I dag treng Norge landbrukssamvirket, mer enn noensinne

Fylkesledermøtet i Norsk Bonde- og Småbrukarlag ser det som nødvendig å styrke samvirkeorganisasjonene for å ha selvforsyning med landbruksprodukter i Norge. Skal vi produsere mat til egen befolkning må hele landet tas i bruk. En svekkelse av TINEs, Norturas og Felleskjøpets rolle som markedsregulator vil gjøre det vanskelig for landbruket i distrikta å klare seg.

Landbrukssamvirket har i dag mottaksplikt og sikrer på den måten avsetning for produkter fra den enkelte bonde, uavhengig av hvor i landet. Bønder får stabile og forutsigbare rammevilkår. Mottaksplikta er bondens sikkerhetsnett. Dobbel mottaksplikt for Nortura vil redusere risiko hos andre kjøttforedlingsbedrifter, som ikke har det samme samfunnsansvaret, på bekostning av økt risiko for bonden. Dobbel mottaksplikt må ikke bli en ordning som bonden skal finansiere.
Tilsvarende må prisutjevningsordningen (PU-ordningen) innen meierisektoren endres. PU-ordningen må fortsatt sikre lik råvarepris til bonden uavhengig av hva melken brukes til og hvor gården ligger. Ordningene i prisutjevningsordningen som gjelder konkuransefremmede tiltak innen meierisektoren (tilskudd til private meierier) må i stedet brukes til å øke melkeprisen til bonden. Da kan vi unngå å øke prisen på melkeprodukter til forbrukeren.
Lange avstander medfører ekstra kostnader. Markedsregulering og samvirkeorganisering fører til at bønder får en garantert pris for varene de leverer, uavhengig av størrelsen og avstand til slakterier og meierier. Norsk matsikkerhet treng landbrukssamvirket, mer enn noensinne. I en situasjon med en pandemi må vi sikre oss at befolkningen har nok mat. Norske bønder er klare til å bidra med dugnad. Landbrukssamvirket med sitt samfunnsansvar er en del av samme dugnaden.


Velg ditt fylkeslag

PÅMELDING TIL LANDSMØTET VIA TEAMS 31. OKTOBER. TRYKK HER!

Kontakt med sekretariat

Kontoret  til Norsk Bonde- og Småbrukarlag er nå daglig bemannet.

Dersom det ikke lykkes å komme igjennom til kontoret, kontakt: 

Olaf Godli, tlf 975 46 142, olaf@smabrukarlaget.no

Vilde Haarsaker, tlf 476 68 984, vilde@smabrukarlaget.no

Artikler fra siste utgave av medlemsbladet nr 5 - 2020

Bonde og Småbruker logo

/share/mime/48/pdf.png Anna Blix kronikk
(anna-blix-kronikk.pdf, 113kB)

/share/mime/48/pdf.png Strategiarbeid
(strategiarbeid.pdf, 1MB)

/share/mime/48/pdf.png Bonde og Småbruker utgivelsesplan 2020
(bonde-og-smabruker-utgivelsesplan2020.pdf, 440kB)

/share/mime/48/pdf.png Møteplan NBS 2020
(moteplan-for-2020.pdf, 103kB)

  Norsk Bonde- og Småbrukarlag
  Akersgata 41, 0158 Oslo

  Telefon sentralbord: 22 00 59 10
  E-post: post@smabrukarlaget.no

  Organisasjonsnummer: 970167943

  Kontonummer: 8101.05.36928

  Vippsnummer: 55 89 91

  Utviklet av Imaker as