Leder Kjersti Hoff under høring om jordbruksoppgjøret i næringskomiteen 1.juni.

Høringsinnspill: prop. om jordbruksoppgjøret

Tirsdag 1. juni var proposisjon om jordbruksoppgjøret på høring i næringskomiteen. Leder Kjersti Hoff deltok fra Norsk Bonde- og Småbrukarlag. Les innspillet her. 

Videoopptak av høringen finnes her. 
Norsk Bonde- og Småbrukarlag sitt innspill starter 12:59. 

Vedrørende Prop. 200S (2020-2021) Endringer i statsbudsjettet 2021 under Landbruks- og matdepartementet (Jordbruksoppgjøret 2021 m.m.).

Norsk Bonde- og Småbrukarlag takker for muligheten til å komme med innspill til næringskomiteen i forbindelse med behandling av jordbruksoppgjøret 2021.

Antall bønder er halvert siden 1995. To bønder legger ned hver dag. 14 % av det norske jordbruksarealet er ute av drift. Vi bruker under halvparten av potensialet for utmarksbeite. Norsk Bonde- og Småbrukarlag vil at bonden skal levere på samfunnsoppdraget beskrevet i Stortingsmelding 11 (2016-2017) om Matsikkerhet, om Landbruk i hele landet, om Økt verdiskapning, om bærekraftig landbruk med lavere klimagassutslipp. Det krever en retningsendring i landbrukspolitikken slik at vi bruker våre arealressurser i hele landet, produserer matvekster til folk dere det er best egna og fôr til dyra på de andre arealene. Det må gis muligheter slik at ikke flere bruk legges ned. Det hjelper ikke med mer penger om vi ikke får en retningsendring. Jordbrukets felles krav i årets forhandlinger var en start på det.

Vi ber næringskomiteen om å studere både jordbrukets felleskrav og organisasjonenes primærkrav.

Vi vil trekke fram følgende temaer:

1. Struktur og virkemidler
2. Driftstilskudd sau, nytt strukturgrep
3. Norske fôrressurser
4. Inntekter i jordbruket
5. Investeringsbehov
6. Grunnlagsmaterialet
7. AMS og forslag om gris ut av målprissystemet
8. Prisøkning på innsatsfaktorer

Klikk her for å lese resten av innspillet i sin helhet. 


Velg ditt fylkeslag

Kontakt med sekretariat

Tlf sentralbord: 22 00 59 10

E-post:
medlem@smabrukarlaget.no  post@smabrukarlaget.no

/share/mime/48/pdf.png Studieheftet 2021
(studieheftet-2021.pdf, 647kB)

/share/mime/48/pdf.png Håndbok for Reko-ringen
(handbok-for-reko-ringen.pdf, 661kB)

/share/mime/48/pdf.png Årsmelding 2019-20
(arsmelding-2019-2020-siste.pdf, 2MB)

/share/mime/48/pdf.png Strategidokument til landsmøtet
(strategidokument-til-landsmotet.pdf, 110kB)

Artikler fra siste utgave av medlemsbladet

Bonde og Småbruker logo

/share/mime/48/pdf.png Bonde og Småbruker utgivelsesplan 2021
(bonde-og-smabruker-utgivelsesplan-2021.pdf, 756kB)

/share/mime/48/pdf.png Bonde og småbruker, nr.4 2021_Forside
(bogsnr421_forside.pdf, 1MB)

/share/mime/48/pdf.png Bonde og småbruker, nr.4 2021_Leder
(bogsnr421_leder.pdf, 109kB)

/share/mime/48/pdf.png Bonde og småbruker, nr.4 2021_AP nærmere NBS
(bogsnr421_ap-narmere-nbs-frp-svarer.pdf, 1MB)

/share/mime/48/pdf.png Bonde og småbruker, nr.4 2021_Bonden, småbrukeren og landarbeidere sin kamp
(bogsnr421_bonden-smabrukeren-og-landarbeidere-sin-kamp.pdf, 1MB)

/share/mime/48/pdf.png Bonde og småbruker, nr.4 2021_Faglaga vil styrke norsk jordbruk
(bogsnr421_faglaga-vil-styrke-norsk-jordbrukpdf.pdf, 318kB)

/share/mime/48/pdf.png Bonde og småbruker, nr.4 2021_Knapt halvparten fra staten
(bogsnr421_knapt-halvparten-fra-staten.pdf, 546kB)

/share/mime/48/pdf.png Bonde og småbruker, nr.4 2021_Grisen vinner
(bogsnr421_griden-vinner.pdf, 2MB)

  Norsk Bonde- og Småbrukarlag
  Akersgata 41, 0158 Oslo

  Telefon sentralbord: 22 00 59 10
  E-post: post@smabrukarlaget.no

  Organisasjonsnummer: 970167943

  Kontonummer: 8101.05.36928

  Vippsnummer: 55 89 91

  Utviklet av Imaker as