Hvordan løser vi arbeidskraftbehovet?

Norsk Bonde og Småbrukarlag mener at forslaget fra Norges Bondelag om frikvote for å få permitterte til å arbeide midlertidig i jordbruket er en kortsiktig løsning. På den annen side vil forslaget gi motivasjon for annet arbeid noe som er positivt for samfunnet som helhet. Et alternativ og kanskje enklere for NAV å håndtere er lønnstilskudd som kan gjelde alle samfunnskritiske oppgaver.

Dårlig økonomi og lav lønnsevne i jordbruket er ikke noe akutt problem som har dukket opp med koronakrisen. Hele næringa ligger langt under lønnsnivået for andre sammenlignbare grupper i samfunnet.
Grønt-, frukt- og bærproduksjonen har fått ekstra utfordringer med bortfall av utenlandsk arbeidskraft. Matproduksjonen må nå utføres av folk som bor i Norge. Da må betalinga for arbeidet økes.

Midlertidige ordninger er ikke løsningen, økonomien må løftes slik at bonden kan betale en anstendig lønn som kan konkurrere med andre næringer. Fellesforbundet har problematisert utfordringen og sier bl.a.: «Allmenngjort tariffavtale for jordbruks- og gartnerinæringene må derfor reforhandles. Slik kan det bli lønnsomt for permitterte folk å ta seg arbeid i jordbruket».

NBS følger Fellesforbundet, et slikt grep er nødvendig og viktig for å sikre matproduksjonen for framtida, og for å få folk over fra permitteringer til lønnsgivende arbeid. En slik løsning gir i første omgang økte kostnader for jordbruksnæringen. Av den grunn må driftskreditten utvides ved at jordbruket også tilgodeses gjennom den statlige likviditetslån-ordningen.

Videre må målprisene i grøntsektoren reforhandles og nødvendige bevilgninger stilles til disposisjon fra Stortinget. I tillegg må tollvernet styrkes.


Velg ditt fylkeslag

PÅMELDING TIL LANDSMØTET VIA TEAMS 31. OKTOBER. TRYKK HER!

Kontakt med sekretariat

Kontoret  til Norsk Bonde- og Småbrukarlag er nå daglig bemannet.

Dersom det ikke lykkes å komme igjennom til kontoret, kontakt: 

Olaf Godli, tlf 975 46 142, olaf@smabrukarlaget.no

Vilde Haarsaker, tlf 476 68 984, vilde@smabrukarlaget.no

Artikler fra siste utgave av medlemsbladet nr 5 - 2020

Bonde og Småbruker logo

/share/mime/48/pdf.png Anna Blix kronikk
(anna-blix-kronikk.pdf, 113kB)

/share/mime/48/pdf.png Strategiarbeid
(strategiarbeid.pdf, 1MB)

/share/mime/48/pdf.png Bonde og Småbruker utgivelsesplan 2020
(bonde-og-smabruker-utgivelsesplan2020.pdf, 440kB)

/share/mime/48/pdf.png Møteplan NBS 2020
(moteplan-for-2020.pdf, 103kB)

  Norsk Bonde- og Småbrukarlag
  Akersgata 41, 0158 Oslo

  Telefon sentralbord: 22 00 59 10
  E-post: post@smabrukarlaget.no

  Organisasjonsnummer: 970167943

  Kontonummer: 8101.05.36928

  Vippsnummer: 55 89 91

  Utviklet av Imaker as