Handelsavtale med Mercosur landene

Norsk Bonde og Småbrukarlag er sterkt kritisk til at Norge (gjennom EFTA) inngikk handelsavtale med MERCOSUR landene fredag kveld. Dette er bare trist i en tid da Amazonas brenner!

Avtalen gir tilgang til tollfrie kvoter på storfe – og kyllingkjøtt fra MERCOSUR til EFTA landene. Det er sterkt beklagelig da dette er matvarer vi kan produsere i Norge og på den måten øke vår selvforsyning.

Den brasilianske presidenten Bolsonaro har gjennom lovendring i år gitt tillatelse til større avskoging av regnskogområder og større bruk av pesticider. Det er dermed både en trussel for brasiliansk matproduksjon, og for vårt eget landbruk.  Dette er kritisk for klimaet vårt i verden, miljø og sosiale forhold i Brasil.

Kvinner fra vår søsterorganisasjon (MST) i Brasil uttaler seg i dag; ‘vi skal fortsette å kjempe for rettigheter og trygghet for småbrukerne og urbefolkningen i regnskogen, som den brasilianske regjeringen ønsker å få bort’

Nå er det på tide å stoppe import av soya fra disse sårbare områder, og stoppe MERCOSUR avtalen på Stortinget. Norge som nasjon har et moralsk og etisk ansvar for hvilke innsatsfaktorer vi tar inn i norsk matproduksjon og hvordan de er med å øke etterspørsel og dermed avskoging av regnskogen i Brasil. NBS/NB skrev under en Klimaavtale med Regjeringen i juni der begge parter forplikta seg til å gjøre tiltak for reduserte klimautslipp. NBS tar dette på alvor og beklager sterkt at Regjeringen med karbonlekkasje på denne måten og dermed mindre behov for norsk storfekjøtt uthuler denne avtalen.

NBS sin landbrukspolitikk går ut på å produsere mat, mest mulig på våre egne ressurser til vår egen befolkning. I tillegg viser vi gjennom medlemskap i verdens småbrukerorganisasjon La Via Campesina solidaritet til våre yrkesbrødre og søstre i andre verdensdeler.

Matproduksjon i verden skal være rettferdig. Dette arbeider vi for gjennom økt selvforsyningsgrad og matsikkerhet.

 

Kontaktperson:

Marielle de Roos, Styremedlem i NBS og European Coordination la Via Campesina, tlf 95082958

Kjersti Hoff, leder NBS, tlf 97120960


Velg ditt fylkeslag

PÅMELDING TIL LANDSMØTET VIA TEAMS 31. OKTOBER. TRYKK HER!

Kontakt med sekretariat

Kontoret  til Norsk Bonde- og Småbrukarlag er nå daglig bemannet.

Dersom det ikke lykkes å komme igjennom til kontoret, kontakt: 

Olaf Godli, tlf 975 46 142, olaf@smabrukarlaget.no

Vilde Haarsaker, tlf 476 68 984, vilde@smabrukarlaget.no

Artikler fra siste utgave av medlemsbladet nr 5 - 2020

Bonde og Småbruker logo

/share/mime/48/pdf.png Anna Blix kronikk
(anna-blix-kronikk.pdf, 113kB)

/share/mime/48/pdf.png Strategiarbeid
(strategiarbeid.pdf, 1MB)

/share/mime/48/pdf.png Bonde og Småbruker utgivelsesplan 2020
(bonde-og-smabruker-utgivelsesplan2020.pdf, 440kB)

/share/mime/48/pdf.png Møteplan NBS 2020
(moteplan-for-2020.pdf, 103kB)

  Norsk Bonde- og Småbrukarlag
  Akersgata 41, 0158 Oslo

  Telefon sentralbord: 22 00 59 10
  E-post: post@smabrukarlaget.no

  Organisasjonsnummer: 970167943

  Kontonummer: 8101.05.36928

  Vippsnummer: 55 89 91

  Utviklet av Imaker as