/share/mime/48/pdf.png Skriftlig innspill - høring, proposisjon om jordbruksoppgjøret 2021
(horing-jordbruksoppgjoret-2021-skriftlig-innspill.pdf, 415kB)

/share/mime/48/pdf.png Høringssvar: endring av CWD-soneforskriften
(horingssvar-fra-norges-bondelag-norsk-bonde-og-smabrukarlag-og-norsk-sau-og-geit-endring-av-cwd-soneforskriften.pdf, 469kB)

/share/mime/48/pdf.png Innspill om klimakalkulator som bransjestandard 29.01.21
(nbs-innspill-om-klimakalkulator-290121.pdf, 158kB)

/share/mime/48/pdf.png Innspill til energi- og miljøkomiteen om klimameldinga, 28.1.21
(innspill-fra-nbs-om-klimameldinga-280121.pdf, 247kB)

/share/mime/48/pdf.png Innspill til næringskomiteen og gruppeledere om stortingsmelding om dagligvarehandelen
(innspill-til-meld.-st.-27-2019-2020-_daglegvare-og-konkurranse-kampen-om-kundane_.pdf, 174kB)

/share/mime/48/pdf.png Innspill til energi- og miljøkomiteen om statsbudsjettet for 2021, 21.10.20
(innspill-til-energi-og-miljokomiteen-om-statsbudsjettet-for-2021-21.10.20.pdf, 216kB)

/share/mime/48/pdf.png Innspill til partienes programarbeid for perioden 2021-25
(180620-nbs-innspill-programarbeid-2021-25.pdf, 188kB)

/share/mime/48/pdf.png Høringsinnspill til Klimakur 2030, 5. mai 2020
(nbs-horingsinnspill-klimakur-050520.pdf, 896kB)

Norsk Bonde- og Småbrukarlag
Akersgata 41, 0158 Oslo

Telefon sentralbord: 22 00 59 10
E-post: post@smabrukarlaget.no

Organisasjonsnummer: 970167943

Kontonummer: 8101.05.36928

Vippsnummer: 55 89 91

Utviklet av Imaker as