Handelsavtale med Mercosur landene

Norsk Bonde og Småbrukarlag er sterkt kritisk til at Norge (gjennom EFTA) inngikk handelsavtale med MERCOSUR landene fredag kveld. Dette er bare trist i en tid da Amazonas brenner!

Avtalen gir tilgang til tollfrie kvoter på storfe – og kyllingkjøtt fra MERCOSUR til EFTA landene. Det er sterkt beklagelig da dette er matvarer vi kan produsere i Norge og på den måten øke vår selvforsyning.

Den brasilianske presidenten Bolsonaro har gjennom lovendring i år gitt tillatelse til større avskoging av regnskogområder og større bruk av pesticider. Det er dermed både en trussel for brasiliansk matproduksjon, og for vårt eget landbruk.  Dette er kritisk for klimaet vårt i verden, miljø og sosiale forhold i Brasil.

Kvinner fra vår søsterorganisasjon (MST) i Brasil uttaler seg i dag; ‘vi skal fortsette å kjempe for rettigheter og trygghet for småbrukerne og urbefolkningen i regnskogen, som den brasilianske regjeringen ønsker å få bort’

Nå er det på tide å stoppe import av soya fra disse sårbare områder, og stoppe MERCOSUR avtalen på Stortinget. Norge som nasjon har et moralsk og etisk ansvar for hvilke innsatsfaktorer vi tar inn i norsk matproduksjon og hvordan de er med å øke etterspørsel og dermed avskoging av regnskogen i Brasil. NBS/NB skrev under en Klimaavtale med Regjeringen i juni der begge parter forplikta seg til å gjøre tiltak for reduserte klimautslipp. NBS tar dette på alvor og beklager sterkt at Regjeringen med karbonlekkasje på denne måten og dermed mindre behov for norsk storfekjøtt uthuler denne avtalen.

NBS sin landbrukspolitikk går ut på å produsere mat, mest mulig på våre egne ressurser til vår egen befolkning. I tillegg viser vi gjennom medlemskap i verdens småbrukerorganisasjon La Via Campesina solidaritet til våre yrkesbrødre og søstre i andre verdensdeler.

Matproduksjon i verden skal være rettferdig. Dette arbeider vi for gjennom økt selvforsyningsgrad og matsikkerhet.

 

Kontaktperson:

Marielle de Roos, Styremedlem i NBS og European Coordination la Via Campesina, tlf 95082958

Kjersti Hoff, leder NBS, tlf 97120960


Velg ditt fylkeslag

Kontakt med sekretariat

Kontoret  til Norsk Bonde- og Småbrukarlag er uten daglig bemanning slik situasjonen er.

For henvendelser som gjelder medlemskap/medlemsregisteret; ring medlemssekretær Cathrine Engelstad, tlf 904 13 376, e-post medlem@smabrukarlaget.no på dagtid.

Ellers, kontakt: 

Kjersti Hoff, tlf 971 20 960, kjersti@smabrukarlaget.no

Olaf Godli, tlf 975 46 142, olaf@smabrukarlaget.no

John P Løvstad, tlf 450 25 212, john.petter@smabrukarlaget.no

Bonde og Småbruker logo

/share/mime/48/pdf.png Foran jordbruksforhandlingene 2020
(foran-jordbruksforhandlingene-2020.pdf, 848kB)

/share/mime/48/pdf.png Klimakur
(klimakur-medl.avis.pdf, 1MB)

/share/mime/48/pdf.png Vilde Haarsaker
(vildehaarsaker-ny-ass-gen-sekr.pdf, 1MB)

/share/mime/48/pdf.png Ole Jacob Christensen kronikk
(o-j-christensen-kronikk.pdf, 107kB)

/share/mime/48/pdf.png Medlemsverving
(medlemsverving.pdf, 1MB)

/share/mime/48/pdf.png Bonde og Småbruker utgivelsesplan 2020
(bs-plan-2020.pdf, 402kB)

/share/mime/48/pdf.png Studieheftet 2020 – Foran jordbruksforhandlingene
(studieheftet-2020.pdf, 817kB)

/share/mime/48/pdf.png Møteplan NBS 2020
(moteplan-for-2020.pdf, 103kB)

  Norsk Bonde- og Småbrukarlag
  Akersgata 41, 0158 Oslo

  Telefon sentralbord: 22 00 59 10
  E-post: post@smabrukarlaget.no

  Organisasjonsnummer: 970167943

  Kontonummer: 8101.05.36928

  Vipps nummer: 55 89 91

  Utviklet av Imaker as