde- og Småbrukarlag
  Akersgata 41, 0158 Oslo

  Telefon sentralbord: 22 00 59 10
  E-post: post@smabrukarlaget.no

  Organisasjonsnummer: 970167943

  Kontonummer: 8101.05.36928

  Vippsnummer: 55 89 91

  Utviklet av Imaker as