Haster med avklaring om kompensasjon for jordbruket

Norske bønder er i en svært vanskelig situasjon med en fortsatt eskalerende kostnadsvekst på nesten alle innsatsfaktorer. Nå haster det med avklaring om kompensasjon for å unngå konkurser og nedleggelser.

Begge faglaga er enig i at den nåværende situasjonen er alvorlig. Regjeringa la før jul fram en strømstøtteordning for husholdninger. Et samlet jordbruk ber regjeringa om en tilsvarende ordning for bøndene.

- De eskalerende strømkostnadene har truffet jordbruket hardt. Vi har eksempler på mjølkeproduksjon med et forbruk på ca. 7000kWh/mnd, svineproduksjon med 15.000 kWh/mnd og kyllingproduksjon med minimum 12.000kWh/mnd. Når jordbruket ikke har mulighet til å øke sine priser i takt med kostnadsveksten, sier det seg selv at det ikke er mulig å bære de økte strømkostnadene, sier Hoff.

- Det er stor usikkerhet i matmarkedet og de globale matvareprisene var i 2021 de høyeste på ti år. En kompensasjonsordning for kostnadsøkningene i jordbruket er helt nødvendig for å sikre den norske matforsyningen fremover. Denne må komme raskt da flere allerede opplever likviditetsproblemer, sier Hoff. 

Krever tilleggsforhandlinger

- Tilleggsforhandlinger er jordbrukets nødventil. Den er sjeldent brukt, men nå ser vi det som helt nødvendig, sier Hoff. 

Skal det kreves tilleggsforhandlinger, må begge faglaga stå sammen om kravet. Norsk Bonde- og Småbrukarlag har derfor sendt brev til Norges Bondelag med spørsmål om et slikt krav nå.

Hovedavtalen §2-4 Omgjøring og tillegg sier i første setning: “Partene kan kreve forhandlinger om endringer i en løpende jordbruksavtale når viktige forutsetninger for denne er blitt forandret vesentlig”. Hovedavtalens §2-4 ble brukt under finanskrisen. Da opplevde jordbruket lignende tilstander med kostnadsøkninger. Den gang gikk prisene ganske raskt tilbake til normalen. Nå er situasjonen en helt annen. I tillegg ble §2-4 benyttet tørkesommeren 2018 og høsten 2021.

- Vi hadde håpet det skulle være nok. Men når kostnadene øker som de nå gjør, mener NBS det er riktig å be om tilleggsforhandlinger igjen. Vi forventer hurtig svar fra Bondelaget, sier Hoff.

- Samtidig leter vi etter andre muligheter for kostnadskompensasjon som kan gi rask effekt, derfor har vi sammen med Norges Bondelag bedt om møter med Landbruksministeren, Finansministeren og Olje- og energiministeren for å drøfte mulige løsninger for å avhjelpe den krevende økonomiske situasjonen for norske bønder, herunder en kompensasjonsordning for strøm til jordbruket, fortsetter Hoff

- Norsk Bonde- og Småbrukarlag mener tilleggsforhandlinger er den beste løsningen for å behandle hele bildet av kostnadsveksten jordbruket nå opplever. Men en strømstøtteordning på lik linje med husholdninger for jordbruket er et svært viktig strakstiltak, sier Hoff

- Det handler om å unngå konkurser og å sikre matproduksjonen i en krisesituasjon. Regjeringa må levere, og det håper vi den nå gjør, avslutter Hoff.

 

Kontakt
Kjersti Hoff
kjersti@smabrukarlaget.no
971 20 960


Velg ditt fylkeslag

Jordbruksforhandlingene 2022

Les mer om jordbruksoppgjøret og last ned studieheftet til årets forhandlinger.

Jordbruksforhandlingene 2022 - les hele saken

/share/mime/48/pdf.png Studiehefte 2022
(studiehefte-jf2022.v2.pdf, 3MB)

Kontakt med sekretariat

Tlf sentralbord: 22 00 59 10

E-post:
medlem@smabrukarlaget.no  post@smabrukarlaget.no

 

/share/mime/48/pdf.png Årsmelding 2020-21
(arsmelding-2020-2021-korrekt-lav-opplosning.pdf, 3MB)

/share/mime/48/pdf.png Årsmelding 2019-20
(arsmelding-2019-2020-siste.pdf, 2MB)

Artikler fra siste utgave av medlemsbladet

Bonde og Småbruker logo

/share/mime/48/pdf.png Bonde og Småbruker utgivelsesplan 2021
(bs_medieplan_2021.pdf, 304kB)

/share/mime/48/pdf.png Utgivelsesplan Bonde og Småbruker 2022
(bs_medieplan_2022.pdf, 145kB)

/share/mime/48/pdf.png Bonde og Småbruker nr.8/21
(bonde-og-smabruker-nr.8-lav-opplosning.pdf, 16MB)

  Norsk Bonde- og Småbrukarlag
  Akersgata 41, 0158 Oslo

  Telefon sentralbord: 22 00 59 10
  E-post: post@smabrukarlaget.no

  Organisasjonsnummer: 970167943

  Kontonummer: 8101.05.36928

  Vippsnummer: 55 89 91

  Utviklet av Imaker as