Gratulerer! Fredspris til Verdens matvareprogram!

Norsk Bonde- og Småbrukarlag er glad for at Den Norske Nobelkomiteen har bestemt at Nobels Fredspris tildeles Verdens matvareprogram (WFP). WFP får denne prisen for innsats i kampen mot sult, for bidrag til å skape forutsetninger for fred i konfliktutsatte områder, og for å være en pådriver i arbeidet mot bruken av sult som et våpen i krig og konflikt, sa Nobelkomiteens leder Berit Reiss-Andersen.

Tildelingen kan bli et vesentlig skritt på vegen til å realisere FNs bærekraftmål 2 om å innen 2030 utrydde sult og sikre alle mennesker nok mat, og like ens å utrydde alle former for feilernæring. Tildelingen bidrar også til å rette søkelyset mot at kampen om mat og vann er blant de viktigste faktorene som utløser kriger og fiendehandlinger mellom land og folk. For det tredje viser tildelingen forståelse for at problemene med under- og feilernæring både må nedkjempes i hvert enkelt land og på global basis. WFP gjør en uvurderlig innsats for å oppnå dette. 

Norsk Bonde- og Småbrukarlag gratulerer WFP og mener tildelingen er viktig og fornuftig. 

Fredspris til WFP er en påminning til oss alle om å intensivere arbeidet for å realisere bærekraftmål nr 2. Det er også en påminning til styresmaktene om å  utarbeide planer for hva Norge kan bidra med globalt og hvordan vårt eget lands matpolitikk skal finne sin plass innenfor de globale rammene.

I La Via Campesina (LVC), Verdens småbrukerorganisasjon, som NBS er stolt medlem av, med 200 millioner medlemmer, er vi bevist på at sult skaper konflikter og vold og omvendt.

Gjennom tildeling av fredsprisen til WFP blir problematikken rundt sult men også matproduksjon i verden bedre belyst. Det er store sammenhenger i disse komplekse problemer som sult, fattigdom og uro i verden. Rettferdig matproduksjon og rettferdig handel er sentrale tema. Vi trenger produksjonsmetoder som er bærekraftige. Lokal handel og produksjon er også viktig for å bekjempe sult og fattigdom. Problemet er ikke at vi produserer for lite mat i verden men fordelingen av mat og tilgang til matjord er urettferdig. Vi trenger en større solidaritet når det gjelder matproduksjon og handel i verden.

Å gi mat er livreddende og absolutt nødvendig men på lengre sikt kreves det en bærekraftig løsning. I Norge kan vi starte med å ikke ratifisere Mercosur avtalen, fase ut soya i dyrefôr og sørge for en landbrukspolitikk der målet er å produsere vår egen mat i stede for å importere og ha handelsavtaler med land som trenger maten sin selv, sier Marielle de Roos, Styremedlem i NBS og European Coordination la Via Campesina.


Velg ditt fylkeslag

Kontakt med sekretariat

Tlf sentralbord: 22 00 59 10

E-post:
medlem@smabrukarlaget.no  post@smabrukarlaget.no

/share/mime/48/pdf.png Studieheftet 2021
(studieheftet-2021.pdf, 647kB)

/share/mime/48/pdf.png Håndbok for Reko-ringen
(handbok-for-reko-ringen.pdf, 661kB)

/share/mime/48/pdf.png Årsmelding 2019-20
(arsmelding-2019-2020-siste.pdf, 2MB)

/share/mime/48/pdf.png Strategidokument til landsmøtet
(strategidokument-til-landsmotet.pdf, 110kB)

Artikler fra siste utgave av medlemsbladet

Bonde og Småbruker logo

/share/mime/48/pdf.png Bonde og Småbruker utgivelsesplan 2021
(bonde-og-smabruker-utgivelsesplan-2021.pdf, 756kB)

/share/mime/48/pdf.png Bonde og småbruker, nr.3 2021_Forside
(bogsnr321s1.pdf, 1MB)

/share/mime/48/pdf.png Bonde og småbruker, nr.3 2021_Leder, kronikk
(bogsnr321s2.pdf, 114kB)

/share/mime/48/pdf.png Bonde og småbruker, nr.3 2021_Salmonella i norsk dagligvarehandel
(bogsnr321s3.pdf, 1MB)

/share/mime/48/pdf.png Bonde og småbruker, nr.3 2021_Tre av fire bruk borte på 50 år
(bogsnr321s4.pdf, 297kB)

/share/mime/48/pdf.png Bonde og småbruker, nr.3 2021_- Endelig satt på plass
(bogsnr321s8.pdf, 1MB)

  Norsk Bonde- og Småbrukarlag
  Akersgata 41, 0158 Oslo

  Telefon sentralbord: 22 00 59 10
  E-post: post@smabrukarlaget.no

  Organisasjonsnummer: 970167943

  Kontonummer: 8101.05.36928

  Vippsnummer: 55 89 91

  Utviklet av Imaker as