Hvem skal bestemme over maten?

Matsuverenitet er at folket, ikke storselskapene, tar kontrollen over matproduksjon og distribusjon. Matsuverenitet er folks rett til sunn og kulturelt passende mat, produsert gjennom bærekraftige metoder. Matsuverenitet er også retten og plikten til å føre den politikken som er nødvendig for å fø egen befolkning uten å hindre andre i å gjøre det samme.

Av Ingeborg Tangeraas, leder av kvinneutvalget til NBS, oppvokst på gård og har arbeidet innen landbruk og internasjonale landbruksorganisasjoner hele sitt yrkesliv
Fra Forsynt? En solidarisk kokebok

  

Det er snart 25 år siden det internasjonale småbrukarlaget La Via Campesina lanserte prinsippet matsuverenitet. Når småbrukere og allianser fra alle verdens hjørner møtes, deles bekymringene over å miste kontrollen over egen matproduksjon. I stadig flere områder er grunnlaget for matproduksjon forverret. Det er i dag mindre fysisk tilgang på jordbruksland og fiskeressurser, og den demokratiske kontrollen over produksjonen smuldrer opp. Utfordringene blir forsterket gjennom et globalisert matvaresystem som fører til større avstand mellom produsent og forbruker og dermed mindre kunnskap om hvordan maten produseres.

Folk flest tjener ikke på denne utviklingen. De som har kontroll over maten har makta. Derfor er lokal kontroll av matproduksjon, samt beskyttelse og arbeid i småskala landbruk- og fiskeri, så viktig for å sikre sosial velferd, sunn matproduksjon og bærekraftig forvaltning av naturressursene. Agroøkologi er et viktig hjelpemiddel. Fremdeles foregår over 70 prosent av verdens matproduksjonen på små areal, og kvinner står for langt over halvparten av arbeidet. Det er et hav av lokal kunnskap, tradisjoner og respekt som bør videreføres for ettertiden.

Matproduksjon beskrives ofte som noe svært innfløkt, men er det egentlig det? Det handler om å dyrke mat som er bra for klima, miljø og alle oss som lever av og for markens grøde. Matsuverenitet står ikke i motsetning til handel, men både miljø, sosial- og økonomisk bærekraft må verdsettes høyere. Vi må ta mye bedre vare på (mat)jordas og havets ressurser for å møte dagens og kommende utfordringer. Derfor trenger vi strukturelle reformer!

Den solidariske kokeboka Forsynt? kan lastes bestilles eller lastes ned gratis her.


Velg ditt fylkeslag

Velkommen til Landsmøte 2021!

NBS inviterer til Landsmøte 2021 ved Gardermoen utenfor Oslo 30.-31.oktober. Her kan du lese mer og melde deg på.

Velkommen til Landsmøte 2021! - les hele saken

Kontakt med sekretariat

Tlf sentralbord: 22 00 59 10

E-post:
medlem@smabrukarlaget.no  post@smabrukarlaget.no

/share/mime/48/pdf.png Studieheftet 2021
(studieheftet-2021.pdf, 647kB)

/share/mime/48/pdf.png Håndbok for Reko-ringen
(handbok-for-reko-ringen.pdf, 661kB)

/share/mime/48/pdf.png Årsmelding 2019-20
(arsmelding-2019-2020-siste.pdf, 2MB)

/share/mime/48/pdf.png Strategidokument til landsmøtet
(strategidokument-til-landsmotet.pdf, 110kB)

Artikler fra siste utgave av medlemsbladet

Bonde og Småbruker logo

/share/mime/48/pdf.png Bonde og Småbruker utgivelsesplan 2021
(bs_medieplan_2021.pdf, 304kB)

/share/mime/48/pdf.png Aksjonerte for norsk mat og levende bygder s.3
(bosm6-0207-03.pdf, 2MB)

/share/mime/48/pdf.png Arrangerer kulturdugnad for norsk mat s.4
(bosm6-0207-04.pdf, 1MB)

/share/mime/48/pdf.png Norsk Bonde- og Småbrukarlag gir ikke opp inntektskravet s.5
(bosm6-0207-05.pdf, 2MB)

/share/mime/48/pdf.png Opprop for norsk mat og levende bygder s.7
(bosm6-0207-07.pdf, 1MB)

/share/mime/48/pdf.png Til kamp mot jordbrukspolitikken s.8-9 (8)
(bosm6-0207-08.pdf, 2MB)

/share/mime/48/pdf.png Til kamp mot jordbrukspolitikken s.8-9 (9)
(bosm6-0207-09.pdf, 1MB)

/share/mime/48/pdf.png 128 ungdommer klare for Grønt Spatak s.14
(bosm6-0207-14.pdf, 1MB)

/share/mime/48/pdf.png Unik alliansebygging siden 1993 s.15
(bosm6-0207-15.pdf, 1MB)

/share/mime/48/pdf.png Norsk Bonde- og Småbrukarlag har fått støtte til nytt REKO-prosjekt s.19
(bosm6-0207-19.pdf, 1MB)

/share/mime/48/pdf.png Om makt s.23
(bosm6-0207-23.pdf, 522kB)

/share/mime/48/pdf.png Krossensilering av korn s.24
(bosm6-0207-24.pdf, 1MB)

  Norsk Bonde- og Småbrukarlag
  Akersgata 41, 0158 Oslo

  Telefon sentralbord: 22 00 59 10
  E-post: post@smabrukarlaget.no

  Organisasjonsnummer: 970167943

  Kontonummer: 8101.05.36928

  Vippsnummer: 55 89 91

  Utviklet av Imaker as