Norsk Bonde- og Småbrukarlag tar i mot nominasjoner til årets beitekommune. Frist: 5. oktober 2021. Foto: Nils Melbøe

Hvem blir årets beitekommune?

Vet du om en kommune som tar en aktiv rolle og bruker ressurser på å støtte opp om ei hardt pressa beitenæring? 

Da må du nominere kommunen til Norsk Bonde- og Småbrukarlag sin beitepris! 

Beiteprisen ble delt ut første gang i 2017, og har tidligere gått til kommunene Nord-Fron, Meråker, Saltdal og Tynset. 

 

Kriteriene som kandidatene vurderes ut ifra er: 

·      Er i tett dialog med beitenæringa før, under og etter beitesesongen. 

·      Erkjenner den psykiske belastninga rovviltangrep utgjør for beitebrukerne. 

·      Tar på seg ansvaret for søknader om skadefellingstillatelse. 

·      Klager på eventuelle avslag. 

·      Bidrar til mest mulig rettferdig erstatningsoppgjør. 

·      Kurser og organisere på en god måte kommunens skadefellingslag. 

·      Bidrar til kurs for kadaverhundekvipasjer. 

·      Etablert varslingstjeneste ved rovvilt/angrep i beiteområdene. 

·       Foretatt beitekartlegging samt utarbeidet beitebruksplanen som en kommunedelplan. 

·      Freda gode beiteområder mot hyttebygging. 

·      Sørget for å sikre beiteretten ovenfor hytteeier 

 

En skriftlig begrunnelse må sendes til post@smabrukarlaget.no innen 5.10.21. Alle kriteriene trenger ikke være oppfylt.


Velg ditt fylkeslag

Velkommen til Landsmøte 2021!

NBS inviterer til Landsmøte 2021 ved Gardermoen utenfor Oslo 30.-31.oktober. Her kan du lese mer og melde deg på.

Velkommen til Landsmøte 2021! - les hele saken

Kontakt med sekretariat

Tlf sentralbord: 22 00 59 10

E-post:
medlem@smabrukarlaget.no  post@smabrukarlaget.no

/share/mime/48/pdf.png Studieheftet 2021
(studieheftet-2021.pdf, 647kB)

/share/mime/48/pdf.png Håndbok for Reko-ringen
(handbok-for-reko-ringen.pdf, 661kB)

/share/mime/48/pdf.png Årsmelding 2019-20
(arsmelding-2019-2020-siste.pdf, 2MB)

/share/mime/48/pdf.png Strategidokument til landsmøtet
(strategidokument-til-landsmotet.pdf, 110kB)

Artikler fra siste utgave av medlemsbladet

Bonde og Småbruker logo

/share/mime/48/pdf.png Bonde og Småbruker utgivelsesplan 2021
(bs_medieplan_2021.pdf, 304kB)

/share/mime/48/pdf.png Aksjonerte for norsk mat og levende bygder s.3
(bosm6-0207-03.pdf, 2MB)

/share/mime/48/pdf.png Arrangerer kulturdugnad for norsk mat s.4
(bosm6-0207-04.pdf, 1MB)

/share/mime/48/pdf.png Norsk Bonde- og Småbrukarlag gir ikke opp inntektskravet s.5
(bosm6-0207-05.pdf, 2MB)

/share/mime/48/pdf.png Opprop for norsk mat og levende bygder s.7
(bosm6-0207-07.pdf, 1MB)

/share/mime/48/pdf.png Til kamp mot jordbrukspolitikken s.8-9 (8)
(bosm6-0207-08.pdf, 2MB)

/share/mime/48/pdf.png Til kamp mot jordbrukspolitikken s.8-9 (9)
(bosm6-0207-09.pdf, 1MB)

/share/mime/48/pdf.png 128 ungdommer klare for Grønt Spatak s.14
(bosm6-0207-14.pdf, 1MB)

/share/mime/48/pdf.png Unik alliansebygging siden 1993 s.15
(bosm6-0207-15.pdf, 1MB)

/share/mime/48/pdf.png Norsk Bonde- og Småbrukarlag har fått støtte til nytt REKO-prosjekt s.19
(bosm6-0207-19.pdf, 1MB)

/share/mime/48/pdf.png Om makt s.23
(bosm6-0207-23.pdf, 522kB)

/share/mime/48/pdf.png Krossensilering av korn s.24
(bosm6-0207-24.pdf, 1MB)

  Norsk Bonde- og Småbrukarlag
  Akersgata 41, 0158 Oslo

  Telefon sentralbord: 22 00 59 10
  E-post: post@smabrukarlaget.no

  Organisasjonsnummer: 970167943

  Kontonummer: 8101.05.36928

  Vippsnummer: 55 89 91

  Utviklet av Imaker as