/share/mime/48/pdf.png Skriftlig innspill - høring, proposisjon om jordbruksoppgjøret 2021
(horing-jordbruksoppgjoret-2021-skriftlig-innspill.pdf, 415kB)

/share/mime/48/pdf.png Høringssvar: endring av CWD-soneforskriften
(horingssvar-fra-norges-bondelag-norsk-bonde-og-smabrukarlag-og-norsk-sau-og-geit-endring-av-cwd-soneforskriften.pdf, 469kB)

/share/mime/48/pdf.png Innspill om klimakalkulator som bransjestandard 29.01.21
(nbs-innspill-om-klimakalkulator-290121.pdf, 158kB)

/share/mime/48/pdf.png Innspill til energi- og miljøkomiteen om klimameldinga, 28.1.21
(innspill-fra-nbs-om-klimameldinga-280121.pdf, 247kB)

/share/mime/48/pdf.png Innspill til næringskomiteen og gruppeledere om stortingsmelding om dagligvarehandelen
(innspill-til-meld.-st.-27-2019-2020-_daglegvare-og-konkurranse-kampen-om-kundane_.pdf, 174kB)

/share/mime/48/pdf.png Innspill til energi- og miljøkomiteen om statsbudsjettet for 2021, 21.10.20
(innspill-til-energi-og-miljokomiteen-om-statsbudsjettet-for-2021-21.10.20.pdf, 216kB)

/share/mime/48/pdf.png Innspill til partienes programarbeid for perioden 2021-25
(180620-nbs-innspill-programarbeid-2021-25.pdf, 188kB)

/share/mime/48/pdf.png Høringsinnspill til Klimakur 2030, 5. mai 2020
(nbs-horingsinnspill-klimakur-050520.pdf, 896kB)

Velg ditt fylkeslag

Kontakt med sekretariat

Tlf sentralbord: 22 00 59 10

E-post:
medlem@smabrukarlaget.no  post@smabrukarlaget.no

/share/mime/48/pdf.png Studieheftet 2021
(studieheftet-2021.pdf, 647kB)

/share/mime/48/pdf.png Håndbok for Reko-ringen
(handbok-for-reko-ringen.pdf, 661kB)

/share/mime/48/pdf.png Årsmelding 2019-20
(arsmelding-2019-2020-siste.pdf, 2MB)

/share/mime/48/pdf.png Strategidokument til landsmøtet
(strategidokument-til-landsmotet.pdf, 110kB)

Artikler fra siste utgave av medlemsbladet

Bonde og Småbruker logo

/share/mime/48/pdf.png Bonde og Småbruker utgivelsesplan 2021
(bonde-og-smabruker-utgivelsesplan-2021.pdf, 756kB)

/share/mime/48/pdf.png Bonde og småbruker, nr.4 2021_Forside
(bogsnr421_forside.pdf, 1MB)

/share/mime/48/pdf.png Bonde og småbruker, nr.4 2021_Leder
(bogsnr421_leder.pdf, 109kB)

/share/mime/48/pdf.png Bonde og småbruker, nr.4 2021_AP nærmere NBS
(bogsnr421_ap-narmere-nbs-frp-svarer.pdf, 1MB)

/share/mime/48/pdf.png Bonde og småbruker, nr.4 2021_Bonden, småbrukeren og landarbeidere sin kamp
(bogsnr421_bonden-smabrukeren-og-landarbeidere-sin-kamp.pdf, 1MB)

/share/mime/48/pdf.png Bonde og småbruker, nr.4 2021_Faglaga vil styrke norsk jordbruk
(bogsnr421_faglaga-vil-styrke-norsk-jordbrukpdf.pdf, 318kB)

/share/mime/48/pdf.png Bonde og småbruker, nr.4 2021_Knapt halvparten fra staten
(bogsnr421_knapt-halvparten-fra-staten.pdf, 546kB)

/share/mime/48/pdf.png Bonde og småbruker, nr.4 2021_Grisen vinner
(bogsnr421_griden-vinner.pdf, 2MB)

  Norsk Bonde- og Småbrukarlag
  Akersgata 41, 0158 Oslo

  Telefon sentralbord: 22 00 59 10
  E-post: post@smabrukarlaget.no

  Organisasjonsnummer: 970167943

  Kontonummer: 8101.05.36928

  Vippsnummer: 55 89 91

  Utviklet av Imaker as