Håndbok for Reko-ringen

Norsk Bonde- og  Småbrukarlag har utarbeidet en håndbok for etablering, annonsering og drift av REKO-ringen.

Trykk deg videre for å se i håndboken!

De første REKO-ringene etablert høsten 2017, ble raskt omfavnet av kunder og lokale matprodusenter. Det er i dag 120 ringer.

Håndboken tar utgangspunkt i grunntanken og prinsippene for REKO-konseptet utarbeidet av Thomas Snellman, grunnleggeren av REKO. Dernest bygger veilederen på gjeldende norske krav til matsikkerhet og matproduksjon, retningslinjer for markedsføring og salg av matvarer direkte til forbrukere via nett. Det tas høyde for at norske forhold og betingelser i hht klima, produksjonsform, forvaltning av ressurser, og lokal matkultur og egenart er forskjellig.

Frem til nå har informasjon om REKO i Norge for det meste blitt formidlet muntlig fra en person til en annen, og gjennom enkeltartikler og foredrag. Med ekspansiv utvikling av ringer i landet er det behov for å samle informasjon og kunnskap om REKO i en veiledende håndbok. Jeg er svært  glad for at Norsk Bonde- og Småbrukarlag  kan presentere håndbok for REKO-ringen, sier  leder Kjersti Hoff.

For mer info:

Leder Kjersti Hoff                                             971 20 960

Generalsekretær Olaf Godli                              975 46 142

/share/mime/48/pdf.png Håndbok for Reko-ringen
(handbok-for-reko-ringen.pdf, 661kB)


Velg ditt fylkeslag

Kontakt med sekretariat

Kontoret  til Norsk Bonde- og Småbrukarlag er nå bemannet hver mandag, onsdag og fredag innenfor kontortid kl 08-16.

Henvendelser ellers kan gjøres til:

Olaf Godli, tlf 975 46 142, olaf@smabrukarlaget.no

Kjersti Hoff, tlf 971 20 960, kjersti@smabrukarlaget.no

Vilde Haarsaker, tlf 476 68 984, vilde@smabrukarlaget.no


/share/mime/48/pdf.png Håndbok for Reko-ringen
(handbok-for-reko-ringen.pdf, 661kB)

/share/mime/48/pdf.png Årsmelding 2019-20
(arsmelding-2019-2020-siste.pdf, 2MB)

/share/mime/48/pdf.png Strategidokument til landsmøtet
(strategidokument-til-landsmotet.pdf, 110kB)

Artikler fra siste utgave av medlemsbladet nr 9 - 13 nov

Bonde og Småbruker logo

/share/mime/48/pdf.png Kjersti Hoff
(gjenvalgt.pdf, 407kB)

/share/mime/48/pdf.png Åse Charlotte Monsø
(lm-hilsen.pdf, 188kB)

/share/mime/48/pdf.png Strategiarbeid
(strategiarbeid.pdf, 1MB)

/share/mime/48/pdf.png Bonde og Småbruker utgivelsesplan 2020
(bonde-og-smabruker-utgivelsesplan2020.pdf, 440kB)

/share/mime/48/pdf.png Møteplan NBS 2020
(moteplan-for-2020.pdf, 103kB)

  Norsk Bonde- og Småbrukarlag
  Akersgata 41, 0158 Oslo

  Telefon sentralbord: 22 00 59 10
  E-post: post@smabrukarlaget.no

  Organisasjonsnummer: 970167943

  Kontonummer: 8101.05.36928

  Vippsnummer: 55 89 91

  Utviklet av Imaker as