Her er det nye styret

Kjersti Hoff ble i dag gjenvalgt som leder for Norsk Bonde- og Småbrukarlag. Hun får med seg tre nye medlemmer i styret.

Kjersti Hoff ble i dag gjenvalgt som leder for Norsk Bonde- og Småbrukarlag. Hun får med seg tre nye medlemmer inn i styret.

Kjersti Hoff har vært leder for Norsk Bonde- og Småbrukarlag siden landsmøtet i 2018 og ser fram til å ta fatt på et nytt år.

- I landsmøtedebatten i dag har vi fått svært mange gode innspill fra medlemmer over hele landet om hva det er viktig at styret jobber videre med det neste året. Det er landsmøtet som gjennom sine vedtak og debatter som avgjør hvilken vei organisasjonen skal gå og hvordan den skal drives, sier Kjersti Hoff.

Med seg på laget får hun tre nye styremedlemmer. Kristoffer Fodnes fra Oppland er ny organisatorisk nestleder, mens Ann Guro Hansen fra Nordland og Sander Solheim fra Sogn og Fjordane er nye medlemmer. Eli Berge Ness (politisk nestleder), Kathrine Kinn og Kjell Erik Brandstadmoen var ikke på valg, og fortsetter i styret et år til.

- Dette blir et solid lag som skal starte jobben mot neste års jordbruksforhandlinger. Vi har allerede starta bra, med gode medieutspill fra både fylkesledere og sentralstyre om inntektsutjamning, lavere kvotetak for både ku- og geitemjølk, prioritering av investeringsmidler til mindre bruk og produksjon på norske ressurser. Vi utfordrer på temaer som engasjerer bønder i begge faglaga. Dermed er vi i gang med vår vei til jordbruksforhandlingene 2021. Vi skal være tøffe i forhandlingene, men det er mellom forhandlingene vi kan drive påvirkningsarbeid og synliggjøre politikk, sier Hoff.

 

Navn

Valgresultat

Fylke

Produksjon

Alder

Telefonnummer

Kjersti Hoff

Leder, 1 år

Hedmark

Mjølk, datter/svigersønn har tatt over

58

971 20 960

Eli Berge Ness

Politisk nestleder (ikke på valg)

Sogn og Fjordane

Sau

53

958 66 050

Kristoffer Fodnes

Organisatorisk nestleder, 2 år

Oppland

Produksjon av grovfôr for salg, skog

41

467 98 936

Kathrine Kinn

Styremedlem (ikke på valg)

Telemark

Mjølk og sau

28

452 29 771

Kjell Erik Brandstadmoen

Styremedlem (ikke på valg)

Oppland

Sau

53

901 64 900

Ann Guro Hansen

Styremedlem, ny for 2 år

Nordland

Sau

49

917 83 644

Sander Solheim

Styremedlem, ny for 2 år

Sogn og Fjordane

Mjølk

21

906 95 124

 

Varamedlemmer (for 1 år):

1. Ståle Støen, Hedmark                                   Gjenvalgt

2. Vegard Vigdenes, Nord-Trøndelag                   Ny

3. Ola Fiskvik, Nord-Trøndelag                           Ny

4. Irene Dalland, Hordaland                              Gjenvalgt

5. Stig Arild Helgesen, Rogaland                        Ny

 

Ordførerskapet

Ole Tvete Muriteigen, Oppland                            Ordfører, gjenvalgt for ett år

Astrid Tove Olsen, Nordland                               Varaordfører, ny for ett år

 

Kvinneutvalget

Ingeborg Tangerås, Nordland                             Leder, ny for ett år

Gry Løberg, Buskerud                                        Ny for to år

Yvonne Tonnaer Christensen, Oppland                 Ikke på valg

Britt Martinussen, Troms                                    Ikke på valg

Guro Villand, Buskerud                                       Varamedlem, ny for ett år

 

Ungdomsutvalget

Åshild Charlotte Monsø, Nord-Trøndelag             Leder, gjenvalgt for ett år

Gerbrand Vink, Nordland                                   Gjenvalgt for to år

Nora Mathilde Fjellkåsa, Sogn og Fjordane           Ny for to år

Jon Ivar Tofte, Oppland                                      Ikke på valg

Linn Beathe Esborg, Telemark                             Ikke på valg

 

Valgnemnd

Leder               Modulf Aukan (gjenvalgt)

Nestleder         Ola Krokann (ny)                        

Region

Medlemmer

Varamedlemmer:

Region Oslofjorden/Østlandet

Østfold, Vestfold, Akershus, Hedmark

Hilde Mellum – ikke på valg

Per Lindholt – ikke på valg

Region Indre Østland - Oppland

Kristian Ekre – ikke på valg

Katharina Sparstad – ikke på valg

Region Sør-Norge

Buskerud, Telemark, Aust-Agder,Vest-Agder

Torgny Moen – gjenvalgt for 2 år

Helge Fossen – gjenvalgt for 2 år

Region Vestlandet

Rogaland, Hordaland, Sogn og Fjordane

Svein Narve Veshovda – ny for 2 år

Brit Inger Skaar – ny for 2 år

Region Midt-Norge

Møre og Romsdal, Sør-Trøndelag, Nord-Trøndelag

Ola Krokann – gjenvalgt for 2 år

Ingvild Hansen Nystad – ny for 2 år

Region Nord-Norge

Nordland, Troms, Finnmark

Brynjar Dalen – ikke på valg

Ola Johanson – ikke på valg


Velg ditt fylkeslag

Kontakt med sekretariat

Kontoret  til Norsk Bonde- og Småbrukarlag er nå bemannet hver mandag, onsdag og fredag innenfor kontortid kl 08-16.

Henvendelser ellers kan gjøres til:

Olaf Godli, tlf 975 46 142, olaf@smabrukarlaget.no

Kjersti Hoff, tlf 971 20 960, kjersti@smabrukarlaget.no

Vilde Haarsaker, tlf 476 68 984, vilde@smabrukarlaget.no


/share/mime/48/pdf.png Håndbok for Reko-ringen
(handbok-for-reko-ringen.pdf, 661kB)

/share/mime/48/pdf.png Årsmelding 2019-20
(arsmelding-2019-2020-siste.pdf, 2MB)

/share/mime/48/pdf.png Strategidokument til landsmøtet
(strategidokument-til-landsmotet.pdf, 110kB)

Artikler fra siste utgave av medlemsbladet nr 9 - 13 nov

Bonde og Småbruker logo

/share/mime/48/pdf.png Kjersti Hoff
(gjenvalgt.pdf, 407kB)

/share/mime/48/pdf.png Åse Charlotte Monsø
(lm-hilsen.pdf, 188kB)

/share/mime/48/pdf.png Strategiarbeid
(strategiarbeid.pdf, 1MB)

/share/mime/48/pdf.png Bonde og Småbruker utgivelsesplan 2020
(bonde-og-smabruker-utgivelsesplan2020.pdf, 440kB)

/share/mime/48/pdf.png Møteplan NBS 2020
(moteplan-for-2020.pdf, 103kB)

  Norsk Bonde- og Småbrukarlag
  Akersgata 41, 0158 Oslo

  Telefon sentralbord: 22 00 59 10
  E-post: post@smabrukarlaget.no

  Organisasjonsnummer: 970167943

  Kontonummer: 8101.05.36928

  Vippsnummer: 55 89 91

  Utviklet av Imaker as